Minister erkent onderwijskwaliteit HU door toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie

Lees het artikel
Studententeam Paperly van Open-ICT