Lectoraten

Hogeschool Utrecht kent 40 lectoraten. Hierin wordt rond een bepaald thema praktijkgericht onderzoek verricht, in nauwe samenwerking met onze opleidingen en met de beroepspraktijk.