HU als organisatie

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen onze opleidingen, in Utrecht en Amersfoort. We zijn een lerende organisatie. Daarmee bedoelen we dat we het leren van studenten en medewerkers faciliteren én dat we van onze medewerkers verwachten dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat bij ons voorop.

Pressroom

In de pressroom vind je alle relevante informatie over Hogeschool Utrecht voor journalisten en de media.

Naar de pressroom

Dankzij de vernieuwing en verbetering van onze organisatie zijn we slagvaardiger en flexibeler geworden. Verbetering zien we als een continu en noodzakelijk proces, waarmee we steeds verder komen en ons voortdurend kunnen aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Veranderen hoort bij de HU. We hebben de moed om dingen (anders) aan te pakken en uit te proberen. Uiteraard hoeft niet alles te veranderen en hebben we oog voor wat verandering van mensen en aan middelen vraagt.

Organogram Hogeschool Utrecht

Bij de HU werken we allemaal samen aan onderwijs en onderzoek. We zijn verbonden aan herkenbare instituten, kenniscentra en diensten, maar kijken en werken over de grenzen van onze eigen vakgebieden heen. Daarbij hebben we oog voor elkaar en voor onze omgeving. We stimuleren en benutten talent, ondernemendheid en vakmanschap. We vertrouwen op elkaars kwaliteiten en koesteren ieders professionele ruimte. Door onszelf continu te verbeteren en samen kennis te creëren, ontwikkelen we onze talenten en dragen we bij aan de innovatie van de beroepspraktijk. Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en transparantie zijn kenmerkend voor onze manier van samenwerken. Dat vraagt van iedereen leiderschap.

meer