Ons lectoraat draagt bij aan het duurzaam en efficiënt bouwen aan de stad. Wij ontwikkelen vernieuwende oplossingen om slimmer en duurzamer samen te werken in de gebouwde omgeving. Daardoor zal er bewuster worden omgegaan met beschikbare grondstoffen en de leefomgeving binnen de stad.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In dit thema doen we onderzoek naar het effectief en efficiënt omgaan met bouwmaterialen en grondstoffen, en slimme recycling en upcycling van bouw- en sloopafval. De bouwsector gebruikt zeer veel grondstoffen en heeft daarom een taak en een kans om de aanspraak op grondstoffen te verminderen en bestaande materialen te hergebruiken.

Projecten

Dertig procent van het verkeer in steden is bouwverkeer. Om het wegennet te ontlasten en de luchtkwaliteit minder aan te tasten in steden moeten bouwbedrijven en transporteurs op zoek gaan naar logistieke en ICT-oplossingen.

Projecten

  • 4C in de Bouwlogistiek

Hoe kunnen we door gebruik van data materialen in de bouw vaker en efficiënter hergebruiken? We willen slimme logistieke sturing in steden bevorderen. Om hoeveelheden mogelijk herbruikbaar bouw- en sloopafval en de herbruikwaarde daarvan te bepalen zijn ICT-middelen en modellering van de stad nodig door big data.

We doen onderzoek naar samenwerking en innovatieve gebiedsontwikkeling van stedelijke projecten. Doordat vaardigheden en ambities van mensen en organisaties veranderen worden stedelijke projecten in andere samenstellingen van mensen uitgevoerd dan vroeger. Om wijken en stedelijk vastgoed te realiseren werken publieke en private partijen steeds vaker samen met particulieren. Hoe kunnen we die nieuwe vormen van samenwerking duiden en in goede banen leiden?

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt met docenten als onderzoekers in onderzoeksprojecten. De docent-onderzoekers betrekken studenten bij het onderzoek. Het lectoraat formuleert studentopdrachten en draagt bij aan ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs. Het lectoraat ontwikkelt en verzorgt deels zelf ook onderwijsmodules.

Nieuwe gebouwen in Utrecht-Centrum Ruben Vrijhoef

“Dankzij nieuwe generaties werknemers is er een cultuurverandering gaande. Bovendien is het beleidsmakers nu menens. Door dwang van publieke opinie moeten bouwers keuzes maken.”

Ruben Vrijhoef Lector Building Future Cities

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met andere kennisinstellingen en met organisaties en bedrijven uit de praktijk. Met de partijen zetten we vernieuwende vragen en onderwerpen om in projectvoorstellen en subsidieaanvragen voor onderzoek. Het onderzoek vindt plaats met de partijen, onderzoekers en studenten.

Onze lectoren en onderzoekers

Ruben Vrijhoef | lector | lectoraat Building Future Cities

Ruben Vrijhoef

Lector Building Future Cities Bekijk profiel
Martin van Dijkhuizen | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Martin van Dijkhuizen

Onderzoeker Building Future Cities Bekijk profiel

Annemiek van der Meijden

Docent-onderzoeker Building Future Cities Bekijk profiel
Jeroen Mens | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Jeroen Mens

Promovendus Building Future Cities Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?