Lectoraten

Hogeschool Utrecht kent 38 lectoraten. Hierin wordt rond een bepaald thema praktijkgericht onderzoek verricht, in nauwe samenwerking met onze opleidingen en met de beroepspraktijk.

Overzicht