Het lectoraat Duurzame Gemeenschappen doet onderzoek naar hoe het ontwikkelen, versterken en verbinden van duurzame gemeenschappen bijdraagt aan de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken die debet zijn aan de toenemende sociale ongelijkheid in de samenleving. Er wordt kennis ontwikkeld op het gebied van inter- en transdisciplinair samenwerken, met een cruciale en actieve rol voor de inwoner.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Het lectoraat richt zich daarbij op 4 toepassingsgebieden, die tevens de invulling van de programmalijnen van het lectoraat vormen.

Het eerste toepassingsgebied betreft de rol van Sport & Bewegen als middel om duurzame gemeenschappen te ontwikkelen, te versterken en aan elkaar te verbinden.

Projecten

Het tweede toepassingsgebied betreft Kunst & Cultuur als middel om duurzame gemeenschappen te ontwikkelen, te versterken en aan elkaar te verbinden.

Projecten

Het derde toepassingsgebied benadrukt de rol van Onderwijs en het (leven lang) leren in relatie tot het ontwikkelen, versterken en verbinden van duurzame gemeenschappen.

Projecten

Het vierde toepassingsgebied heeft betrekking op het thema Sociale Energietransitie en gaat over de sociale aspecten van de energietransitie binnen wijken en buurten in relatie tot het ontwikkelen, versterken en verbinden van duurzame gemeenschappen.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Samenwerking met Master Community Development, Instituut Social Work, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, en Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek en Instituut Archimedes.

Breakdancers in een groepje

“Iedereen doet het beter in een verbindende context, dat geldt zeker ook voor mijzelf”

Anton Boonen Lector lectoraat Duurzame Gemeenschappen

Samenwerking

Het lectoraat is voortdurend in contact met alle partners in de beroepspraktijk. We werken structureel samen in de driehoek van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Samenwerkingspartners zijn onder meer:

Onze lectoren en onderzoekers

Anton Boonen

Lector Duurzame Gemeenschappen Bekijk profiel

Nico de Vos

Lector Duurzame Gemeenschappen Bekijk profiel
nienke_aalbers

Nienke Aalbers

Onderzoeker Duurzame Gemeenschappen Bekijk profiel
Fatih Aktas

Fatih Aktas

Onderzoeker Duurzame Gemeenschappen, Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat