Contact

Wil je samenwerken met de HU of heb je een onderzoeksvraag of -opdracht? Neem per e-mail of telefonisch contact op met Hogeschool Utrecht.

Klachtenregeling Onderzoek

Neemt u deel aan of werkt u op een andere manier mee aan een (wetenschappelijk) onderzoek door onderzoekers van de HU wordt gedaan? En heeft u een vraag of een klacht over het gedrag van een onderzoeker? U kunt zich dan wenden tot de Vertrouwenspersoon.

Wat te doen als u twijfels of klachten heeft n.a.v. deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek?

Hogeschool Utrecht onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI). In deze code staan vijf principes waaraan onderzoekers zich dienen te houden: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Neemt u deel aan of werkt u op een andere manier mee aan een (wetenschappelijk) onderzoek dat door onderzoekers van de HU wordt gedaan? En denkt u dat een onderzoeker zich daarbij mogelijk niet aan deze principes houdt?  U kunt zich dan met uw vraag of klacht wenden tot de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat u niet respectvol bejegend wordt, wanneer u denkt dat er sprake is van belangenverstrengeling, of wanneer u om andere redenen twijfelt aan de integriteit van het onderzoek of een onderzoeker.

De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek en verkent met u de mogelijkheden tot een minnelijke oplossing van de klacht en eventuele bemiddeling. Indien nodig geeft de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit ook informatie en advies over de procedure voor het indienen van een officiële klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Contactverzoeken of adviesvragen aan de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit kunnen schriftelijk worden gesteld waarna mondeling contact kan plaatsvinden. Hiertoe kunt u zich direct tot de Vertrouwenspersoon wenden via het mailadres: vertrouwenspersoon.wi@hu.nl. Deze mailbox wordt gelezen door de ambtelijk secretaris en de vertrouwenspersoon.