Het lectoraat Beroepsonderwijs onderzoekt het leren, opleiden en professionaliseren om een beroep te kunnen uitoefenen. We kijken naar beroepsonderwijs voorafgaand aan een loopbaan en ook naar beroepsonderwijs tijdens de loopbaan.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Hoe worden mensen wendbare professionals? Om welke leerprocessen gaat het? Hoe kunnen we deze leerprocessen begeleiden op school en op het werk? Hoe kunnen we deze leerprocessen wetenschappelijk onderbouwen met onderzoek in de beroepspraktijk?

Projecten

Hoe kunnen leeromgevingen op de grens van school en werkplek worden vormgegeven? We kijken naar de rijke wereld tussen een beroep leren in een schoolse context en op de werkplek. Niet naar óf theorie óf praktijk, juist naar het rijke palet van passende, hybride mengvormen.

Projecten

Hoe kunnen we in het beroepsonderwijs beslissingen nemen over de uitkomsten van leerprocessen en tegelijkertijd de leerprocessen stimuleren? We kijken zowel naar beoordelingsvraagstukken binnen een module of cursus als overstijgende vraagstukken op opleidingsniveau.

Projecten

Onderzoekswerkplaatsen

In 2016 is het lectoraat Beroepsonderwijs gestart met drie onderzoekswerkplaatsen. In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs en onderzoek samen.

In de onderzoekswerkplaats 'Uitvoeren van beroepsonderwijs' wordt gewerkt aan praktijkvraagstukken rondom het begeleiden en leren van studenten in adaptief beroepsonderwijs

Adaptief beroepsonderwijs komt tegemoet aan de leerwensen en behoeften van studenten en speelt tegelijkertijd flexibel in op ontwikkelingen in de beroepspraktijk en arbeidsmarkt. In de onderzoekswerkplaats gaat het over begeleidingsstrategieën die docenten daarvoor kunnen inzetten: hoe zet je die strategieën concreet in, welke mooie voorbeelden zijn er?

In de onderzoekswerkplaats voeden docenten uit het beroepsonderwijs en onderzoekers elkaar met kennis. De docenten voeren (kleinschalig) praktijkgericht onderzoek uit dat is ingebed in de eigen onderwijspraktijk. Bij de onderzoekers gaat het om promotieonderzoek en praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Ons onderzoek gaat onder andere over:

 • Professionalisering van praktijkopleiders m.b.t. begeleiding van studenten op de werkplek
 • Begeleidingsstrategieën bij werken met geïntegreerde beroepstaken
 • Het vormgeven en begeleiden van onderwijs in kritisch denken
 • Het organiseren van peer support en de opbrengst daarvan voor studenten, docenten en opleiding
 • Scaffolding als begeleidingsstrategie bij het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen voor beroepsgerichte vraagstukken
 • Leren en begeleiden tijdens beroepsgerichte interacties

De onderzoekswerkplaats wordt vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Anne Khaled. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Anne.

In de onderzoekswerkplaats 'Beoordelen in beroepsonderwijs' wordt gewerkt aan praktijkvraagstukken rondom beoordeling.

Deze vraagstukken spelen bijvoorbeeld rond toetsprogramma’s in het hoger beroepsonderwijs, het volgen van studentontwikkeling door middel van formatieve toetsing en de samenwerking met de werkplek in toetsing. In de onderzoekswerkplaats participeren twee HU-docenten die promotieonderzoek doen.

Onze praktijkproblemen gaan over:

 • De voorspellende waarde van toetsing in de propedeuse
 • Het betrekken van studenten bij formatieve toetsing en het ontwikkelen van leerdoelen en succescriteria
 • Het inzetten van assessment als toetsvorm en de ervaringen van studenten hiermee
 • Meer gebruik maken van formatieve toetsing in het onderwijs (de lessen)
 • Studentervaringen bij programmatisch toetsen
 • De ontwikkeling van en het uitproberen van KIT2.0

De onderzoekswerkplaats wordt gecoördineerd door Liesbeth Baartman. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Liesbeth.

Het doel van de onderzoekwerkplaats ‘Ontwerpruimte Beroepsonderwijs’ is om bestaande grenspraktijken in het beroepsonderwijs te optimaliseren. Het gaat hier specifiek om de grens tussen onderwijs en de beroepspraktijk.

We gaan werken vanuit het theoretische perspectief van boundary crossing. Hierbij wordt het leermechanisme ‘transformatie’ verder ingekleurd vanuit het concept van de ‘hybride leeromgeving’.

In Ontwerpruimte Beroepsonderwijs participeren docenten uit het mbo en hbo en onderzoekers in een ‘kenniscommunity’. Alle participanten verrichten praktijkgericht onderzoek vanuit een ontwerpperspectief. Bij de mbo/hbo-docenten gaat het om kortlopend onderzoek in ‘guerrillastijl’, dat is ingebed in de eigen ontwerppraktijk; bij de onderzoekers om promotieonderzoek en praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Ontwerpruimte Beroepsonderwijs wordt vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Ilya Zitter. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Ilya.

Publicaties


Onderwijs

We ontwikkelen en delen actief kennis met hbo- en mbo-instellingen. Actuele praktijkvraagstukken en thema’s bepalen zo de onderzoeksagenda van ons lectoraat. We zoeken daarbij de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

Praktijkles techniek Elly de Bruijn

“De lange lijn van onderzoek naar onderwijs en leren is belangrijk en nodig: niet alleen met het oog op kennisontwikkeling, maar ook omdat daar een belangrijke waarde van beroepsonderwijs ligt”

Elly de Bruijn Lector Beroepsonderwijs

Samenwerking

We werken samen met verschillende partners: docenten, opleiders, onderwijsmanagers, onderzoekers, projectleiders en beleidsmakers van mbo- en hbo-instellingen en kennispartners. Ook is er intensieve samenwerking met het Expertisecentrum docent HBO.

Onze lectoren en onderzoekers

Elly de Bruijn | lector

Elly de Bruijn

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Ilya Zitter

Lector Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Sue Ashley | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Sue Ashley

Onderzoeker Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Liesbeth Baartman | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Liesbeth Baartman

Onderzoeker Beroepsonderwijs Bekijk profiel
Groep studenten aan ronde tafel met elkaar in gesprek

Meer nieuws

Ga voor meer nieuws naar de website van het lectoraat Beroepsonderwijs

www.husite.nl/nieuwslectoraatberoepsonderwijs

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat