Kunnen communiceren is essentieel voor intermenselijk contact en participatie in de samenleving. Het is zo gewoon dat we ons niet realiseren wat de impact is wanneer dit niet vanzelf gaat. Ons lectoraat heeft als doel de zelfredzaamheid van mensen met een communicatieve beperking te verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Het lectoraat doet samen met docenten, studenten en de gemeente onderzoek naar vroegsignalering van taalachterstanden bij kinderen en methodieken die daarvoor door de Jeugdgezondheidszorg worden ingezet (NWA aanvraag Resilient Youth!). We ontwikkelen instrumenten gericht op functionele uitkomstmaten, zoals vragenlijsten die verstaanbaarheid (ICS-NL), communicatieve participatie (FOCUS-NL) en kwaliteit van leven (SAQoL-39NL) van mensen meten. We voorkomen dat mensen met afasie de verkeerde zorg krijgen via het ontwikkelen van een communicatie-toolkit (CommuniCare). En we meten het effect van interventies, zoals speciaal onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en nagaan welke factoren dit effect beïnvloeden (IntervenTOS).

Projecten

Deze lijn richt zich op het verhogen van de expertise omtrent blended zorg (reguliere zorg gecombineerd met online zorg) en interprofessionele zorg. We dragen bij aan het vergroten van regie en interactie/sociale participatie van mensen met een communicatieve beperking door de ontwikkeling van effectieve taaltherapie zoals de online modules in de projecten Logoclicks en LogoGames, en de implementatie van communicatietraining van zorgprofessionals (project CommuniCare). Daarnaast betekent dit onderzoek dat zich richt op samenwerking, zoals partnerschap met ouders (project COMPLETE) en naasten (project CommuniCare) waarin we de regie vergroten van mensen met een communicatieve beperking in interactie met hun omgeving.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat Logopedie is verbonden met de bachelor Logopedie van Hogeschool Utrecht (HU). Alle docenten kunnen deelnemen aan onderzoek. Nieuwe kennis en producten worden in overleg met betrokken vakgroepen/docenten in het onderwijs verwerkt. Bachelorstudenten van diverse opleidingen dragen regelmatig bij aan onderzoeksprojecten.

Jongen tijdens logopedie consult Ellen Gerrits

“Samen met de praktijk, logopedisten en andere professionals, bedenken we creatieve oplossingen voor vragen over verhoging intensiteit therapie of toepassing van games. Belangrijk voor implementatie van resultaten maar ook ontzettend leuk!”

Ellen Gerrits lector Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking

Er is nauwe samenwerking met de Koninklijke Auris Groepexterne link, de NSDSKexterne link, vrijgevestigde logopedisten en met de beroepsvereniging NVLFexterne link. Ook is er samenwerking en overleg met verschillende patiëntenverenigingen, o.a. via een netwerk van professionals en organisaties rondom patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

Onze lectoren en onderzoekers

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

Lector Logopedie: Participatie door Communicatie Bekijk profiel
Foto van Eline Alons

Eline Alons

Promovendus Logopedie: Participatie door Communicatie Bekijk profiel
Ilvi Blessenaar | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ilvi Blessenaar

Onderzoeker Logopedie: Participatie door Communicatie Bekijk profiel
Foto van Laurien Brauner

Laurien Brauner

Promovendus Logopedie: Participatie door Communicatie Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Logopedie Participatie door Communicatie

Volg dit lectoraat

Gerelateerde opleidingen