Hier komt alles samen

Hogeschool Utrecht is een plek waar bijzondere dingen gebeuren. Midden op het Science Park in Utrecht én in Amersfoort, in het hart van Nederland, midden in de maatschappij. Hier komen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Zo kunnen wij vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijken en vinden we innovatieve oplossingen met impact voor de stad van morgen.

Iedere dag leren, werken en onderzoeken duizenden mensen bij Hogeschool Utrecht. Om betere professionals te worden, en om samen bij te dragen aan het werkveld en aan de samenleving. Hier geven we studenten en professionals van 17 tot 67 jaar optimale kansen voor een succesvolle carrière.

Hier gaan we uitdaging aan

De stad van morgen: onze metafoor voor de snel veranderende en complexe stedelijke omgeving. Een omgeving die onze samenleving voor uitdagingen stelt op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Uitdagingen die niet zijn op te lossen vanuit één belang, één technologie, één vakgebied. Ze vragen om samenwerking. 

Hier op het Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is ingesteld op die samenwerking: tussen studenten, docenten, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Het samenkomen van bedrijven en kennisinstellingen op het USP is een bron van vernieuwing.

Hier op de HU Campus

Onze HU Campus vormt een hechte community in Utrecht en Amersfoort, waar we onze krachten bundelen in werk-, studie- en onderzoeksprojecten. In onze labs werken studenten, docenten en onderzoekers uit verschillende disciplines aan oplossingen voor morgen. Oplossingen die van de regio Utrecht een van de meest concurrerende regio’s van Europa maken.

Hier komen we samen

Bij Hogeschool Utrecht is iedereen welkom die slim en gemotiveerd genoeg is om er te studeren. Ongeacht leeftijd, culturele, etnische of religieuze achtergrond, of functionele beperking. We zijn een open hogeschool. Nieuwe ideeën ontstaan immers niet waar iedereen hetzelfde denkt. Diversiteit zorg voor nieuwe perspectieven, discussies, onverwachte ideeën. Hierdoor leren we bij Hogeschool Utrecht constant van elkaar.

Samen vinden we bijzondere oplossingen

Je komt alleen tot iets nieuws als je nieuwe dingen durft te doen. Daarom werken onze docenten, studenten en onderzoekers samen met bedrijven aan innovaties. Aan nieuwe processen, nieuwe producten en zelfs aan nieuwe bedrijven. Hiermee bouwen we samen aan nieuwe kennis, waarmee we ons onderwijs én de beroepspraktijk verrijken en grote impact hebben op onze regio.

We hebben een propedeuse waarin studenten al vanaf dag één werken aan een echte opdracht van een bedrijf. We laten studenten flexibel studeren, zodat ze tijd hebben om naast hun studie een bedrijf te beginnen of in een bestuur te zitten. In leerteams ervaren ze al vroeg hoe het is om samen te werken met studenten uit andere vakgebieden en onderzoekers. Die samenwerking en uitwisseling met anderen stimuleert om anders te denken, nieuwe wegen te proberen. Uit onverwachte samenwerkingen komen onverwachte, innovatieve oplossingen. Hiermee weten we doorbraken te realiseren en hebben we direct impact in onze regio Utrecht - en ver daarbuiten.

Samen hebben we impact

De problemen die wij hier aangaan, zijn wereldwijd relevant. Denk aan onze ICT-studenten die met verpleegkundigen een spel bedenken die mensen met een ziekte beter laat bewegen. Of onze bouwkundestudenten die een duurzaam huis ontwikkelen en voor de financiering en promotie samenwerken met studenten economie en communicatie. Of studenten die tijdens hun opleiding een eigen bedrijf starten dat helemaal nieuw is in hun werkveld. Mooie resultaten voor de wereld van vandaag én morgen. Bij Hogeschool Utrecht komt het allemaal samen.

Ontdek de HU