Visie van de HU

De wereld verandert snel, met uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, samenleving en klimaat. Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. Hogeschool Utrecht biedt die aanpak. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. Waar die elkaar raken, liggen kansen voor duurzame vernieuwing – en daarmee kansen voor de starters en professionals die wij opleiden.

"De HU wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving."

Innovatie en professionalisering

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

HU-visie: Samen voor de toekomst

Hogeschool Utrecht is een grote gemeenschap van bevlogen studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. Wij werken intensief samen met de beroepspraktijk en met elkaar. Hier komt alles samen. Want hoe meer wij samen optrekken, hoe beter we in staat zijn om onze studenten te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Als HU-gemeenschap geven we zo vorm aan de beroepspraktijk, de maatschappij en de professionals van morgen. Dat doen we vanuit de HU-visie ‘Samen voor de toekomst.’

HU in 2026

In ons ambitieplan 'HU in 2026' zetten we de koers uit naar de toekomst. Met 5 thema’s die inspiratie bieden voor de richting: missiegedreven opgaven, leven lang ontwikkelen, studentsucces, HU-gemeenschap en digitalisering.

Heb je nog vragen?