Met ons expertisegebied Samen Duurzaam richten wij ons primair op duurzaamheid in fysieke zin: Het gaat ons om de ecologische voetafdruk, we willen die op nul zien te krijgen. Om zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen, om van verduurzaming een kans te maken in plaats van een probleem, moeten we echter ook kijken naar economische en sociale aspecten. Daarom pakken we de fysieke, economische en sociale uitdagingen aan in hun samenhang. We willen dat duurzame oplossingen uiteindelijk bijdragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving.

In een duurzame wereld ben je in een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, die je als prettig ervaart en waar jij je veilig voelt. Je wordt er uitgenodigd om te bewegen. De gebouwen zijn zoveel mogelijk van hergebruikte materialen gemaakt. Door slim ontwerp wordt er in deze gebouwen meer energie opgewekt dan er wordt verbruikt. Ze zijn logisch geplaatst, zien er mooi uit en het is fijn om er te zijn. In de omgeving is veel groen. Je verplaatst je voornamelijk lopend, met de fiets en met het openbaar vervoer. Zo help je jezelf en je omgeving gezond te houden.

Hoe zorgen we er voor dat iedereen bij deze duurzaamheidstransitie betrokken is, zodat we echt impact kunnen maken? Niet iedereen heeft immers de middelen om te investeren in zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Een grote groep mensen heeft hele andere zorgen, voor hen komt duurzaamheid op een tweede of derde plaats. We zullen daarom moeten zoeken naar acceptabele, betaalbare én inclusieve oplossingen en dus ook naar het sociale aspect moeten kijken.

Samen duurzaam leven

Hogeschool Utrecht wil die ecologische uitdaging, gericht op samen duurzaam leven, aangaan. We ontwikkelen en realiseren hiervoor samen met regionale partners een kennis- en innovatieagenda van onderwijs en onderzoek. We werken daarbij op verschillende niveaus. We kijken naar burgers en (aankomende) professionals: Hoe kunnen we bijdragen aan een ecologische manier van leven en werken? Maar we kijken ook naar hoe we beroepspraktijken kunnen helpen verduurzamen, en naar hoe duurzaamheidsbeleid het best een plek kan krijgen in landelijke wet- en regelgeving. We laten ons daarbij inspireren door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, volgens het principe: ‘Think global, act local’.

In het programma Duurzaam Doen werken we aan awareness en de zichtbaarheid van duurzame initiatieven.

Drie maatschappelijke opgaven

Binnen ons expertisegebied Samen Duurzaam werken we aan drie maatschappelijke opgaven:

De gebouwde omgeving als versneller voor de circulaire economie. Betaalbaarheid van oplossingen en nieuw economisch denken zijn cruciaal voor het realiseren van een circulair gebouwde omgeving. 

Een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve invloed op de gezondheid zo klein mogelijk is. Hier ligt een belangrijke cross-over met Samen Gezond. 

Mobiliteitsoplossingen moeten een bijdrage leveren aan het beschermen van het milieu en tegelijkertijd onze gezondheid bevorderen. Dat kan met slimme mobiliteitsoplossingen. Hier ligt een belangrijke cross-over met ons expertisegebied Samen Digitaal.

Andere expertisegebieden