ChatGPT, artificial intelligence, virtual reality; hoe benut je dergelijke technologie op een verantwoorde wijze? En hoe voorkom je dat digitalisering de kloof tussen sociale groepen nog groter maakt? De samenleving heeft behoefte aan antwoorden op deze vragen. En behoefte aan digitaal vaardige professionals. Dit zijn enkele van vele digitale uitdagingen waar wij allemaal voor gesteld staan. Hogeschool Utrecht gaat die uitdaging aan.

Onze focus

Met Samen Digitaal zetten we ons nadrukkelijk in voor een meer digitaal vaardige samenleving. Wij kijken daarbij vooral naar hoe mensen technologie gebruiken. Grofweg onderscheiden we drie focusgebieden in onze kennis- en innovatieagenda:

 • Digitale vaardigheden

  We helpen aankomend en huidige professionals bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en transformatievaardigheden, zodat ze in hun werk goed met digitale ontwikkelingen om kunnen gaan.

 • Digitale innovatie

  We helpen organisaties bij het vergroten van hun innovatie- en transitievermogen en helpen hen waardengedreven digitaal te vernieuwen. Daarbij voorzien we in expertise en tools om digitale producten, diensten en platforms zowel mensgericht, duurzaam, verantwoord als veilig te ontwikkelen.

 • Digitale inclusie

  We ondersteunen mensen met digitaal vaardiger en meer zelfredzaam te worden en om (publieke) diensten inclusiever te maken. Zodat iedereen prettig, veilig en op eigen wijze deel kan (blijven) nemen aan een steeds meer digitale samenleving.

Verbinden

Samen Digitaal is geen zelfstandige entiteit, maar een programma dat ervoor zorgt dat alle opleidingen en kennisontwikkeling binnen de hogeschool daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappelijke doelen waar we ons hard voor maken. We verbinden onderwijsonderdelen aan elkaar en verbinden onderwijs- en onderzoekprojecten aan partijen in de regio. Zodat er een krachtige samenwerking ontstaat tussen de hogeschool en de regio.

"Hogeschool Utrecht zet zich in voor een leefbare en veilige digitale samenleving met kansen voor iedereen"

Mensgericht digitaliseren

Nieuwe technieken zijn niet neutraal en waardevrij. Welke keuzes maken we bij nieuwe digitale mogelijkheden? Wij willen dat die keuzes – bijvoorbeeld over transparantie, autonomie en de borging van privacy - altijd bij mensen liggen. Wij zetten ons in voor een kritische, ethische omarming van digitalisering. We helpen vorm en inhoud geven bij de ontwikkeling van veilige, meer inclusieve en mensgerichte digitale oplossingen. En we helpen mensen en organisaties door middel van talentontwikkeling, innovatie en leven lang ontwikkelen om wendbaar om te gaan met de kansen en risico’s van snelle digitale ontwikkelingen en hun impact op werk en leven.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

 • Programma Responsible Applied AI (RAAIT)
  Binnen RAAIT wordt gebouwd aan hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI in Nederland
  Responsible Applied AI
 • Digital Twins lab
  Het Digital Twins Lab wil inzicht krijgen in het effect van interventies en de impact ervan op omgeving, mens en maatschappij.
  Big-datalab
 • AI en Media Lab
  Het AI & Media Lab draagt bij aan de digitale transitie van media- en cultuurorganisaties door ontwikkeling van nieuwe kennis, toepassingen en werkwijzen op het gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap
  AI en Media Lab