Het lectoraat Artificial Intelligence onderzoekt toepassingen van AI en data-gedreven innovatie. AI-technologie ontwikkelt zich snel en heeft impact op tal van bedrijven en overheden. Het is van maatschappelijk belang deze ontwikkeling in goede banen te leiden en de grenzen van AI te verkennen en waar nodig vast te leggen. Mensgerichte waarden als transparantie, vertrouwen, creativiteit en autonomie staan daarbij centraal.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat.

We onderzoeken hoe systemen kunnen worden ontworpen zodat ze kunnen worden onderhouden en uitgebreid. De belangrijkste focus ligt op de toepassing en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de cloud en blockchain. Deze onderzoekslijn levert de architectonische component voor digitale transformatie.

Wij streven ernaar om IT en organisaties zo in te richten dat veranderingen in het IT- landschap snel en efficiënt kunnen worden doorgevoerd. Binnen de context van digitale transformatie richt deze onderzoekslijn zich daarom meer op de interactie tussen IT en de beroepspraktijk.

We onderzoeken hoe bedrijven en organisaties omgaan met steeds grotere hoeveelheden data. Een belangrijk aspect van de digitale transformatie is het verantwoord gebruik van data en het gebruik van data in kunstmatige intelligentie.

“De EU zou een breed verhaal moeten schetsen waarin privacy, transparantie en verantwoordelijkheid het fundament vormen voor duurzame, gezonde en productieve betrekkingen tussen individuen en organisaties”

Stefan Leijnen

Publicaties


Onderwijs

Onderzoekers van het lectoraat zijn ook betrokken bij de ICT-opleidingen Artificial Intelligence, Software Engineering, Cybersecurity, de Masters Data Driven Business en Data Driven Design, en International Business Administration. Studenten werken in projecten aan innovatieve toepassingen voor fraudedetectie en personalisatie.

Lectoraat Intelligent Data Systems

“[…] it's the most efficient thing to do to allow algorithms to make decisions on behalf of human beings. […] And if this is more efficient, what happens to the ideals of freedom and human rights and individualism?”

Yuval Noah Harari

Samenwerking

Het lectoraat Artificial Intelligence werkt samen met toezichthouders en overheidsorganisaties aan de uitlegbaarheid van AI in de financiële sector, met mediapartijen aan de verantwoorde inzet van AI in de creatieve industrie en met NEN en STT aan de implementatie van ethische en wetgevende kaders in nieuwe AI-producten. We staan open voor samenwerking en onderzoeksvragen die een bijdrage aan de mensgerichte toepassing van AI kunnen leveren.

Onze lectoren en onderzoekers

Stefan Leijnen

Stefan Leijnen

Lector Artificial Intelligence Bekijk profiel
Onderzoeker Huib Aldewereld

Huib Aldewereld

Onderzoeker Artificial Intelligence Bekijk profiel
Martin van den Berg

Martin van den Berg

Onderzoeker Artificial Intelligence Bekijk profiel
Roland Bijvank | onderzoeker | Intelligent Data Systems

Roland Bijvank

Onderzoeker Artificial Intelligence Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stefan Leijnen

Stefan Leijnen

  • Lector
  • Lectoraat: Artificial Intelligence