Digitalisering heeft geleid tot nieuwe businessmodellen. Het lectoraat Financieel-Economische Innovatie richt zich op deze nieuwe digitale verdienmodellen. Daarnaast onderzoeken we de veranderende rol van accountants, controllers en financieel adviseurs als gevolg van digitale informatievoorziening zoals algoritmes en de rol van data.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

 • Het is lastig voor mkb-ondernemers om digitale investeringen te doen. Veel digitale toepassingen sluiten niet aan op hun praktijk, hun kennisniveau en zijn niet plug and play.
 • In het kleinbedrijf is een toenemende vraag naar business intelligence en algoritme ontwikkeling (business performance, risicobeoordeling, fraudedetectie, cyberbeveiliging).
 • De invoering van een digitale euro. Wat zijn de voor- en nadelen bij zakelijke transacties?
 • Het lectoraat richt zich op de (financieel) zakelijke dienstverlening en zorgondernemers.

HU Ambitie: Samen Digitaal: Verbeteren digitale inclusie en concurrentievermogen mkb.
Doel: Beter beschikbaarheid en gebruik digitale toepassingen mkb i.s.m. branche- en beroepsorganisaties, lab.

 • Nederland staat in de top van de landen met de meeste obstakels voor het aantrekken van (risico) kapitaal. Dat blokkeert digitale innovatie en een duurzame transitie.
 • Dat hangt samen met het ontbreken van een krediet- en onderpandregister, fiscale faciliteiten, toegankelijk garantiestelsel en het oerwoud van (ingewikkelde) subsidies.
 • Daarnaast is 50% van de ondernemers financial illiterate en ontbreekt het aan kennis bij het financieel intermediair om pas- send kapitaal te vinden in hun transitie.

HU Ambitie: Samen Duurzaam, Samen Lerend: Het stimuleren van een betekenis economie.
Doel: Drempels slechten voor mkb financiering in duurzaamheidtransities. Met bestaand groot netwerk in de finance, fintech sector.

 • Er is enorm datatekort in en over het kleinbedrijf. Het lectoraat heeft op verzoek van (branche)organisaties de Kleinbedrijf Index (KBI) ontworpen. Zorgondernemers sluiten aan, 3 promovendi doen (cohort) onderzoek.
 • Door de gemeente Utrecht is het lectoraat gevraagd mede vorm te geven aan het Utrechtse programma Ondernemer Centraal. Daarin worden tienduizenden kleine ondernemers in transitie ondersteund.
 • Op verzoek van het ministerie LNV, Provincie Utrecht en de EU voeren wij (interventie)onderzoek uit.
 • Entrepreneurial Well Being is academisch hot topic. In 2023 wordt het lectoraat partner internationaal project.

HU Ambitie: Samen Gezond, Samen Lerend: Vergroten fysieke en mentale weerbaarheid en tegen gaan achterblijvende innovatie.
Doel: Ontwerp en testen van support programma’s en ondersteuning bij verdere opschaling.

 • Ondernemers nemen regelmatig vanuit gewoontes beslissingen die de continuïteit van hun bedrijf aantast.
 • Hun financiële adviseurs hebben eveneens tal van blinde vlekken. Zij laten zich leiden door ingeslepen gedrag en komen niet tot optimale oplossingen.
 • 50% van de ondernemers, maar ook veel studenten zijn financial illiterate. Zij missen veel basisvaardigheden om tot een goede financiële beslissing te komen.
 • Financiële stress bij ondernemers en studenten zorgt voor mentale en gezondheidsproblemen, onnodige studieuitval en/of slechte financiële beslissingen.

HU Ambitie: Samen Lerend, Samen Gezond: Verbeteren financiële keuzes en vergroten mentale weerbaarheid bij financiële stress (ondernemers en studenten).
Doel: Achterhalen mechanismes, ontwerp/testen interventies en nieuwe educatievormen.

Het Integraal Zorgakkoord en Gezond Actief Leven Akkoord voorzien een belangrijke rol voor ondernemers en organisaties in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Om adequaat zorg en ondersteuning te bieden, moet interprofessionele samenwerking plaatsvinden.

In deze onderzoekslijn richten we ons op de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we interprofessionele samenwerking stimuleren met een passende bekostiging?
 • Hoe kunnen we de governance van deze samenwerking inrichten?
 • Welke (bedrijfs)modellen met zowel financiële als niet-financiële aspecten zijn passend?
 • Hoe brengen we de economische én maatschappelijke kosten en baten van eerstelijnszorg en ondersteuning in kaart?

Publicaties


Onderwijs

In verschillende vakken en bij het afstuderen wordt vormgegeven aan goed mkb-bestuur. Onderzoek naar goed mkb-bestuur is nieuw. De studenten worden daarbij uitgedaagd om met eigen aanvullingen en verbeteringen van het Diamond-model te komen. Niet meer de docent die alles weet maar samen zoeken naar oplossingen. Dit levert verrassende resultaten op.

Studenten in overleg

“Je investeert direct in goed mkb-bestuur en daardoor groei je óf je wacht tot je gegroeid bent voor je aan goed mkb-bestuur begint. Écart heeft de afgelopen 25 jaar voor het eerste gekozen, ook voor haar participaties. Het is de basis van ons succes”

Leo Zijerveld Oprichter participatiemaatschappij Écart

Samenwerking

ONL voor Ondernemers, INRetail, Stichting MKB Financiering, Qredits, Cultuur en Ondernemen, Kamer van Koophandel, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Antwerpen, Centrum voor het Familiebedrijf, HvA, NLPO, DARE, European Centre for Alternative Finance, Transeo, European Council of Small Business.

 

Onze lectoren en onderzoekers

Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen

Lector Financieel-Economische Innovatie Bekijk profiel
Frans Boumans | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Frans Boumans

Onderzoeker Financieel-Economische Innovatie Bekijk profiel
Wil van Erp | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Wil van Erp

Onderzoeker Financieel-Economische Innovatie Bekijk profiel

Hennie Huijgens

Onderzoeker Financieel-Economische Innovatie Bekijk profiel
Gebouw met als geveltekst Emergency Lector Lex van Teeffelen

“Toezicht op crowdfunding schiet te kort. Regelgeving is summier, waardoor de toezichthouder nauwelijks kan ingrijpen. ”

Lex van Teeffelen Lector

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lex van Teeffelen

Lex van Teeffelen

 • Lector
 • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie