De opleiding

De master Fysiotherapie in deeltijd aan Hogeschool Utrecht is een flexibele opleiding. Zo kun je de studie beter combineren met je werk en privé. Je kunt kiezen of je je gaat specialiseren in geriatriefysiotherapie, kinderfysiotherapie, orthopedisch manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie of sportfysiotherapie.

Opleidingsinhoud

Hoe bevorder je zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen? Dit is een belangrijk vraagstuk in onze vergrijzende maatschappij. Als geriatriefysiotherapeut focus je hierbij op het bewegend functioneren.

Naast de zorg voor patiënten met complexe gezondheidsproblematiek, legt de opleiding accenten op onderbouwd praktisch handelen. Er is veel aandacht voor kennisoverdracht: naar patiënten en collega’s, maar ook naar andere professionals om de oudere heen. Tijdens de specialisatie Geriatriefysiotherapie leer je de zorg op je eigen werkplek kritisch te bekijken en onderzoek je mogelijkheden om te innoveren.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Geriatriefysiotherapie komen de volgende thema's aan de orde:

 • veroudering
 • multimorbiditeit
 • kwetsbaarheid
 • zelfredzaamheid
 • CVA
 • dementie
 • perioperatieve zorg
 • oncologie

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Jojanneke Drent Sneep via jojanneke.drent-sneep@hu.nl.

Bewegen hoort bij kinderen. Wanneer kinderen beperkt worden in het bewegen, beïnvloedt dat hun ontwikkeling en functioneren. En omgekeerd beïnvloedt ontwikkeling en groei het bewegen. In deze interessante wisselwerking verdiep jij je bij de specialisatie Kinderfysiotherapie.

De behandeling van kinderen vraagt om een specialistische benadering. De hulpvraag en de context verschillen wezenlijk van die van volwassenen. Interprofessioneel werken, pedagogisch handelen en het omgaan met ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Door de samenwerking met de onderzoeksgroep over kinderen en bewegen van Hogeschool Utrecht is er binnen de deeltijdmaster Kinderfysiotherapie veel aandacht voor innovatie. Zo is de eHealth-app ontwikkeld, een game die kinderen met niet-aangeboren hersenletsel stimuleert om lichamelijke oefeningen te doen.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Kinderfysiotherapie komen de volgende thema's aan de orde:

 • leeftijdsgericht onderzoeken en behandelen
 • lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
 • motorisch leren
 • fysieke fitheid
 • specifieke pathologie en complexiteit bij kinderen en jongeren
 • interprofessioneel samenwerken binnen verschillende werkdomeinen

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Barbara Kölzer via barbara.kolzer@hu.nl.

Zo'n 70% van de mensen in Nederland kampt met rug- of nekproblemen. Bij de specialisatie Orthopedische Manuele Therapie doe je de specialistische kennis op die nodig is voor een adequate behandeling van deze klachten.

Je verdiept je tijdens je opleiding uitgebreid in diagnostiek en behandelvaardigheden. Ook train je specifieke manueel therapeutische behandelvaardigheden als mobilisatie- en manipulatietechnieken voor de wervelkolom en extremiteiten. Na deze specialisatie binnen de master Fysiotherapie kun je complexe patiëntenzorg in je klinische praktijk onderzoeken, behandelen en monitoren. Je zet een gericht beleid uit en adviseert patiënten, huisartsen en collega-fysiotherapeuten, zoals de bekkenfysiotherapeut en orofaciaal therapeut.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Orthopedische Manuele Therapie krijg je onder meer de volgende thema's:

 • specifieke diagnostiek binnen de manuele therapie
 • manuele therapie bij patiënten met klachten aan de wervelkolom en de extremiteiten
 • manuele therapie bij bekkenklachten en kaak- en halsklachten

Samen met studenten van de specialisaties Sportfysiotherapie en Psychosomatische Fysiotherapie volg je modules over interdisciplinaire samenwerking binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Marc van den Berg via marc.vandenberg@hu.nl.

Bij maar liefst 30 tot 50% van de klachten waarmee patiënten naar de fysiotherapeut gaan, spelen psychische of emotionele problemen een rol. Deze stressoren beïnvloeden de klacht en kunnen het herstel vertragen.

Bij de specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie kijk je naar de complexe relaties tussen fysieke, psychische en sociale factoren. Je wordt een specialist op het gebied van fysiek bewegen en mentale gezondheid en houdt je bezig met complexe patiëntenzorg. De opleiding legt accenten op het onderbouwd praktisch handelen van de psychosomatische fysiotherapeut en de kennisoverdracht naar patiënten, collega’s en andere beroepsgroepen. Tijdens de deeltijdmaster leer je de zorg op je eigen werkplek kritisch te bekijken en onderzoek je mogelijkheden om te innoveren.

