Het lectoraat richt zich op veranderprocessen in onderwijs en de competenties die docenten hiervoor nodig hebben. We onderzoeken hoe we veranderingen meer onderbouwd en doelgericht kunnen organiseren en evalueren zodat ze op een duurzame manier het leren versterken.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Veranderingen in onderwijs hebben een slechte reputatie: ze missen een duidelijk doel, vallen stil, ze missen een transparante evidence-base en de opbrengsten zijn onduidelijk of verdwijnen snel. Wat is nodig om veranderingen effectief en duurzaam te maken? De eerste onderzoekslijn richt zich op de observatie van veranderprocessen in de onderwijspraktijk en de monitoring en evaluatie van de opbrengsten. Er is bijzondere aandacht voor de processen die doorlopen worden en wat dit vraagt van de docent.

De tweede onderzoekslijn focust op het leggen van een stevig theoretisch fundament over veranderprocessen in onderwijs, vertrekkende van bestaande kennis. Wat leren we van verschillende veranderprocessen in verschillende contexten? Wanneer beschouwen we een verandering als een duurzame verbetering en wat is de positie van de docent daarin? Ons doel is om evidence-informed richting te geven aan verandering in onderwijs. Vanuit aandacht voor het veranderproces kijken we naar verschillende types veranderingen (bijvoorbeeld interne ontwikkeling versus externe verantwoording), binnen verschillende thema’s of in relatie tot andere sectoren.

De derde invalshoek betreft actieve betrokkenheid bij het organiseren van veranderprocessen in de beroepspraktijk, bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en bij het ontwikkelen van concrete modellen en tools om de onderwijspraktijk (studenten, docenten, beleid) te ondersteunen. In het lectoraat hebben we bijzondere aandacht voor wat dit vraagt van de docent: welke competenties hebben zij nodig om veranderingen succesvol te maken en hoe kan de organisatie daarbij helpen?

Publicaties


Onderwijs

Er worden veel onderwijsveranderingen doorgevoerd, maar de opbrengsten hiervan voor de studenten en voor de organisatie op korte en lange termijn zijn vaak niet duidelijk. Het lectoraat wil een bijdrage leveren om veranderingen op een meer doelgerichte, onderbouwde manier te initiëren en implementeren – zowel bij HU-opleidingen als in scholen.

4 studenten zittend aan een tafel in gesprek met elkaar Lector Kristin vanLommel lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs

“We brengen veranderprocessen in kaart om nieuwe kennis voor het collectief op te bouwen. Ook onderzoeken we welke competenties onderwijsprofessionals nodig hebben om op een doordachte manier veranderingen te initiëren, te evalueren en te verduurzamen.”

Kristin Vanlommel Lector Organiseren van verandering in onderwijs

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met het Centre of Expertise Talent & Skill, met opleidingen van de HU en met het Teaching and Learning Network. Ook werken zij veel samen met regionale, landelijke en internationale partners in de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek.

Onze lectoren en onderzoekers

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

Lector Organiseren van verandering in onderwijs Bekijk profiel
Remco Coppoolse | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Remco Coppoolse

Onderzoeker Normatieve Professionalisering, Organiseren van verandering in onderwijs Bekijk profiel
Harry Rorije onderzoeker lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs

Harry Rorije

Onderzoeker Organiseren van verandering in onderwijs Bekijk profiel
Foto van Jan Thesingh

Jan Thesingh

Onderzoeker Organiseren van verandering in onderwijs Bekijk profiel

In het nieuws

Roze spaarvarken met een mondkapje en bril op

In de media

Sterke scholen durven te kiezen - interview met Kristin Vanlommel in het VO-magazine

Lees hier het interview
Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van verandering in onderwijs