We zetten ons in om de gezondheids- en welzijnsverschillen tussen mensen in de regio te verkleinen en hun zelfredzaamheid te vergroten. We helpen mensen hun leefstijl te verbeteren en hun welzijn te vergroten. Door samen te werken met burgers, instellingen, overheden en bedrijven, helpen we de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.

Wat doen we voor Gezondheid & Welzijn?

 • Door samen te werken over grenzen heen

  We brengen beroepen samen om met en over elkaar te leren. De gezondheidzorg, welzijn, life sciences, techniek, recht en veiligheid: samen hebben ze een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van burgers.

 • En de juiste zorg en welzijn op de juiste plek

  We willen zo direct en effectief mogelijk op de vragen en behoeftes van burgers kunnen inspelen. We leren en onderzoeken niet alleen op de HU, maar ook in de wijken, bij en met zorgorganisaties en bij en met hulpverleners. De burger is hierbij altijd het uitgangspunt.

 • Willen we de gezondheids- en welzijnsverschillen verminderen

  Door de zorg dicht bij burgers te organiseren en voor iedereen toegankelijk te maken, worden problemen sneller gesignaleerd en mensen sneller geholpen. Ook bij sociale problemen als vereenzaming en re-integratie. Zo helpen we problemen voorkomen en komen mensen minder snel buiten de maatschappij te staan.

Dicht op de burgers

We willen zo direct en effectief mogelijk op de vragen en behoeftes van burgers kunnen inspelen. We leren en onderzoeken niet alleen op de HU, maar ook in de wijken, bij en met zorgorganisaties en hulpverleners. Zo komen we tot betere, effectieve samenwerking binnen en tussen zorg en welzijn.

"Om maatschappelijke vragen over gezondheid en welzijn te kunnen beantwoorden, is vaak kennis uit verschillende domeinen nodig. Van verpleegkunde tot social work, van farmakunde tot fysiotherapie; bij GEZOND&WEL werken en leren we samen met onderwijs en onderzoek in een hybride leeromgeving. Op de HU én in de wijk."

Judith Smit
Instituutsdirecteur Paramedische Studies

Gezondheid én welzijn

Werkeloosheid, armoede en schulden; psychische problemen, gezins- en opvoedingsproblemen: vaak zijn deze problemen en de fysieke gezondheid van mensen met elkaar verbonden. Wij investeren daarom in de verbinding van gezondheidszorg en welzijn: in onderwijs, onderzoek en onze samenwerkingen bijvoorbeeld met het programma HU GEZOND&WEL.

Labs en Centres of Expertise

Hogeschool Utrecht heeft diverse labs en Centres of Expertise, elk gericht op een specifiek kennisgebied. Ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

 • Innovatielab Life Sciences & Chemistry
  In het Innovatielab Life Sciences & Chemistry werken bedrijven en kennispartners samen aan de ontwikkeling van innovatieve testmethoden en analyses.
  Laboratorium ILC
 • Smart Sustainable Cities
  In het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities werkt de HU samen met bedrijven aan innovaties die de slimme, duurzame stad dichterbij brengen.
  Tekening battle smart sustainable cities
 • CareTechLab
  Het CareTechLab toont ontwikkelingen en onderzoeksresultaten van Hogeschool Utrecht op gebied van innovatie in de zorg. Het is een demonstratie-en documentatieruimte voor de opleidingen en kenniscentra van de HU.
  CareTechLab