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Thema's

Tijdens de specialisatie Psychosomatische Fysiotherapie krijg je onder meer de volgende thema's:

 • specifieke diagnostiek binnen de psychosomatische fysiotherapie
 • psychosomatische interventies gericht op lichaam en cognitie
 • psychosomatische fysiotherapie bij stemmings- angststoornissen 
 • chronische pijn-patiënten
 • acceptatiegerichte therapieën

Samen met studenten van de specialisaties Sportfysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie volg je modules over samenwerking en visievorming binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Linda Slootweg via linda.slootweg@hu.nl.

Er zijn in Nederland ruim één miljoen sportblessures per jaar. Daarnaast worden patiënten met een chronische aandoening steeds vaker gestimuleerd om te sporten. Als sportfysiotherapeut ben je zowel bezig met de revalidatie van sporters als de preventie van sportblessures.

De specialisatie Sportfysiotherapie besteedt aandacht aan fundamentele kennis en vaardigheden op het gebied van sportspecifieke diagnostische en interventieprocessen. Je verdiept je in onderwerpen als inspanningsfysiologie, sportspecifieke pathologie, sportanalyse, motorische controle, motorisch leren, trainingsleer en periodisering, maar ook biomechanica en kinematica zijn verwerkt in het programma.

Thema's

Het onderwijs is opgebouwd rondom actuele thema's uit het werkveld. Veel praktijkopdrachten doe je op je eigen werkplek. Op deze manier kun je efficiënt studeren en sluit de master goed aan bij je eigen patiëntenaanbod. In het laatste jaar loop je een masterstage binnen het academisch netwerk van geselecteerde adressen. Om af te studeren lever je een masterproof en een masterthesis af.

Tijdens de specialisatie Sportfysiotherapie krijg je onder meer les in de volgende thema's:

 • Specifieke diagnostiek binnen de sportfysiotherapie
 • Fundamenten van sportrevalidatie
 • Sportrevalidatie in de praktijk
 • Specialist van de toekomst

Samen met studenten van de specialisaties Psychosomatische Fysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie volg je modules over interprofessionele samenwerking binnen het musculoskeletale domein van de fysiotherapie.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Stefan Janssen via stefan.janssen@hu.nl.

Losse modules

Je kunt een aantal modules uit de master Fysiotherapie ook los volgen. Na het behalen van een module ontvang je een certificaat. Je krijgt op die manier een goed beeld van de opleiding en kunt besluiten om in de toekomst de gehele opleiding te gaan volgen.

Bekijk de modules

Docenten

Alle docenten hebben een masteropleiding afgerond, of zijn gepromoveerd als gespecialiseerd fysiotherapeut. Daarnaast krijg je les van experts uit aanverwante disciplines als geneeskunde en bewegingswetenschappen, of uit het bedrijfsleven en de technologie.

Lees meer over de docenten
Bo Hendriks

"Ik heb voor de HU gekozen omdat mij de docenten erg gedreven leken, nu kan ik met zekerheid zeggen dat dit zo is."

Bo Hendriks (28 jaar) Tweedejaars student
 Jelle Heisen MSc, master Fysiotherapie, specialisatie sportfysiotherapie, Hogeschool Utrecht

"Bij Hogeschool Utrecht voel je de passie en gedrevenheid om de fysiotherapie te verbeteren"

Jelle Heisen, MSc
 Rik Geus MSc, master Fysiotherapie, specialisatie sportfysiotherapie, Hogeschool Utrecht

"Studenten leren via een accuraat klinisch redeneerproces zo adequaat mogelijk keuzes maken"

Rik Geus

Overige informatie

De master Fysiotherapie in deeltijd bestaat uit 90 studiepunten. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Tijdens de master Fysiotherapie leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je maakt opdrachten in en over de organisatie waar je werkt. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt die past binnen je specialisatie en waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding krijgt om deze opdrachten uit te voeren.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze driejarige master kost € 6.595,- voor studiejaar 2020/2021. Dit bedrag is een richtlijn voor de kosten voor de volgende jaren. Ieder studiejaar worden de kosten voor het daarop volgende studiejaar bepaald.

Binnen de master Fysiotherapie werken we met de meest actuele literatuur, veelal in de vorm van online artikelen. Er zijn enkele boekwerken (totale kosten € 300 - € 500) die we aanraden, maar we adviseren om met de aanschaf te wachten tot na de start van de studie.

Informatie over de betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Aanmelden, onder ‘Meld je aan voor cursussen, modules en leergangen’ (overige informatie). 

Heb je geen recht op studiefinanciering? Via de Levenlanglerenkrediet-regeling kun je geld lenen voor je studie tegen 0% rente. Deze lening kun je voor aanvang van de studie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).