We zetten steeds meer digitale middelen in, met mooie resultaten. Tegelijkertijd merken we als maatschappij op allerlei manieren ook steeds meer de risico’s. Het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren onderzoekt hoe professionals op ethisch verantwoorde wijze digitale innovaties kunnen vormgeven en inzetten.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Binnen de programmalijn Digitaal Innoveren voor Onderwijs (DIO) wordt onderzocht hoe digitale innovaties betekenisvol kunnen worden ingezet in het onderwijs. Om effectief te kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven wordt er van de young professional een brede set aan academische, communicatieve, ethische en digitale competenties gevraagd. DIO onderzoekt in hoeverre innovatieve technologieën leeromgevingen kunnen verrijken én optimaliseren om deze competenties van young professionals te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van deze leeromgevingen worden menselijke waarden vanuit het perspectief van studenten, docenten en andere professionals kritisch meegenomen.

Binnen de programmalijn Digitaal Innoveren voor Publieke Organisaties (DIPO) wordt onderzocht hoe digitale innovaties betekenisvol kunnen worden ingezet in het publieke domein. Publieke organisaties moeten zich namelijk in toenemende mate verhouden tot nieuwe technologische ontwikkelingen. Deze organisaties zoeken praktische handvatten om dat proces vorm te geven. DIPO ontwikkelt die kennis en producten en software voor publieke organisaties zodat zij technologieën betekenisvol in kunnen zetten om beleidsambities te realiseren. Daarbij wordt er rekening gehouden met waarden van de betrokkenen door deze expliciet af te wegen tegen elkaar en kansen te scheppen om de waarden beter in balans te brengen.

De programmalijn Digitaal Innoveren voor Zorg en Welzijn (DIZOW) onderzoekt hoe digitale innovaties betekenisvol kunnen worden ingezet in het zorg- en welzijnsdomein. De zorgsector zet op grote schaal in op technologische innovaties. Hoewel die kansen bieden, brengen ze ook nieuwe ethische vragen mee, met directe impact op zowel de zorg voor, als het welzijn van mensen. Om zorgprofessionals toe te rusten voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van innovaties, onderzoekt DIZOW welke vaardigheden nodig om ethisch digitaal te innoveren.

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren draagt bij aan digitale onderwijsinnovatie en het ontwikkelen van digitaal en ethisch bewustzijn. Wij zijn nauw betrokken bij Digital Twins Lab en Digital Education Lab. In ons onderzoek werken wij nauw samen met studenten van bachelor- en masteropleidingen op het gebied van onderwijs en ICT.

Samenwerking

Bedrijven en organisaties zoeken naar manieren om op verantwoorde wijze met digitale innovaties om te gaan. Vaak komen inhoudelijke expertise en ICT-kennis samen. Het lectoraat voert opdrachten en projecten uit en verricht onderzoek samen met partners en met (co-)financiering door partners.

Onze lectoren en onderzoekers

Marlies van Steenbergen | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Marlies van Steenbergen

Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel
Johan Versendaal | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Johan Versendaal

Lector Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel
Ursula Backhausen| Docent-onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Ursula Backhausen

Docent-onderzoeker Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel
Matthijs Berkhout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Matthijs Berkhout

Onderzoeker Betekenisvol Digitaal Innoveren Bekijk profiel

Meer informatie

Wil je meer weten over het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren en de plannen voor de toekomst?

Wil je samenwerken of heb je een vraag?