Digitalisering geeft vorm aan de toekomst, met nieuwe vaardigheden, werkwijzen en beroepen. Hogeschool Utrecht draagt hier actief aan bij. Wij kijken daarbij vooral naar de interactie tussen mens en technologie. Wij geven vorm en inhoud aan digitale toepassingen, waarbij we de behoeften en belangen van mens en samenleving als uitgangspunt nemen.

Wat we doen voor de digitale toekomst?

  • Digitalisering voor professionals

    Digitalisering, data en actuele ontwikkelingen veranderen de beroepspraktijk ingrijpend. Denk aan de manier waarop wij werken, informatieveiligheid, datagebruik, de locatie, de verdienmodellen van organisaties en zelfs complete sectoren. Wij leveren professionals af die het verschil kunnen maken. Menselijke waarden, datawijsheid en zingeving staan bij hen centraal.

  • Digitalisering voor de beroepspraktijk

    We signaleren belangrijke vraagstukken op het gebied van digitalisering en helpen deze op te lossen met behulp van datagedreven innovaties. Deze zijn pas geslaagd als mensen – professionals, burgers, klanten - ze waardevol vinden.

  • Digitalisering voor de maatschappij

    Met onze kennis, contacten en met de professionals die wij afleveren, helpen we de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te verzilveren. Onze oplossingen zijn maatschappelijk en economisch goed voor de regio en inclusief: iedereen die wil, kan mee.

Datagedreven digitaliseren

We ontwerpen nieuwe producten, diensten en werkwijzen met behulp van data. We zorgen dat die toepassingen op hun beurt data verzamelen, op een verantwoorde wijze. Met die data kunnen we digitale oplossingen nog beter afstemmen op de behoeften en belangen van individuen, werkveld en samenleving.

"Digitalisering is een feit. Dit gaat alleen maar harder en verder. Maar gedrag en adaptie van de mens bepaalt veelal het succes van digitalisering."

Arjan Bruins
Manager Zakelijke Markt en Klantbeheer, Kadaster

Mensgericht digitaliseren

Nieuwe technieken zijn niet neutraal en waardevrij. Welke keuzes maken we bij nieuwe digitale mogelijkheden? Wij willen dat die keuzes – bijvoorbeeld over transparantie, autonomie en de borging van privacy - altijd bij mensen liggen. Wij zetten ons in voor een kritische, ethische omarming van digitalisering. De behoeften en belangen van mens en samenleving staan altijd centraal.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.