Het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie heeft de ambitie om de farmaceutische zorg te verbeteren, zodat mensen langer gezond en zelfstandig kunnen leven. We onderzoeken verbeteringen van informatie over en gebruik en distributie van geneesmiddelen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

De bevolking wordt ouder en krijgt daardoor te maken met meer (chronische) aandoeningen. Dat leidt tot een toename van geneesmiddelengebruik. Het belang van therapietrouw neemt daarmee eveneens toe. Hoe zorgen we dat patiënten de juiste dosis medicijnen inneemt op het juiste tijdstip en voor de voorgeschreven duur?

Projecten

De bevolking van Nederlandse steden wordt steeds diverser. Hoe kunnen farmaceutische zorgverleners zoals apothekers zorgen dat patiënten goed geïnformeerd zijn over de geneesmiddelen die zij krijgen uitgereikt? Hoe kunnen zorgverleners contact onderhouden tijdens de behandeling en zorgen dat zij op de hoogte blijven als er bijvoorbeeld bijwerkingen of wisselwerkingen optreden?

Projecten

We zien een sterke beweging naar meer zelfredzaamheid van mensen. Mensen worden ouder en willen langer zelfstandig thuis wonen, ook als ze chronische aandoeningen hebben. Geneesmiddelengebruik neemt daarmee toe, met een verhoogd risico op geneesmiddel-gerelateerde problemen.

Projecten

Vele zorgverleners zijn betrokken bij een patiënt; de scheiding tussen eerste- en tweedelijnszorg vervaagt. De farmaceutische patiëntenzorg in de eerste en tweede lijn zal door een netwerk van zorgverleners en mantelzorgers rondom de patiënt worden georganiseerd, ondersteund door slimme technologie.

Projecten

Huidtherapie is een relatief nieuw vakgebied waar veel vernieuwende therapieën worden toegepast in de praktijk. Er is behoefte aan meer bewijs voor de werkzaamheid en toepasbaarheid van deze therapieën in samenwerking met de beroepsgroep en de patiënten.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Er is een sterke band met de opleiding Farmakunde, maar ook met andere (paramedische) zorgopleidingen binnen Hogeschool Utrecht. Farmaceutische zorg is immers interprofessioneel en speelt op vele plaatsen in de gezondheidszorg een belangrijke rol. Het farmaceutisch werkveld is sterk in beweging.

Medicijnen Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

“De context van geneesmiddelengebruik is minstens zo’n grote bron van variabiliteit in effecten van geneesmiddelen als de farmacologie”

Rob Heerdink Lector Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking

Innovatie en onderzoek doe je niet alleen, en het lectoraat werkt dan ook samen met vele partijen op het gebied van de zorg (apotheken, ziekenhuizen, andere zorgverleners), onderzoek (universiteiten, onderzoeksinstituten) en bedrijfsleven (eHealth-ontwikkelaars, farmaceutische distributie).

Onze lectoren en onderzoekers

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

Lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Emmy van de Burgt | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Emmy van de Burgt

Onderzoeker Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Lennie Donné | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Lennie Donné

Onderzoeker Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Kristel Everaars | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Kristel Everaars

Onderzoeker Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hannelies Ravensloot

  • Senior managementassistent

Volg dit lectoraat