We willen de ecologische voetafdruk van onze regio zoveel mogelijk naar nul zien te krijgen. Daarvoor moeten maatschappelijke vraagstukken vanuit het ecologische, technologisch, economische én sociale perspectief benaderd worden. We willen dat duurzame oplossingen bijdragen aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving. Daarom leiden we onze studenten op tot change agents die duurzame innovaties kunnen aanjagen. 

Wat we doen voor een duurzame wereld

 • De circulaire, energie-neutrale gebouwde omgeving

  Wij zetten ons in voor circulair gebouwde leefomgevingen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, houding en waarden voor een sociale energietransitie.

 • Inrichten van een gezonde leefomgeving

  We werken aan een duurzame leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes makkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op de gezondheid zo klein mogelijk is. We focussen ons hierbij op water, voedsel, sport en bewegen.

 • Slimme mobiliteit

  Mobiliteitsoplossingen moeten een bijdrage leveren aan het beschermen van het milieu en tegelijkertijd onze gezondheid bevorderen. Dat kan met slimme mobiliteitsoplossingen. We ontwikkelen samen met de beroepspraktijk innovaties en experimenten.

 • Duurzaamheidscompetenties in het onderwijs

  We willen dat onze studenten en professionals een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Daarom willen we duurzaamheidscompetenties in al ons onderwijs integreren. Ook ontwikkelen we kennis voor een meer duurzame economie.

Hoe ziet de duurzame stad er uit?

Je leeft in een prettige en groene omgeving met een goede luchtkwaliteit, waar jij je veilig voelt. De gebouwen zijn zoveel mogelijk van hergebruikte materialen gemaakt. Door slim ontwerp wordt er in deze gebouwen meer energie opgewekt dan er wordt verbruikt. Je verplaatst je voornamelijk lopend, met de fiets en met het openbaar vervoer.

"De energietransitie kan niet worden opgelost door één kennisdomein, We zullen nieuwe manieren van planning moeten verkennen waarmee complexe opgaven interdisciplinair, fijnmazig en met meer draagvlak kunnen worden aangepakt."

Mieke Oostra
Lector Nieuwe Energie in de Stad

Hoe gaan we dit bereiken?

Hogeschool Utrecht wil de duurzame stad samen met regionale partners realiseren. We onderzoeken hoe burgers en (aankomende) professionals kunnen bijdragen aan een ecologische manier van leven en werken. We kijken ook naar hoe we beroepspraktijken kunnen helpen verduurzamen, en naar hoe duurzaamheidsbeleid het best een plek kan krijgen in landelijke wet- en regelgeving.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal
  Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een netwerk waarbinnen diverse disciplines een bijdrage leveren om een antwoord te vinden op deze maatschappelijke opgaven.
  Aantal mannens en kinderen schoffelen in een gemeentelijke groenstrook
 • Smart Sustainable Cities
  In het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werkt de HU samen met bedrijven aan innovaties die de slimme, duurzame stad dichterbij brengen.
  Tekening battle smart sustainable cities