We richten ons op het optimaliseren van de fysieke zelfredzaamheid van mensen, thuis, in de wijk, rond ziekenhuisopnames. Daarbij kijken we hoe we de fysiotherapie en oefentherapie kunnen innoveren om in de toekomst aan de behoeftes van de patiënten te voldoen, bijvoorbeeld door gebruik van technologie.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

De Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie is een samenwerkingsverband tussen Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool. Gezamenlijk werken wij aan onderwijs, onderzoek en nieuwe, kwalitatieve, wijkgerichte zorg.

Binnen de beweegzorg kunnen nieuwe technologieën zoals apps, sensoren, wearables en virtual reality de patiënt zelfredzamer maken. Wij onderzoeken op welke manier en bij welke patiënt technologie zinvol gebruikt kan worden. Dit doen we door behandelingen waarbij technologie geïntegreerd wordt (blended care) te ontwikkelen, evalueren en te implementeren.

Projecten

Veel liggen tijdens ziekenhuisopnames is schadelijk, met name voor oudere patiënten. De combinatie van ziekte, medische behandeling en weinig beweging zorgt ervoor dat de fysieke conditie van patiënten snel achteruitgaat. Daardoor herstellen mensen langzaam na ziekhuisopnames.

Wij ontwikkelen en implementeren oefenprogramma’s voor, tijdens en na ziekenhuisopname, zodat oudere patiënten hun fitheid en zelfredzaamheid kunnen optimaliseren.

Projecten

Deze onderzoekslijn legt zich niet alleen toe op vragen uit de beweegzorg, maar bedient de breedte van het toepassingsgebied van het kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven. Veel van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan hebben immers rechtstreeks te maken met ons gedrag. Op het gebied van gezondheid zijn de belangrijkste bedreigingen voor levensverwachting en kwaliteit van leven gedragsgerelateerd; denk  aan de gevolgen van roken, ongezond eten en onvoldoende bewegen. Ook het welzijn van onze planeet is afhankelijk van ons gedrag. Om de klimaatverandering te stoppen of op zijn minst in beheersbare banen te leiden, is een flinke omslag in ons handelen noodzakelijk. Overkoepelende vraag binnen deze onderzoekslijn is: hoe kunnen hbo-opgeleide professionals gedragsinzichten toepassen voor een meer gezonde en duurzame leefstijl van burgers, patiënten en consumenten?

Projecten

Beperkingen in het fysiek functioneren vormen een bedreiging voor de zelfredzaamheid van mensen. Maar hoe breng je fysieke zelfredzaamheid in kaart en kan deze op een laagdrempelige manier verbeterd worden? Fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben een rol in het ondersteunen en stimuleren van deze fysieke zelfredzaamheid.

Belangrijk is dat ze hierin samenwerken met andere professionals. Voorwaarde daarbij is dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten hun expertise goed profileren en zichtbaar maken aan de burgers en professionals om hen heen.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Opgedane kennis vindt een weg in de curricula van de bachelor- en masteropleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie aan de HU. Studenten en docenten participeren binnen de projecten van het lectoraat. Binnen de Academische Werkplaats Fysiotherapie (AWF) participeren studenten ook in onderzoek of ze lopen stage bij LRJG.

Twee ouderen aan het wandelen Brechtus Engelsma

“De focus van het lectoraat sluit naadloos aan op de visie van beroepsvereniging KNGF: het bevorderen van het dagelijks functioneren van mensen.”

Brechtus Engelsma Bestuurslid Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Samenwerking

Alle onderzoekers werken ook binnen de onderzoeksgroep Fysiotherapiewetenschap van UMC Utrecht. Binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie werken we samen met de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), Fontys Paramedische Hogeschool en UMC Utrecht. Fysiotherapeuten, huisartsen en verpleegkundigen werken hier samen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Onze lectoren en onderzoekers

Cindy Veenhof | lector | lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Cindy Veenhof

Lector Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Carla Agasi Idenburg

Carla Agasi-Idenburg

Docent-onderzoeker Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Di-Janne Barten | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Di-Janne Barten

Onderzoeker Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Lieke Beer

Lieke Beer

Docent-onderzoeker Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hannelies Ravensloot

  • Senior managementassistent

Volg dit lectoraat