Iedereen heeft het recht om zich te ontplooien en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen met een functiebeperking. Het lectoraat onderzoekt hoe professionele ondersteuning bij kwaliteit van leven en sociale inclusie het beste vorm en inhoud kan krijgen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe professionals kunnen werken aan sociale inclusie. Hierbij kijken we hoe het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap externe link vertaald kan worden naar de professionele praktijk.

Projecten

In het sociaal domein is de afgelopen jaren veel veranderd. Zorg en dienstverlening zijn veel meer lokaal georganiseerd. Sociaal professionals moeten dicht bij mensen staan en goed samenwerken met professionals uit andere domeinen. De eigen kracht van inwoners en sociale netwerken staan centraal.

Deze onderzoekslijn kijkt hoe sociaal professionals deze veranderingen in de praktijk brengen en hoe zij integraal en interprofessioneel kunnen werken. Welke kennis, vaardigheden en houdingen hebben zij nodig? En wat is er op het niveau van organisaties en beleid nodig om hen te ondersteunen?

Projecten

Persoonlijke ervaringen met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrie, trauma, verstandelijke beperking en armoede kunnen van grote waarde zijn voor sociale professionals. Het helpt hen om zich in te leven in hun cliënten en aan te sluiten op hun beleving. Ervaring als bron van kennis wordt de laatste jaren steeds meer erkend, naast methodische en wetenschappelijk-theoretische kennis.

In deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe deze ervaringskennis door studenten, docenten en professionals optimaal ontwikkeld en benut kan worden.

Projecten

Tegenwoordig wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe pakt dit uit wanneer er voor langere tijd zorg nodig is? Deze onderzoekslijn richt zich met name op de informele ondersteuning van mensen met een cognitieve aandoening, zoals dementie, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Daarnaast gaat het soms om vraagstukken rond informele zorg in het algemeen.

We kijken daarbij vooral hoe professionals informele inzet optimaal kunnen ondersteunen. Hierbij is een goede samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en cliënten noodzakelijk.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat is nauw verbonden met het onderwijs rond sociaal werk. We dragen bij aan de ontwikkeling van de bachelor Social Work en de master Community Development. Ook zijn docent-onderzoekers betrokken bij leerwerkplaatsen, leerteams en onderwijsprogramma’s rond geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en informele zorg.

Jean Pierre Wilken spreekt tijdens zijn bijzondere openbare les Jean Pierre Wilken | Lector | Participatie Zorg en Ondersteuning

“De opdracht voor sociaal werkers: stel mensen in staat zelf keuzes te maken, schep mogelijkheden om competenties te ontwikkelen en van waarde te kunnen zijn en zorg voor verbinding.”

Prof dr. Jean Pierre Wilken in zijn bijzondere openbare les (2018)

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met tientallen organisaties in het sociaal domein en zorgdomein, zowel regionaal, landelijk als internationaal. In de regio is zij aangesloten bij het Kennisplatform Utrecht Sociaal. Landelijk maakt zij o.a. deel uit van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging. Internationaal is zij o.a. aangesloten bij het CARPE Network, PowerUs en de European Social Work Research Association.

Onze lectoren en onderzoekers

Jean-Pierre Wilken

Lector Participatie Zorg en Ondersteuning Bekijk profiel
Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning

Joep Binkhorst

Onderzoeker Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning Bekijk profiel
Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

Onderzoeker Participatie Zorg en Ondersteuning Bekijk profiel

Dieke van Ewijk

Onderzoeker Participatie Zorg en Ondersteuning, Wonen en Welzijn Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat