De opleiding

De master Fysiotherapie in deeltijd aan Hogeschool Utrecht is een flexibele opleiding. Zo kun je de studie beter combineren met je werk en privé. Je kunt kiezen of je je gaat specialiseren in geriatriefysiotherapie, kinderfysiotherapie, orthopedisch manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie of sportfysiotherapie.

Inhoud van de master Fysiotherapie

Hoe begeleid je ouderen om zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig te blijven? Dit is een belangrijk vraagstuk in onze veranderende maatschappij. De specialisatie Geriatriefysiotherapie richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden.

Naast de zorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblematiek, legt de opleiding accenten op onderbouwd praktisch handelen. Er is veel aandacht voor kennisoverdracht: naar patiënten en collega’s, maar ook naar andere professionals om de oudere heen. Tijdens de specialisatie Geriatriefysiotherapie leer je de zorg op je eigen werkplek kritisch te bekijken en onderzoek je mogelijkheden om te innoveren. Door de samenwerking met diverse onderzoeksgroepen binnen de Hogeschool Utrecht is er binnen de deeltijdmaster Geriatriefysiotherapie veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepsveld.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Geriatriefysiotherapie komen de volgende thema's aan de orde:

 • Veroudering.
 • Kwetsbaarheid en multimorbiditeit.
 • Zelfredzaamheid.
 • Neurologische aandoeningen zoals CVA en dementieperioperatieve zorg.
 • Oncologie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Brenda Knijff via brenda.knijff@hu.nl.

Bewegen hoort bij kinderen. Wanneer kinderen beperkt worden in het bewegen, beïnvloedt dat hun ontwikkeling en functioneren. En omgekeerd beïnvloedt ontwikkeling en groei het bewegen. In deze interessante wisselwerking verdiep jij je bij de specialisatie Kinderfysiotherapie.

De behandeling van kinderen vraagt om een specialistische benadering. De hulpvraag en de context verschillen wezenlijk van die van volwassenen. Interprofessioneel werken, pedagogisch handelen en het omgaan met ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Door de samenwerking met de onderzoeksgroep over kinderen en bewegen van Hogeschool Utrecht wordt gegeneerde kennis uit praktijkgericht onderzoek binnen de deeltijdmaster Kinderfysiotherapie direct toegepast in het onderwijs. Ook is er de ruime mogelijkheid voor studenten om zelf te participeren in praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de masterthesis.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Kinderfysiotherapie komen de volgende thema's aan de orde:

 • Leeftijdsgericht onderzoeken en behandelen.
 • Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
 • Motorisch leren.
 • Fysieke fitheid.
 • Specifieke pathologie en complexiteit bij kinderen en jongeren.
 • Interprofessioneel samenwerken binnen verschillende werkdomeinen.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Barbara Kölzer via barbara.kolzer@hu.nl.

Tijdens de specialisatie Orthopedische Manuele Therapie leer je een uitgebreide verdieping in diagnostiek en behandelvaardigheden. Je leert jouw praktisch handelen te onderbouwen en complexe patiëntenzorg in jouw klinische praktijk te onderzoeken, behandelen en evalueren. Zorginnovatie op jouw eigen werkplek, stage bij een aan de HU-gelieerde werkleerplek en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dragen hieraan bij. Omdat je bij voorkeur werkzaam bent in het domein Orthopedische Manuele Therapie, kun je de meeste onderwijsopdrachten op jouw eigen werkadres uitvoeren. De opleiding is hierdoor efficiënt en sluit goed aan bij de patiënten uit jouw eigen werksetting.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Orthopedische Manuele Therapie krijg je onder meer de volgende thema's:

 • Specifieke diagnostiek binnen de manuele therapie (o.a. pathologie, manuele diagnostische vaardigheden, klinisch redeneren bij complexe klachten, keten problemen, etc.).
 • Interventies: manuele therapie bij patiënten met klachten aan de wervelkolom en de extremiteiten. Zowel mobilisaties/manipulaties als interventie voortkomend uit actuele inzichten (b.v. neurodynamica, motorische controle, etc.).
 • (Chronische) pijn: de laatste inzichten in pijn en implicaties voor diagnostiek en therapie.

Verder werk je samen met studenten van de specialisaties Sportfysiotherapie en Psychosomatische Fysiotherapie rondom interdisciplinaire samenwerking binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie. Zo ontwikkel je jezelf tot een manueel therapeut die op de hoogte is van de laatste inzichten en klaar is voor de toekomst.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Francois Maissan via francois.maissan@hu.nl.

Bij maar liefst 30 tot 50% van de klachten waarmee patiënten naar de fysiotherapeut gaan, spelen psychische of emotionele problemen een rol. Deze stressoren beïnvloeden de klacht en kunnen het herstel vertragen.

Bij de specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie kijk je naar de complexe relaties tussen fysieke, psychische en sociale factoren. Je wordt een specialist op het gebied van fysiek bewegen en mentale gezondheid en houdt je bezig met complexe patiëntenzorg. De opleiding legt accenten op het onderbouwd praktisch handelen van de psychosomatische fysiotherapeut en de kennisoverdracht naar patiënten, collega’s en andere beroepsgroepen. Tijdens de deeltijdmaster leer je de zorg op je eigen werkplek kritisch te bekijken en onderzoek je mogelijkheden om te innoveren.

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Thema's

Tijdens de specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie krijg je onder meer de volgende thema's:

 • Specifieke diagnostiek binnen de psychosomatische fysiotherapie.
 • Psychosomatische interventies gericht op lichaam en cognitie.
 • Psychosomatische fysiotherapie bij stemmings- angststoornissen.
 • Chronische pijn-patiënten.
 • Acceptatiegerichte therapieën.

Samen met studenten van de specialisaties Sportfysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie volg je cursussen over samenwerking en visievorming binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Linda Slootweg via linda.slootweg@hu.nl.

Er zijn in Nederland ruim één miljoen sportblessures per jaar. Daarnaast worden patiënten met een chronische aandoening steeds vaker gestimuleerd om te sporten ter bevordering van gezondheid.

De specialisatie Sportfysiotherapie richt zich op het begeleiden en coachen van patiënten met een beweging gerelateerd gezondheidsprobleem in de sportcontext. Je leert en ontwikkelt competenties waarmee je als specialistisch professional een veilige deelname aan fysieke activiteiten bevordert en patiënten adviseert en ondersteunt in herstel van optimaal functioneren. Daarnaast draag je bij aan het voorkomen van blessures en het verbeteren van sportprestaties bij sporters van alle leeftijden en niveaus. Je ontwikkelt fundamentele kennis en praktische vaardigheden op onderwerpen als klinisch redeneren, inspanningsfysiologie, biomechanica, kinematica, motorische controle, motorisch leren, trainingsleer en periodiseren. Ook epidemiologische kennis vanuit traumatologie en sport specifieke pathologie zijn verwerkt in het onderwijsprogramma.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het stagenetwerk van de opleiding. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Sportfysiotherapie krijg je onder meer les in de volgende thema's:

 • Specifieke diagnostiek binnen de Sportfysiotherapie.
 • Fundamenten van sportrevalidatie.
 • Sportrevalidatie in de praktijk.
 • Toegepaste inspanningsfysiologie.
 • Specialist van de toekomst.
 • Samen met studenten van de specialisaties Psychosomatische Fysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie volg je cursussen over interprofessionele samenwerking binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Stefan Janssen via stefan.janssen@hu.nl.

Wil je een losse module volgen?

Je kunt een aantal modules uit de master Fysiotherapie ook los volgen. Na het behalen van een module ontvang je een certificaat. Je krijgt op die manier een goed beeld van de opleiding en kunt besluiten om in de toekomst de gehele opleiding te gaan volgen.

Bekijk de modules
Bo Hendriks

"Ik heb voor de HU gekozen omdat mij de docenten erg gedreven leken, nu kan ik met zekerheid zeggen dat dit zo is."

Bo Hendriks (28 jaar) Tweedejaars student
 Jelle Heisen MSc, master Fysiotherapie, specialisatie sportfysiotherapie, Hogeschool Utrecht

"Bij Hogeschool Utrecht voel je de passie en gedrevenheid om de fysiotherapie te verbeteren"

Jelle Heisen, MSc
 Rik Geus MSc, master Fysiotherapie, specialisatie sportfysiotherapie, Hogeschool Utrecht

"Studenten leren via een accuraat klinisch redeneerproces zo adequaat mogelijk keuzes maken"

Rik Geus

De Fysiotherapie docenten

Alle docenten hebben een masteropleiding afgerond, of zijn gepromoveerd als gespecialiseerd fysiotherapeut. Daarnaast krijg je les van experts uit aanverwante disciplines als geneeskunde en bewegingswetenschappen, of uit het bedrijfsleven en de technologie.

Lees meer over de docenten

Meer weten over deze opleiding?

De master Fysiotherapie in deeltijd bestaat uit 90 studiepunten. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Tijdens de master Fysiotherapie leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je maakt opdrachten in en over de organisatie waar je werkt. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt die past binnen je specialisatie en waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding krijgt om deze opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze driejarige master kost € 6.895,- voor studiejaar 2021/2022. Dit bedrag is een richtlijn voor de kosten voor de volgende jaren. Ieder studiejaar worden de kosten voor het daarop volgende studiejaar bepaald.

Binnen de master Fysiotherapie werken we met de meest actuele literatuur, veelal in de vorm van online artikelen. Er zijn enkele boekwerken (totale kosten € 300 - € 500) die we aanraden, maar we adviseren om met de aanschaf te wachten tot na de start van de studie.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden, onder ‘Meld je aan voor cursussen, modules en leergangen’ (overige informatie). 

Heb je geen recht op studiefinanciering? Via de Levenlanglerenkrediet-regeling kun je geld lenen voor je studie tegen 0% rente. Deze lening kun je voor aanvang van de studie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vragen over de opleiding?

Gerelateerde opleidingen