Ons lectoraat heeft de ambitie bij te dragen aan de ontwikkeling van een professionele identiteit. We richten ons voornamelijk op de normatieve kant van het handelen van professionals. Op deze manier willen we de kwaliteit van beroepsopleidingen verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn beschrijven we op welke manier normativiteit en subjectieve interpretaties een rol spelen in professioneel handelen en in de professionele ontwikkeling van leraren en andere beroepsbeoefenaren. Dit is een belangrijke invalshoek, omdat de bewustwording en explicitering hiervan in de opleidings- en beroepspraktijk vaak onbesproken blijft.

Projecten

In deze onderzoekslijn richten we ons op het proces van professionaliseren en de beroepsopleidingen. We onderzoeken hoe we studenten en leraren het beste kunnen uitdagen en begeleiden. Het draait erom dat zij hun eigen normen en waarden leren ontdekken en uiten.

Projecten

In deze onderzoekslijn reflecteren onderzoekers zelf op de normatieve en waardendimensie van professioneel handelen. Op grond waarvan beoordelen we ‘goed’ en ‘slecht’ professioneel handelen en hoe zou het beter kunnen?

Projecten

Podcast Normatieve Professionalisering

Wil je meer te weten komen over ons werk?

Luister onze podcast.

Publicaties


Onderwijs

Vanuit het lectoraat worden gastcolleges verzorgd en wordt bijgedragen aan onderwijs- en curriculumontwikkeling. Voorts integreert elke onderzoeker een NP-benadering in het eigen onderwijs.

Verschillende minor-programma’s worden vanuit het lectoraat vormgegeven, zoals: 

  • Filosofie. Wereldgodsdiensten. Spiritualiteit
  • Wereldburgerschap
Studenten in overleg Cok Bakker, lector Normatieve Professionalisering, Hogeschool Utrecht

“Er zijn meer kwalificaties voor goed onderwijs te bedenken dan alleen die van effectiviteit”

Cok Bakker Lector Normatieve Professionalisering

Samenwerking

Het lectoraat maakt deel uit van de gecombineerde onderzoeksgroep met de leerstoel 'Levensbeschouwelijke Vorming' van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Naast de HU onderzoekers maken ook onderzoeker Dr. George Lengkeek en promovendi Sara Lozano Parra en Peter de Vries deel uit van de onderzoeksgroep.

Onze lectoren en onderzoekers

Cok Bakker

Lector Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Eline Belgraver | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Eline Belgraver

Promovendus Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Remco Coppoolse | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Remco Coppoolse

Onderzoeker Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Anita Emans | Onderzoeker, promovendus | Normatieve professionalisering

Anita Emans

Promovendus Normatieve Professionalisering Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat