Binnen de zorg verschuift het accent van genezen naar voorkomen van ziekten en behoud van gezondheid. Het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten en de gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Om gezond en vitaal te worden en te blijven is het belangrijk dat we aan screening en vroege signalering doen. Wij gaan niet alleen ziektes opsporen, wij willen juist gedrag en gezondheidsvaardigheden in kaart brengen. Met deze kennis kunnen we mensen gerichter helpen in het behouden van gezondheid.

Projecten:

Preventieve zorg hoort dicht bij de leef- en belevingswereld van mensen. Dit vereist interprofessionele samenwerking tussen professionals werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg, het sociale domein en de publieke gezondheid. Onze activiteiten concentreren zich op collectieve (universele en selectieve) preventie, waarvoor een brede blik op de wijk noodzakelijk is. We hebben oog voor kwetsbare groepen, bij het ontwikkelen van een integrale aanpak en het implementeren van complexe interventies om gezondheidsverschillen te verkleinen en iedereen in staat te stellen een gezond en duurzaam leven te leiden.

Projecten:

We streven ernaar om mondzorg te integreren in de publieke gezondheid. Hiervoor doen we onderzoek naar de rol van mondgezondheid in relatie tot kwetsbaarheid en algemene gezondheid. Ook doen we onderzoek hoe mondhygiënisten en andere mondzorgprofessionals doelmatig preventief kunnen handelen.

Door samenwerking met de jeugdgezondheidszorg kunnen we het eerste gaatje bij kleine kinderen uitstellen of zelfs afstellen. En door samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen kunnen we veel mondzorgproblemen bij ouderen voorkomen.

Projecten:

  • Gezonde peutermonden
  • In hoeverre voorspelt de mondgezondheid kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen?

Publicaties


Onderwijs

We werken samen met veel opleidingen van het Instituut voor Paramedische Studies. Studenten van de opleiding Mondzorgkunde en verschillende minors doen mee in onze onderzoeken. De kennis die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, zal ook vertaald worden naar andere beroepsgroepen.

Baby kijkt naar bal Katarina Jerkovic

“Zorgprofessionals hebben een breder maatschappelijk perspectief nodig om naar preventie en gezondheid te kijken. Een ongezonde leefstijl hangt vaak samen met andere ongunstige leefomstandigheden: een onveilige buurt, werkloosheid of schulden”

Katarina Jerkovic lector Innovaties in de Preventieve Zorg

Samenwerking

We werken samen met gemeenten en diverse lokale en regionale organisaties op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De kennis over preventieve zorg die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, is interprofessioneel van aard en wordt vertaald naar het brede werkveld.

Onze lectoren en onderzoekers

Katarina Jerković-Ćosić | lector | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Katarina Jerković-Ćosić

Lector Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Janna Bruijning | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Janna Bruijning

Docent-onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel
Brenda Grift | Onderzoeker | Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Brenda Grift

Onderzoeker Innovaties in de Preventieve Zorg Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Innovaties in de Preventieve Zorg

Volg dit lectoraat

Gerelateerde opleidingen