Ouderen en chronisch zieken wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Het lectoraat onderzoekt de mogelijkheden om deze problemen met technologie op te lossen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In de onderzoekslijn Smart Environment wordt onderzoek gedaan naar eisen waaraan een omgeving / vertrek behoort te voldoen. Onderzoek naar duurzame aanpassingen aan de woning, bouwfysische aspecten en 'healing environments': omgevingen die het welzijn van mensen bevorderen.
Aan de ene kant om mensen met een zorgvraag (met name ouderen) te ondersteunen bij hun wens om zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven. De andere kant om de passende voorwaarde te scheppen voor professionals om hun werk uit te voeren binnen de richtlijnen van hun beroepskader.

Projecten

  • Healing Environment en Bezielende Omgeving gezondheidszorg
  • Geluid op de werkplek van verpleegkundigen

In de onderzoekslijn 'Smart Care', ontwikkelen we eHealth-toepassingen voor zorgprofessionals. In projecten die onderzoeken hoe de gezondheidszorg slimmer en handiger ingericht kan worden. Met deze toepassingen kunnen zij fysiologische functies bij chronisch zieken in de gaten houden. We richten ons op hoe en wanneer een zorgprofessional zou moeten handelen. Ook bekijken we wat er nodig is om een handeling op afstand te rechtvaardigen.

In onze researchlijnen staat de mens centraal en benaderen we vraagstukken vanuit een gebruikersperspectief.

Projecten

  • Mensen met geheugenproblemen helpen bij medicijngebruik
  • Safer Patient Toileting System aanpassen voor de zorg

Gericht op kennisoverdracht en kennisdeling. De kennis uit de twee onderzoekslijnen wordt binnen deze lijn gebundeld in passende kennisdragers voor het beroepenveld, voor het onderwijs en voor beleidsmakers.

Publicaties


Onderwijs

We delen de kennis en resultaten van het onderzoek en werken samen met studenten, docenten en onderzoekers. Daarnaast gebruiken we deze kennis in colleges voor bachelor- en masterstudenten en ook in de minor Technologie en Zorg en de jaarlijkse Summercourse Health and Engineering.

Robot Helianthe Kort

“Technologie maakt veel mogelijk in de gezondheidszorg”

Prof. dr. Helianthe Kort Lector Technologie voor Zorginnovaties

Samenwerking

We werken samen met andere kennisinstellingen en met beleidsmakers. Maar ook met de beroepspraktijk: we delen onze kennis en werken samen met zorginstellingen, binnen de techniek (bijvoorbeeld productdesigners) en met de installatiebranche.

Onze lectoren en onderzoekers

Helianthe Kort

Lector Technologie voor Zorginnovaties Bekijk profiel

Thijs van Houwelingen

Onderzoeker Technologie voor Zorginnovaties Bekijk profiel
Emelieke Huisman | onderzoeker | lectoraat Technologie voor Zorginnovaties

Emelieke Huisman

Onderzoeker Technologie voor Zorginnovaties Bekijk profiel
Chantal Huisman | onderzoeker | lectoraat Technologie voor Zorginnovaties

Chantal Huisman

Promovendus Technologie voor Zorginnovaties Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Helianthe Kort

  • Lector
  • Lectoraat: Technologie voor Zorginnovaties