We willen de ecologische voetafdruk van onze regio naar nul zien te krijgen. Daarvoor moeten maatschappelijke vraagstukken vanuit het ecologische, economische en sociale perspectief benaderd worden. Niet iedereen heeft de middelen voor een warmtepomp of een elektrische auto. We willen dat duurzame oplossingen uiteindelijk bijdragen aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving. Daarom leiden we onze studenten op tot change agents die duurzame innovaties kunnen aanjagen. 

Wat we doen voor een duurzame wereld

  • De circulair gebouwde omgeving

    Circulair bouwen betekent: minder tot geen verlies van grondstoffen en minder CO₂-uitstoot. Circulair bouwen gebeurt nu al en kan een aanjager zijn voor de circulaire economie. Betaalbaarheid van oplossingen en nieuw economisch denken zijn cruciaal voor het realiseren van een circulair gebouwde omgeving.

  • Een gezonde leefomgeving

    Een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes makkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op de gezondheid zo klein mogelijk is. Hier ligt een belangrijke cross-over met Samen Gezond.

  • Slimme mobiliteit

    Mobiliteitsoplossingen moeten een bijdrage leveren aan het beschermen van het milieu en tegelijkertijd onze gezondheid bevorderen. Dat kan met slimme mobiliteitsoplossingen. Hier ligt een belangrijke cross-over met ons expertisegebied Samen Digitaal.

Hoe ziet de duurzame stad er uit?

Je leeft in een prettige en groene omgeving met een goede luchtkwaliteit, waar jij je veilig voelt. De gebouwen zijn zoveel mogelijk van hergebruikte materialen gemaakt. Door slim ontwerp wordt er in deze gebouwen meer energie opgewekt dan er wordt verbruikt. Je verplaatst je voornamelijk lopend, met de fiets en met het openbaar vervoer.

"De energietransitie kan niet worden opgelost door één kennisdomein, We zullen nieuwe manieren van planning moeten verkennen waarmee complexe opgaven interdisciplinair, fijnmazig en met meer draagvlak kunnen worden aangepakt."

Mieke Oostra

Lector Nieuwe Energie in de Stad

Hoe gaan we dit bereiken?

Hogeschool Utrecht wil de duurzame stad samen met regionale partners realiseren. We onderzoeken hoe burgers en (aankomende) professionals kunnen bijdragen aan een ecologische manier van leven en werken. We kijken ook naar hoe we beroepspraktijken kunnen helpen verduurzamen, en naar hoe duurzaamheidsbeleid het best een plek kan krijgen in landelijke wet- en regelgeving.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.