Het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry ontwikkelt proefdiervrije methoden om gezondheidseffecten vast te stellen van stoffen aanwezig in onze omgeving, onze voeding, in vaccins en in medicijnen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In ons onderzoek ontwikkelen we methoden om positieve effecten dan wel schadelijke neveneffecten van bestanddelen in voeding te kunnen meten. In vitro-methoden betreffen cellijnen, maar ook organoïden gemaakt uit stamcellen. We richten ons bijvoorbeeld op anti-microbiële reacties die gestimuleerd worden door natuurlijke stoffen aanwezig in de voeding. Een methode is opgezet waarmee effecten op de (darm) gezondheid in de mens vastgesteld kunnen worden op basis van inspanning op een fietsergometer.

Projecten

  • Darmmodellen voor het testen van voeding
  • Invloed van beweging op de darmen en op het afweersysteem
  • VitalTissue

Het onderzoek naar antimicrobiële resistentie is nauw verweven met onderzoekslijn ‘Voeding en gezondheid’. Zo onderzoeken we met onze partners uit de professionele praktijk in hoeverre natuurlijke bestanddelen de afweer in de darm kunnen verbeteren. We gebruiken daarbij bijvoorbeeld stamcelkweken van darmen uit varken en kip. We onderzoeken ook de directe antimicrobiële werking van natuurlijke stoffen, onder andere door clustering van bacteriën in beeld te brengen.

Projecten

  • Darmmodellen voor het testen van voeding

Het onderzoek naar de veiligheid van stoffen en vaccins richt zich op het ontwikkelen van proefdiervrije methoden om toxische effecten vast te stellen, zoals groei van cellen en de beweging, ontwikkeling en reproductie van de nematode C. elegans.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat draagt stevig bij aan het onderwijs op het terrein van laboratorium-opleiding. Training van toekomstige analisten is gericht op het aanleren van multidisciplinaire onderzoeksvaardigheden. De onderzoekslijnen van het lectoraat voeden de opleidingen Life Sciences en Chemistry aan de HU.

Laboratorium ILC Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

“Onderzoek en onderwijs worden beiden gedreven door nieuwsgierigheid. Zeker in de praktijk van het laboratoriumonderzoek zijn ze niet los van elkaar te zien.”

Cyrille Krul Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Samenwerking

Het lectoraat stond aan de basis van het Innovatielab (iLab) Life Sciences & Chemistry in Utrecht, dat ruimte biedt aan samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk. We werken nauw samen met andere kennisinstellingen, en partners uit het bedrijfsleven, ook internationaal.

Onze lectoren en onderzoekers

Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Raymond Pieters | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Raymond Pieters

Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Cristina Chamorro-Perez

Cristina Chamorro-Perez

Onderzoeker Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Marie Corradi | Onderzoeker | Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Marie Corradi

Onderzoeker Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tineke Malherbe Dupont

  • Managementassistent