Leraren staan voor de uitdaging in heterogene, meertalige groepen kwalitatief hoogwaardig taal- en vakonderwijs vorm te geven. Wij onderzoeken de uitdagingen van professionals bij het onderwijzen en gebruiken van talen en de manieren waarop ze daarmee inclusief onderwijs kunnen verzorgen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Talendocenten leggen een goede balans tussen een focus op vorm, functie en betekenis van taal. In betekenisvol talenonderwijs is taalvaardigheid een middel om te communiceren, te leren en te functioneren in een internationale en interculturele samenleving. In deze onderzoekslijn werkt het lectoraat aan een inhoudsgerichte focus: welke leerinhouden zijn zinvol om taalvaardigheid mee te ontwikkelen en bereiden voor op het functioneel gebruik van vreemde talen in de samenleving?

Projecten

Hoe kunnen vakdocenten binnen uiteenlopende leergebieden de functionele taalvaardigheid helpen ontwikkelen die nodig is voor participatie in het vak en toekomstig beroep? Hoe kunnen ze daarbij aansluiten bij de meertalige context van de leerlingen en samenleving? Hier gaat het om beroeps- en vakspecifieke taalvaardigheid in de praktijkcontext, en om taalgerichte didactiek in vak- en vormingsgebieden: content- and language integrated learning (CLIL).

Projecten

Docenten en andere onderwijsprofessionals ontwikkelen samen een visie en werkwijze rond waardering van meertalige competenties van leerlingen en (h)erkenning van meertaligheid in de eigen omgeving. Hierbij staat de context van opleiding en werkpraktijk centraal, juist in onderlinge afstemming van expertises binnen en tussen teams.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Werken in meertalige contexten is een belangrijk aandachtspunt in lerarenopleidingen en professionalisering. We willen vanuit verankering in wetenschappelijk onderzoek leraren toerusten om pedagogisch-didactische werkwijzen te kiezen die passen bij hun leerlingen, leerdoelen en schoolomgeving.

Schoolklas Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

“Language is a means of transport that takes you to the places you want to go. You see more when you enjoy the ride; you enjoy more when you are well prepared.”

Rick de Graaff Lector Meertaligheid en Onderwijs

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met verschillende regionale, landelijke en internationale partijen aan de versterking van onderwijs in talen en taalontwikkelend vakonderwijs.

Onze lectoren en onderzoekers

Rick de Graaff | lector | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Rick de Graaff

Lector Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

Lector Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Asli Ünlüsoy van der Baan

Asli Ünlüsoy-van der Baan

Docent-onderzoeker Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Lyske van den Berg

Lyske van den Berg

Onderzoeker Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs