Het lectoraat Organisaties in Digitale Transitie onderzoekt hoe Digitale Transformatie organisaties en medewerkers beïnvloedt, hoe digitale transitie ingezet kan worden ten dienste van medewerkers en de organisatie, en hoe we organisaties en mensen kunnen voorbereiden en ondersteunen in succesvolle veranderingsprocessen bij digitale transitie.

Het lectoraat wil kennis genereren die de beroepspraktijk in staat stelt om vraagstukken rondom digitale transities en maatschappelijke opgaven te adresseren. Binnen de context van digitale transities ziet het lectoraat het als haar missie om mensgericht en met behulp van technologie (Data Driven Decision Making) een bijdrage te leveren in het creëren van waarde op individueel niveau (empowerment, productiviteits- en welzijnsverbetering, ontwikkeling van digitale vaardigheden), op het niveau van organisatie effectiviteit (betere inzet van individuele kwaliteiten door beter inzicht in de employee journey) en op het niveau van maatschappelijk welzijn (voorkomen dat medewerkers door digitalisering actualiteit voor de arbeidsmarkt verliezen).  

Het lectoraat Organisaties in Digitale Transitie

Onderzoekslijnen

Deze onderzoekslijn richt zich op de re- en upskilling uitdaging in het licht van digitale transformatie. Het doel is kennis te ontwikkelen over de benodigde vaardigheden waarmee mensen in digitaliserende organisaties (en samenleving) beter het hoofd kunnen bieden aan de dynamiek en verandering die technologie brengt. Het gaat hier niet alleen om digitale/ICT vaardigheden, maar juist ook transformatievaardigheden.

Projecten

Deze onderzoekslijn richt zich op kansen van digitalisering voor organisaties in het bereiken van duurzaamheidsdoelen. Technologie wordt vaak als een bedreiging gezien voor duurzaamheid, maar biedt ook zeker kansen om duurzaamheidsdoelen te bereiken of na te streven. Zo kan digitalisering helpen met inzicht in effectievere, schonere, efficiëntere processen die minder grondstoffen behoeven. En digitalisering kan ook bijvoorbeeld ingezet worden om inzicht te krijgen hoe werk makkelijker, leuker, inclusiever en waardiger gemaakt kan worden.

 Projecten

Deze onderzoekslijn lijn richt zich op organisatieverandering in complexe digitale transformatiecontexten. Digitalisering raakt organisaties op alle niveaus en onderdelen, en het complexe samenspel van factoren vraagt om een nieuwe kijk op organisatieverandering (o.a. van episodisch naar continue). Wat zijn succes- en faalfactoren voor dit nieuw soort verandertrajecten?

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt nauw samen met verschillende opleidingen, waaronder de masters Data Driven Business en Projectmanagement van het Institute for People & Business. De onderzoekers betrekken docenten en studenten bij het onderzoek. Het lectoraat ontwikkelt daarnaast ook specifieke studentopdrachten en onderzoeksateliers.

Onze lectoren en onderzoekers

Xander Lub

Lector Organisaties in Digitale Transitie Bekijk profiel
Sabine Boesen Mariani2

Sabine Boesen - Mariani

Docent-onderzoeker Organisaties in Digitale Transitie, Procesinnovatie & informatiesystemen Bekijk profiel
Machiel Bouwmans | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Machiel Bouwmans

Onderzoeker Organisaties in Digitale Transitie Bekijk profiel

Machil Deinum

Onderzoeker Organisaties in Digitale Transitie Bekijk profiel

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Xander Lub

  • Lector
  • Lectoraat: Organisaties in Digitale Transitie