De zorg staat voor grote uitdagingen. Er komen steeds meer ouderen met meerdere chronische aandoeningen. Het lectoraat richt zich op vraagstukken hoe thuiswonende ouderen met chronische aandoeningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en hoe verpleegkundigen daaraan kunnen bijdragen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

We onderzoeken verschillende vraagstukken op het gebied van zorg voorkomen. Onder andere hoe vroegsignalering en preventieve interventies ervoor kunnen zorgen dat ouderen langer zelfstandig en in een goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen. Wat zijn effectieve vroegsignaleringsinstrumenten? En hoe organiseren we zorg dicht bij huis, op de juiste plek, en door de juiste professional, samen met een netwerk rondom de cliënt?

Projecten

We onderzoeken hoe transmurale zorg kan worden vormgegeven voor mensen die een (acuut) invaliderend event (zoals een beroerte) hebben doorgemaakt. Deze events gaan vaak gepaard met een abrupt verlies van zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren. We werken aan het behoud van goed dagelijks functioneren en de bevordering van herstel, zodat deze mensen optimaal kunnen participeren in de samenleving. Ook onderzoeken we hoe transmurale zorg nog beter op de juiste plek kan worden georganiseerd.

Projecten

Hoe zorgen we voor een goede gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de praktijk, verpleegkundig specialisten en academisch opgeleide verpleegkundigen. Wat is nodig om hoogwaardige zorg te leveren? We onderzoeken deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en hebben speciale aandacht voor het historisch perspectief. Ook doen we onderzoek naar het werk van verpleegkundigen in verschillende strategische posities (zoals lobby en opinie, adviesraden, RvT en RvB) en onderzoeken we de rol die de verpleegkundige achtergrond speelt bij het invullen van deze rollen.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

We vertalen resultaten en bevindingen uit onze onderzoeken naar het onderwijs. Studenten van bijbehorende opleidingen (verpleegkunde, MANP, Verplegingswetenschap) zullen hierdoor kwalitatief hoogstaande zorg kunnen bieden aan patiënten.

Twee ouderen zitten in een tuin Carin de Kok

“Samen met het lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen werken we aan proactieve ouderenzorg. Het mooie is dat we zo kennis en kunde bundelen.”

Carin de Kok Huisarts en medisch directeur Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Samenwerking

Het lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen werkt samen met het Instituut Verpleegkundige Studies. Is nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap UMC Utrecht en werkt met het UMCU, HU, Careyn, Axioncontinu, De Rijnhoven en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra samen binnen de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk.

Onze lectoren en onderzoekers

Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken

Nienke Bleijenberg

Lector Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen Bekijk profiel
Wietske Blom-Ham | Onderzoeker lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen van Hogeschool Utrecht

Wietske Blom-Ham

Lector Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen Bekijk profiel
Niek Galenkamp | Promovendus | Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen

Niek Galenkamp

Promovendus Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen Bekijk profiel

Thóra Hafsteinsdóttir

Onderzoeker Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?