Visie van de HU

De wereld verandert snel, met uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, samenleving en klimaat. Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. Hogeschool Utrecht biedt die aanpak. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. Waar die elkaar raken, liggen kansen voor duurzame vernieuwing – en daarmee kansen voor de starters en professionals die wij opleiden.

"De HU wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving."

Innovatie en professionalisering

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Een leven lang leren

Hogeschool Utrecht begeleidt zowel starters als professionals. We bieden een samenhangend aanbod van bachelors, masters en cursussen, dat we samen met het beroepenveld blijven vernieuwen. Zo zorgen wij voor goed onderwijs dat aansluit bij wat de beroepswereld van hun professionals vraagt. Tijdens hun hele carrière leren professionals bij de HU nieuwe kennis ontwikkelen en leren toepassen, zodat zij de beroepspraktijk kunnen blijven vernieuwen.

HU 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 laat zien waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting bij het maken van nieuw beleid.

Neem contact met ons op