Binnen de zorg verschuift het accent van genezen naar voorkomen van ziekten en behoud van gezondheid. Het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten en de gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Om gezond en vitaal te worden en te blijven is het belangrijk dat we aan screening en vroege signalering doen. Wij gaan niet alleen ziektes opsporen, wij willen juist gedrag en gezondheidsvaardigheden in kaart brengen. Met deze kennis kunnen we mensen gerichter helpen in het behouden van gezondheid.

Projecten:

Preventieve interventies dicht bij de leef- en belevingswereld van mensen vereisen een interprofessionele aanpak. Verschillende zorg- en welzijnsdisciplines komen nader tot elkaar door de complexe vragen uit de praktijk. Deze zijn alleen op te lossen in samenwerking met elkaar. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van geïntegreerde preventieprogramma's en de studie naar de effecten daarvan.

Projecten:

We streven ernaar om mondzorg te integreren in de publieke gezondheid. Hiervoor doen we onderzoek naar de rol van mondgezondheid in relatie tot kwetsbaarheid en algemene gezondheid. Ook doen we onderzoek hoe mondhygiënisten en andere mondzorgprofessionals doelmatig preventief kunnen handelen.

Door samenwerking met de jeugdgezondheidszorg kunnen we het eerste gaatje bij kleine kinderen uitstellen of zelfs afstellen. En door samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen kunnen we veel mondzorgproblemen bij ouderen voorkomen.

Projecten:

  • Gezonde peutermonden
  • In hoeverre voorspelt de mondgezondheid kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen?

Publicaties


Onderwijs

We werken samen met veel opleidingen van het Instituut voor Paramedische Studies. Studenten van de opleiding Mondzorgkunde en verschillende minors doen mee in onze onderzoeken. De kennis die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, zal ook vertaald worden naar andere beroepsgroepen.

Baby kijkt naar bal Katarina Jerkovic

“Zorgprofessionals hebben een breder maatschappelijk perspectief nodig om naar preventie en gezondheid te kijken. Een ongezonde leefstijl hangt vaak samen met andere ongunstige leefomstandigheden: een onveilige buurt, werkloosheid of schulden”

Katarina Jerkovic lector Innovaties in de Preventieve Zorg

Samenwerking

We werken samen met gemeenten en diverse lokale en regionale organisaties op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De kennis over preventieve zorg die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, is interprofessioneel van aard en wordt vertaald naar het brede werkveld.

Onze lectoren en onderzoekers

Katarina Jerković-Ćosić | lector | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Katarina Jerković-Ćosić

Lector Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Janna Bruijning | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Janna Bruijning

Docent-onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Babette Everaars | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Babette Everaars

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel

Nieuws en evenementen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat

Gerelateerde opleidingen