Heb je je master afgerond en ben je aan het werk, maar nog niet uitgeleerd? Dan is het doctoraatsprogramma professional doctorate wellicht iets voor jou. Je wordt opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professional die leert te interveniëren in complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. 

Professional doctorate aan de HU

In 2023 is de HU gestart met de pilot professional doctorate. Daarmee introduceren we een  nieuwe beroepsopleiding waarmee we de grenzen in de beroepspraktijk verleggen. De pilot is opgestart met de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er doen meerdere hbo-instellingen aan mee. 

Wat is een professional doctorate?

De professional doctorate (hierna te noemen PD) is een doctoraatsprogramma. Het is een leertraject gericht op de (beroeps)praktijk dat opleidt tot hooggekwalificeerde, onderzoekende professionals die ‘leren interveniëren in complexe praktijken’ op niveau 8 van het European Qualification Framework. PD-kandidaten leren handelingskennis, processen en producten te ontwikkelen voor het tot stand brengen en valideren van interventies bij complexe praktijkvraagstukken.

Eigenheid van professional doctorate

Met een PD lever je niet alleen handelingskennis, maar ook verandering in de praktijk op. Die verandering kun je bijvoorbeeld aantonen met een scientific paper, maar ook met leer- of ontwikkelproducten of een kritische netwerkanalyse. Het draait om interveniëren, met inzet van diverse onderzoeksactiviteiten, in complexe praktijken: in netwerkverband, kort-cyclisch, met veel iteraties, zoals het hbo eigen is. Van een methode om de toegang van kwetsbare groepen tot de gezondheidszorg te vergroten tot bijvoorbeeld een robot die ondersteuning biedt in een maakproces.  Alle onderdelen, zoals vraagarticulatie, netwerkvorming, het veranderplan en de doorwerking in de beroepspraktijk, het onderwijs,  en de samenleving zijn element van dit traject. Voor al deze elementen worden interventies ontwikkeld die een plek kunnen krijgen in het portfolio van een PD-kandidaat,  die daarmee laat zien te opereren op het hoogste opleidingsniveau.

Wat is het niveau van een professional doctorate?

De pilot professional doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en heeft nog geen wettelijk beschermde titel.

Hoe werkt het op de HU?

Als je als professional met een master op zak start met een PD ga je een traject aan dat gemiddeld drie tot zes jaar duurt. Een traject waarin veranderkunde, praktijkgericht onderzoek, leiderschap en netwerkvorming een belangrijke rol spelen.

Hoe kom je in aanmerking voor een PD?

Als PD-kandidaat ben je:

  • in het bezit van een master

  • heb je relevante werkervaring en praktijkinzichten

  • werkzaam in een relevante werksetting, onderzoek of onderwijs

Binnen de HU bieden we het PD-traject aan binnen de volgende domeinen:

  • Onderwijs: Leren & Professionaliseren
  • Gezondheid & Welzijn
  • Energie & Duurzaamheid
  • Techniek & Digitalisering;

De HU selecteert kandidaten voor deze plekken en draagt deze voor aan de Graduate Commissie ter beoordeling. Alle deelnemende hogescholen mogen een beperkt aantal PD-kandidaten gedurende de pilotfase laten starten.

Contact

Voor vragen, meer informatie of om te informeren naar de mogelijkheden, neem contact op met pd@hu.nl.

Waarom introduceert de HU een professional doctorate?

De HU ziet een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De professional doctorate maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. Het PD-programma wordt dan ook nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs.

N.B. Wettelijke status van de professional doctorate

Het succesvol afronden van een professional doctorate-traject levert de kandidaat op dit moment dus geen getuigschrift, graaden/of titel op. Wel ontvangt de kandidaat een certificaat. Het is de ambitie om het benodigde wetswijzigingstraject gedurende de looptijd van de pilot succesvol af te ronden. En wij streven ernaar om hier ook een overgangsregeling in opgenomen te krijgen die de kandidaten die voor de invoering van de wetswijziging hun professional doctorate-traject hebben afgerond, ook de mogelijkheid biedt alsnog voor de dan wettelijk beschermde PD-titel in aanmerking te komen. Er kunnen op dit moment echter geen garanties worden gegeven over het ontvangen van een wettelijke beschermde titel.

Een student werkt op haar laptop op de HU

Meer informatie

Wil je meer weten over professional doctorate? Kijk dan ook eens op de site van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer over Professional Doctorate

Heb je nog vragen?