Te weinig lichaamsbeweging is een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen. Inactiviteit vergroot het risico op suikerziekte, dementie, hart- en vaatziekten en kanker, en acute virussen zoals het coronavirus. Voldoende bewegen draagt bij aan een goede gezondheid en een hogere kwaliteit van leven, en zorgt ervoor dat mensen beter kunnen meedoen in onze maatschappij.

Het lectoraat Leefstijl en Gezondheid wil eraan bijdragen dat kinderen en volwassenen voldoende bewegen, en heeft daarbij speciale aandacht voor mensen met chronische aandoeningen of beperkingen. We focussen op lichamelijke en mentale factoren die bewegen belemmeren, en op basis daarvan werken we aan gedragsverandering. Ook hebben we aandacht voor omgevingsfactoren, zoals steun van andere mensen en het gebruik van hulpmiddelen. We gebruiken beweegsensoren om te meten hoe en hoeveel mensen bewegen en om effecten van interventies te meten. Daarnaast verkennen we het potentieel van deze sensoren, big data en artificial intelligence, om problemen met beweeggedrag te diagnosticeren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Mensen met chronische pijn hebben vaak zowel fysieke als sociale en mentale problemen die hun kwaliteit van leven sterk verminderen. Zij vertonen noodgedwongen vaak ander beweeggedrag dan mensen zonder chronische pijn. Om weer te kunnen doen wat ze willen, leren ze met fysiotherapie, oefentherapie en pijnrevalidatie nieuw (beweeg)gedrag. Niet iedereen is in staat dit nieuwe gedrag vol te houden. In dat geval spreken we van een terugval. Wij onderzoeken hoe therapeuten de kans op zo’n terugval kunnen minimaliseren.

Projecten

In deze onderzoekslijn focussen we ons op mensen die te weinig bewegen als gevolg van een beroerte. Zij zijn lopen risico op (chronische) aandoeningen zoals suikerziekten en hart- en vaatziekten, en kunnen onvoldoende participeren in hun directe leefomgeving. Wij geven oefen- en fysiotherapeuten handvatten om deze mensen te stimuleren meer te bewegen. Ook doen we met slimme sensoren onderzoek naar herstel na een beroerte, om gedurende een revalidatie gerichter en gepersonaliseerder te werk te kunnen gaan.

Projecten

Ook voor kinderen is het belangrijk dat zij voldoende bewegen. Voor een betere gezondheid en voor algemene ontwikkeling. Dat geldt zeker ook voor kinderen met beperkingen. Door extra belemmerende factoren  bewegen zij minder dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Ouders en zorgverleners weten niet altijd goed hoe kinderen met beperkingen mee kunnen doen aan beweegactiviteiten. Ook zijn kinderen met beperkingen soms onzeker, of vinden ouders het lastig voldoende beweging te stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de motorische ontwikkeling – ofwel het leren bewegen - van kinderen en baby’s goed te meten, en te begrijpen welke factoren deze ontwikkeling beïnvloeden. Daar doen wij onderzoek naar.

Projecten

Deze onderzoekslijn gaat over het voorspellen en voorkomen van chronische beweegklachten. Wat vinden patiënten de belangrijkste uitkomst van zorg (de ‘outcome’) en welke factoren voorspellen welke (sub)acute klachten chronisch worden. We richten ons daarbij op alle factoren die als vanzelfsprekend worden gemeten bij de aanvang van een therapie, zoals leeftijd, geslacht, duur van klacht, en in het bijzonder op de manier waarop mensen bewegen.

Publicaties


Onderwijs

We ontwikkelen kennis voor en met de onderwijspraktijk. We willen de onderwijsprogramma’s van studenten en bijscholing van docenten vernieuwen.

Bloeddrukmeter Harriet Wittink

“We doen ons onderzoek echt sámen met therapeuten en patiënten. Voor ons is het heel belangrijk om alle stakeholders te laten participeren.”

Harriët Wittink lector Leefstijl en Gezondheid

Samenwerking

Het lectoraat ontwikkelt kennis voor én met de beroepspraktijk (vooral oefentherapeuten Cesar en fysiotherapeuten). Het doel is innovatie van de zorg en netwerken op het gebied van bewegen en gezondheid.

Adelante
CIR
Wheelchair Skills Team
Dot Dot agency
Heliomare
BOSK

Onze lectoren en onderzoekers

Harriët Wittink | lector | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Harriët Wittink

Lector Leefstijl en Gezondheid Bekijk profiel
Docent-onderzoeker Remco Arensman

Remco Arensman

Docent-onderzoeker Leefstijl en Gezondheid Bekijk profiel
Ryan Beekhuizen Junior onderzoeker

Ryan Beekhuizen

Onderzoeker Leefstijl en Gezondheid Bekijk profiel
Manon Bloemen | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Manon Bloemen

Onderzoeker Leefstijl en Gezondheid Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mirjam Uppelschoten

  • Senior managementassistent