We willen onderwijs, opleiden en professionaliseren voor iedereen mogelijk maken. Daarbij zetten we in op hoogwaardig onderwijs. De onderwijskwaliteit is cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van onze kennissamenleving. Hoogwaardig onderwijs, dat iedere leerling de beste ontwikkelingsmogelijkheden biedt, draagt bovendien bij aan sociale gelijkheid en helpt daarmee maatschappelijke verschillen te overbruggen.

Wat we doen voor het onderwijs?

 • Toekomstbestendig, flexibel onderwijs

  We werken aan onderwijs dat meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat ruimte biedt aan de individuele talenten en achtergronden van studenten en daarmee bijdraagt aan een diverse, inclusieve maatschappij.

 • Het oplossen van het lerarentekort

  Door flexibel op te leiden, met aandacht voor de kennis en kunde die aankomende docenten al in huis hebben, willen wij bijdragen aan een groei van het aantal onderwijsprofessionals.

 • Een sterk onderwijsnetwerk

  We bouwen samen met partners aan netwerken waarin kinderen, leerlingen, studenten, burgers, professionals, docenten en onderzoekers samen leren, werken, onderzoeken en innoveren. Zo vergroten we de onderwijskwaliteit en stimuleren we mensen zich te blijven ontwikkelen.

Nieuwe manieren van leren

Door technologische, digitale en sociale ontwikkelingen verandert de samenleving snel. En dus ook het onderwijs. Leren gebeurt steeds meer thuis en in de praktijk. Digitalisering biedt de docent de kans om het leren gevarieerder en actiever te maken, meer gericht op individuele behoeften. We leiden docenten op voor deze nieuwe vormen van onderwijs, met nieuwe kennis en nieuwe didactische vaardigheden.

"Leren gaat over ingroeien in een beroep, in de gewoontes, gebruiken en waarden die de beroepsgroep deelt. Dan gaat het niet alleen om kennis of vaardigheden, maar ook om dingen die moeilijker meetbaar zijn, bijvoorbeeld durven of een eigen identiteit ontwikkelen."

Liesbeth Baartman
Bijzonder lector Toetsing en Beoordeling in het Beroepsonderwijs, lectoraat Beroepsonderwijs

Een brede basis

Laaggeletterdheid, digitaal analfabetisme, schuldenproblematiek, dak- en thuisloosheid, kinderen die zonder ontbijt niet goed tot leren komen, uitval, pestgedrag - het zijn taaie problemen. Deze vragen om een interprofessionele aanpak. Wij investeren daarom in de samenwerking met andere beroepspraktijken. Zo geven we de leraren van morgen de didactische, pedagogische en sociologische expertise om deze problemen aan te kunnen gaan.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

 • VR-lab
  Het VR-lab is een centrum voor het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van VR-technieken voor mondelinge vaardigheden binnen het onderwijs.
  VR bril
 • Digital Education Lab
  Een ontmoetingsplaats waarin studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld kennismaken met digitale technologieën en digitale didactiek in het onderwijs.
  3 mensen rondom een tablet
 • Kennisplatform Utrecht Sociaal
  Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een netwerk waarbinnen diverse disciplines een bijdrage leveren om een antwoord te vinden op deze maatschappelijke opgaven.
  Aantal mannens en kinderen schoffelen in een gemeentelijke groenstrook