Binnen de zorg verschuift het accent van genezen naar voorkomen van ziekten en behoud van gezondheid. Het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten en de gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Om gezond en vitaal te worden en te blijven is het belangrijk om te weten wat nodig is om gezond leven te bevorderen. We focussen op mogelijke risico’s en factoren die gezond leven beïnvloeden door screening en vroegsignalering. Met deze kennis kunnen we preventie tijdig inzetten en mensen gerichter helpen in het bevorderen van gezondheid.

Binnen onze visie op integrale wijkgerichte preventie leggen we de nadruk op een brede aanpak om gezond leven te bevorderen. We streven hierbij naar een goede samenwerking tussen diverse domeinen en disciplines. Hierbij onderzoeken we de integratie van wijkgerichte preventie in de publieke gezondheid.

Preventieve zorg hoort dichtbij de leef- en belevingswereld van mensen. Dit vereist interprofessionele samenwerking tussen professionals werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg, het sociale domein en de publieke gezondheid. Onze activiteiten concentreren zich op collectieve (universele en selectieve) preventie met als doel om verschillen in gezondheid te verkleinen.

Publicaties


Onderwijs

We werken samen met veel opleidingen van het Instituut voor Paramedische Studies. Studenten van de opleiding MondzorgkundeVerpleegkundeLife Sciences & Chemistry en verschillende minors doen mee in onze onderzoeken. De kennis die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, zal ook vertaald worden naar andere beroepsgroepen.

Baby kijkt naar bal Katarina Jerkovic

“Zorgprofessionals hebben een breder maatschappelijk perspectief nodig om naar preventie en gezondheid te kijken. Een ongezonde leefstijl hangt vaak samen met andere ongunstige leefomstandigheden: een onveilige buurt, werkloosheid of schulden”

Katarina Jerkovic lector Innovaties in de Preventieve Zorg

Samenwerking

We werken samen met gemeenten en diverse lokale en regionale organisaties op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De kennis over preventieve zorg die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, is interprofessioneel van aard en wordt vertaald naar het brede werkveld.

Onze lectoren en onderzoekers

Katarina Jerković-Ćosić | lector | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Katarina Jerković-Ćosić

Lector Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Onderzoeker Cheryl Bos

Cheryl Bos

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Janna Bruijning | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Janna Bruijning

Docent-onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Innovaties in de Preventieve Zorg

Volg dit lectoraat

Gerelateerde opleidingen