Hier komt alles samen

Hogeschool Utrecht is een bijzondere plek waar bijzondere dingen gebeuren. Midden op het Utrecht Science Park, in het hart van Nederland, midden in de maatschappij. Hier komen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Zo kunnen wij vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekijken en vinden we innovatieve oplossingen met impact voor de stad van morgen.

Iedere dag komen er duizenden mensen door de deuren van Hogeschool Utrecht. Om te leren, te werken, te onderzoeken, te ondernemen en te ontmoeten. Zo geven we studenten en professionals van 17 tot 67 jaar optimale kansen voor een succesvolle carrière.

Samen gaan we de uitdaging aan

De stad van morgen: onze metafoor voor de snel veranderende en complexe stedelijke omgeving. Een omgeving die onze samenleving voor uitdagingen stelt op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Uitdagingen die niet zijn op te lossen vanuit één belang, één technologie, één vakgebied. Ze vragen om samenwerking.

Hier op het Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is ingesteld op die samenwerking: tussen studenten, docenten, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Het samenkomen van vernieuwende bedrijven en kennisinstellingen op het USP is een bron van vernieuwing.

Hier op de HU Campus

Daarin vormt onze HU Campus een hechte community waar we onze krachten bundelen in werk-, studie- en onderzoeksprojecten. In onze labs werken studenten, docenten en onderzoekers uit verschillende disciplines aan oplossingen voor morgen. Oplossingen die van de regio Utrecht een van de meest concurrerende regio’s van Europa maken.

Samen vinden we bijzondere oplossingen

Je komt alleen tot iets nieuws als je nieuwe dingen durft te doen. Daarom geven we ruimte aan eigen initiatief en ondernemerschap. Ons praktijkgericht onderzoek en innovatief onderwijs is daarop ingesteld. Zo hebben we een propedeuse waarin studenten al vanaf dag één werken aan een echte opdracht van een bedrijf. Ook laten we studenten flexibel studeren, zodat ze tijd hebben om naast hun studie een bedrijf te beginnen of in een bestuur te zitten. In leerteams ervaren ze al vroeg hoe het is om samen te werken met studenten uit andere vakgebieden en onderzoekers. Die samenwerking en uitwisseling met anderen stimuleert vernieuwing en anders denken.

Samen hebben we impact

Uit onverwachte samenwerkingen komen onverwachte, innovatieve oplossingen. Hiermee weten we doorbraken te realiseren die direct impact hebben op onze regio Utrecht - en ver daarbuiten. Want de problemen die wij hier aangaan, zijn wereldwijd relevant. Denk aan onze ICT-studenten die met verpleegkundigen een spel bedenken dat mensen met een ziekte beter laat bewegen. Of onze bouwkundestudenten die een duurzaam huis ontwikkelen en voor de financiering en promotie samenwerken met studenten economie en communicatie. Of studenten die tijdens hun opleiding een eigen bedrijf starten dat helemaal nieuw is in hun werkveld. Mooie resultaten voor de wereld van vandaag én morgen. Bij Hogeschool Utrecht komt het allemaal samen.