Twee professionals overleggen in een loods

De HU als inspirerende kennis- en innovatiepartner?

Hogeschool Utrecht speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van bedrijven door de ontwikkeling van kennis en innovatie. Om die reden verrichten wij toegepast onderzoek in opdracht en in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen.

Onze accountmanagers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Klantcontactcentrum