Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen onze opleidingen, in Utrecht en Amersfoort. We zijn een lerende organisatie. Daarmee bedoelen we dat we het leren van studenten en medewerkers faciliteren én dat we van onze medewerkers verwachten dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat bij ons voorop.

Hogeschool Utrecht werkt vanuit drie kernwaarden.

1) We zijn toekomstgericht. Met ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek leiden we de professionals van morgen op en werken we aan missiegedreven opgaven: het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

2) We werken samen. Samen kunnen we beter zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de uitdagingen in de samenleving. We kijken daarbij over de grenzen van vakgebieden heen, binnen én buiten de HU. 

3) We zijn een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap. Inclusie, integriteit en veiligheid zijn de rijke voedingsbodem voor ons denken en doen. Samen zetten we ons in voor een betere, duurzame wereld.

Organogram Hogeschool Utrecht

Vier expertisegebieden

Bij het werken vanuit de kernwaarden ligt onze focus op vier expertisegebieden. Vanuit Samen Duurzaam werken we aan het verkleinen van de regionale, ecologische voetafdruk. Vanuit Samen Gezond zetten wij ons in om de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio te reduceren en hun leefstijl en zelfredzaamheid te verbeteren. Het expertisegebied Samen Lerend richt zich op de kwaliteit van het onderwijs; cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van onze regionale kennissamenleving. Binnen Samen Digitaal geven we vorm en inhoud aan digitale toepassingen, vanuit de behoeften van mens en samenleving.

Pressroom

In de pressroom vind je alle relevante informatie over Hogeschool Utrecht voor journalisten en de media.

Naar de pressroom

Meer over de HU