Partners

De HU is een inspirerende kennis- en innovatiepartner voor bedrijven en instellingen. In een partnerschap spreken we met elkaar af dat we een langdurig samenwerkingsverband aangaan waar iedereen bij wint.

Opening Denver House

De HU leidt professionals op in vrijwel alle sectoren en beroepen. Daarnaast doen we praktijkgericht onderzoek op zes thema’s die nauw verbonden zijn met de vraagstukken van vandaag en morgen. In onze labs en Centres of Expertise wordt geëxperimenteerd op het snijvlak van theorie en praktijk. Onze brede organisatie biedt talloze aanknopingspunten voor een vruchtbare samenwerking met bedrijven en organisaties.

In een partnerschap komen we samen zo veel mogelijk aan de frontlinie van kennisontwikkeling. Langdurige samenwerking leidt tot wederzijdse vertrouwdheid: weten wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt verwachten. Dat is de basis voor een soepele samenwerking.

Partnerschappen zijn mogelijk op alle niveaus:

 • Onderwijs: instituten
  Elk onderwijsinstituut werkt samen met partners voor het aanbieden van projecten, opdrachten en stages aan studenten. Deze partners profiteren van de frisse blik van studenten en hun creatieve oplossingen. Zie ook Stage en afstuderen en Projecten en opdrachten.
 • Onderzoek: lectoraten
  Partners in het werkveld voeden onze lectoraten met hun vraagstukken uit de praktijk; zij zijn bovendien de proeftuin voor praktijkgerichte innovaties.
 • Onderzoek: consortia
  De grote vragen van vandaag zijn multidisciplinair van aard. Daarom slaan onze lectoraten onderling en met partners de handen ineen om in domeinoverstijgende consortia te werken aan brede veranderingen.
 • Labs en Centres of Expertise
  In de labs van de HU werken partners, onderzoekers, studenten en docenten samen aan het ontwikkelen van concepten en prototypen. In onze Centres of Expertise komen partners, docenten, onderzoekers en studenten met elkaar in contact om samen te werken aan innovatie.

De voordelen van een partnerschap met de HU

 • Een krachtige kennisinstelling om opdrachten bij uit te zetten
 • Toegang tot de frisse blik van studenten
 • Direct bijdragen aan een betere beroepspraktijk
 • Vormgeven aan een maatschappelijke rol door studenten op te leiden
 • Aan de frontlinie van kennisontwikkeling