Hoe creëren we een omgeving waarin jeugdigen gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien? Het lectoraat Jeugd ontwikkelt en deelt kennis hierover met professionals, jeugdigen, ouders, docenten, studenten en bestuurders. We faciliteren bovendien de toepassing van deze kennis. Het lectoraat is lokaal, regionaal, landelijk en internationaal actief.

Publicaties


Onderwijs

We dragen op verschillende manieren bij aan opleidingen binnen de domeinen pedagogiek, sociaal werk en veiligheid. We werken actief samen met de instituten Ecologische Pedagogiek, Social Work, Verpleegkundige Studies, Recht, Archimedes en Onderwijs & Orthopedagogiek. Zo dragen we bij aan het actualiseren en innoveren van de opleidingen voor professionals in de jeugdsector.

Saskia Wijsbroek spreekt tijdens openbare les Saskia Wijsbroek spreekt tijdens openbare les

“We hebben een integrale benadering nodig van o.a. jeugdzorg, jeugdbeleid, onderwijs en loopbaanbegeleiding om kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen te bieden. En zo bij te dragen aan een samenleving met een hoge levenskwaliteit voor álle kinderen en jongeren.”

Saskia Wijsbroek Lector Jeugd

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met verschillende partners. Dit zijn onder andere praktijkorganisaties in het jeugddomein, gemeenten, jongeren en opvoeders, onderzoeks- en kennisinstituten, beroepsverenigingen, universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstelling en andere lectoraten binnen Hogeschool Utrecht.

Onze lectoren en onderzoekers

Katinka Lünnemann is bijzonder lector Jeugd aan Hogeschool Utrecht

Katinka Lünnemann

Lector Jeugd Bekijk profiel
Saskia Wijsbroek | Lector | Jeugd

Saskia Wijsbroek

Lector Jeugd Bekijk profiel
Lisette Blokland | Onderzoeker | Jeugd

Lisette Blokland

Onderzoeker Jeugd Bekijk profiel

Hanske Douwenga

Onderzoeker Jeugd Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Monique Cillessen

  • Senior Management Assistent

Volg dit lectoraat