Visie op onderzoek

Klimaatverandering, gezondheid, digitalisering, veiligheid, mobiliteit; de uitdagingen waar (aankomend) professionals anno nu voor staan, zijn complex en vragen om een slimme en creatieve aanpak. De HU draagt met haar praktijkgericht onderzoek bij aan innovatieve oplossingen, met, in en voor onderwijs en beroepspraktijk.

Verbinding en innovatie

We willen de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving verbeteren. Dit doen we door onderzoek naar actuele vraagstukken op het gebied van sociale innovatie, digitalisering, gezondheid, duurzaamheid en blijvend leren en innoveren. Daarbij werken wij in opdracht van en in samenwerking met organisaties, overheden en kennisinstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. We betrekken studenten, lectoren, onderzoekers en professionals uit de praktijk, die samenwerken vanuit meerdere disciplines en invalshoeken. Zo dragen we bij aan innovatie van de beroepspraktijk en onderzoek met impact.

Studenten goed voorbereiden

Onderzoekers en lectoren zijn op allerlei manieren betrokken bij opleidingen binnen en buiten de HU. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van curricula en masters, de implementatie van onderzoeksleerlijnen, het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders. Zo sluit het onderwijs goed aan op actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk, wordt het inhoudelijk vernieuwd en blijft het vakinhoudelijk van hoge kwaliteit. Studenten werken mee aan onderzoek, in afstudeeronderzoeken, student-assistentschappen en leerwerkplaatsen. Op die manier dragen we bij aan het opleiden van de professional van morgen, die flexibel, onderzoekend en wendbaar is en zich goed kan aanpassen aan een professionele omgeving die voortdurend en in hoog tempo verandert.

Facts & figures

In 2002 werden de eerste paar lectoren van Hogeschool Utrecht benoemd. Inmiddels is deze kleine groep uitgegroeid naar 45 lectoren, verdeeld over 37 lectoraten.

Cijfers HU-onderzoek
Peildatum: 31 december 2018

Organisatie

Het onderzoek van Hogeschool Utrecht wordt uitgevoerd binnen vier kenniscentra:

Ieder kenniscentrum wordt aangestuurd door een directeur en programmamanagers. Deze richten zich specifiek op de interne organisatie van het onderzoek en op de externe profilering.

Organogram Hogeschool Utrecht

Verantwoord onderzoek

Kwaliteit staat voorop binnen de HU. Daarom moeten de onderzoeken theoretisch én praktisch relevant zijn, maar ook methodisch grondig en ethisch verantwoord. Dankzij zorgvuldige kwaliteitsprocedures, wetenschappelijke standaarden en gedragscodes kunnen we dit waarborgen. In 2018 is de Ethische Commissie Sociale Domein ingericht, naast de al langer bestaande Medisch-ethische Toetsingscommissie, om onderzoekers te adviseren. In 2019 is dit uitgebreid voor alle domeinen binnen de HU. We hebben daarnaast een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem: al onze kenniscentra worden elke zes jaar beoordeeld door een onafhankelijke externe commissie.