Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten

Heb je als zorgprofessional veel te maken met schouderklachten en wil je je kennis daarover verdiepen? Tijdens deze praktijkgerichte cursus van Hogeschool Utrecht krijg je actuele klinische en wetenschappelijke inzichten in het beweeggedrag bij cliënten met klachten aan de schouder.

Studenten overleggen over de post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten

De mastermodule Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten is speciaal voor fysiotherapeuten met interesse in het behandelen van cliënten met klachten aan de schouder. De module biedt een unieke combinatie van colleges, practica, een live operatie bij de Bergman Clinics en een bezoek aan de snijzaal van het UMCU.

Handig om te weten

Start April 2022
Lesdata Volgt
Studie-investering Ongeveer 8 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 1875 (vrij van btw)
Deelnemers 24 - 30
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De module Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten wordt gegeven op masterniveau (EKK 7). Het studieprogramma is uniek: zo ben je getuige van een schouderoperatie in de Kliniek voor Bewegingszorg van Bergman Clinics in Naarden en breng je een bezoek aan het anatomische lab van het UMCU.

Na het volgen van deze module kun je:

 • de anatomie en de mechanische en kinesiologische eigenschappen van de schoudergordel benoemen.
 • klinisch relevante relaties leggen tussen pathologisch substraat en het vertoonde beweeggedrag van de cliënt.
 • beredeneren wanneer er sprake is van maladaptief en adaptief (beweeg)gedrag van de cliënt.
 • verschillende manifestaties van pijn kennen en deze klinisch differentiëren aan de hand van een classificatiesysteem.
 • klinisch relevante hypotheses op basis van anamnestische gegevens opstellen.
 • een onderzoeksdoelstelling voor het toetsen van hypothesen formuleren.
 • diagnostische handelingen uitvoeren om de hypothesen te ontkrachten c.q. te bevestigen.
 • een behandelindicatie stellen en effectvariabelen benoemen t.b.v. een behandelplan.
 • wetenschappelijke literatuur op het domein van musculoskeletale aandoeningen van de schoudergordel en pijn op hun merites waarderen.

De mastermodule maakt gebruik van blended learning. Je krijgt fundamentele en klinische kennis aangereikt die je direct kunt gebruiken bij het reflecteren op je dagelijks klinisch handelen. De klinische praktijk is daarmee nadrukkelijk een integraal onderdeel van de module.

Tijdens de module krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo volg je colleges en practica, is er een digitale leeromgeving en zijn er intervisiebijeenkomsten.

Cursusdag 1: Anatomie van de schoudergordel
Aan de hand van colleges, practica en een bezoek aan de snijzaal krijg je een goed beeld van de wonderlijke bouw en functie van de schoudergordel.

Cursusdag 2: Sturingsprocessen en Kinematica
Prikkelende wetenschappelijke inzichten over de werking van propriosensoriek, beweeggedrag van de schoudergordel en de controverse tussen de klinische en de biomechanische benadering van stabiliteit komen tijdens deze dag voor het voetlicht.

Cursusdag 3: Pathokinematica
Met uniek beeldmateriaal en casuïstiek uit de schouderkliniek word je uitgedaagd om meer diepgang te geven aan je klinisch redeneren en je diagnostische vaardigheden aan te scherpen.

Cursusdag 4: Pijn, motoriek & het brein
Deze dag gaat in op de pathologische effecten van repetitieve belasting op het skeletstelsel en het brein. Je krijgt inzicht en grip op (chronische) schouderpijn.

Cursusdag 5: Perioperatieve zorg
Wil je een eigen casus met een klinisch dilemma bespreken? Dat kan op deze dag. Met de klinische expertise van de aanwezige docenten en de groep kom je gezamenlijk tot een oplossing.

Cursusdag 6: Minikliniek
Op deze dag staat een tweetal (live)schouderoperaties centraal. Er wordt gediscussieerd over indicatiestellingen en de do’s en don’ts in de perioperatieve zorg.

Cursusdag 7 & 8: Toetsing & Hertoetsing
De module wordt afgesloten met een toets.

Toelating

Voor deze module heb je een bachelor Fysiotherapie nodig. De literatuur is voornamelijk in het Engels dus een goede beheersing van deze taal is een pre. Verder moet je enigszins thuis zijn in het lezen en interpreteren van wetenschappelijke publicaties.

Docenten

Norman D'hondt, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Msc. PT. Norman D'hondt

Norman D’hondt is docent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. Hij doet als promovendus onderzoek naar contingente adaptatie bij cliënten met a-traumatisch schouderinstabiliteit (MOVE, VU Amsterdam), en is daarnaast adviserend consultant schouderpoli orthopedie (Bergman Clinics).

Henri Kiers, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

PhD, MT, PT Henri Kiers

Henri Kiers is directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij werkzaam als fysio- en manueeltherapeut en bewegingswetenschapper. Henri is gepromoveerd op het thema lage rugpijn, fysieke activiteit en proprioceptie.

Peter Glashouwer, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

MPT, PT Peter Glashouwer

Peter Glashouwer is docent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. Hij heeft een master Fysiotherapie en werkt als adviserend consultant bij de schouderpoli van Bergman Clinics.

Sijmen Hacquebord, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Sijmen Hacquebord

Sijmen Hacquebord is docent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU. Hij is klinisch epidemioloog en werkzaam als fysiotherapeut en adviserend consultant bij de schouderpoli van Bergman Clinics.

Eric Schoemaker, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Msc. Eric Schoemaker

Eric Schoemaker is docent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij werkzaam als bewegingswetenschapper. Hij doet onderzoek naar het beweeggedrag van de instabiele schouder.

Dorien Ginsel, hogeschooldocent post-bachelorcursus Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten, Hogeschool Utrecht

Dorien Ginsel

Dorien Ginsel is docent bij het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU. Dorien werkt daarnaast als projectleider van de ShoulderCommunity. Ze is opgeleid tot fysiotherapeut en heeft Master Zorgtraject Ontwerp genoten. Ze is werkzaam als onderzoeker in dit domein binnen het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de HU.

Na deze opleiding

Na deze module kun je als fysiotherapeut de juiste keuzes maken bij de diagnostiek en de interventies bij cliënten met schouderklachten. Je baseert deze keuzes op actuele klinische en wetenschappelijke inzichten.

Na het volgen van deze mastermodule kun je:

 • De anatomie en de mechanische en kinesiologische eigenschappen van de schoudergordel benoemen.
 • Klinisch relevante relaties leggen tussen pathologisch substraat en het vertoonde beweeggedrag van de cliënt.
 • Beredeneren wanneer er sprake is van maladaptief en adaptief (beweeg)gedrag van de cliënt.
 • Verschillende manifestaties van pijn kennen en deze klinisch differentiëren aan de hand van een classificatiesysteem.
 • Klinisch relevante hypotheses op basis van anamnestische gegevens opstellen.
 • Een onderzoeksdoelstelling voor het toetsen van hypothesen formuleren.
 • Diagnostische handelingen uitvoeren om de hypothesen te ontkrachten c.q. te bevestigen.
 • Een behandelindicatie stellen en effectvariabelen benoemen t.b.v. een behandelplan.
 • Wetenschappelijke literatuur op het domein van musculoskeletale aandoeningen van de schoudergordel en pijn op hun merites waarderen.

Overige informatie

De mastermodule Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten kost € 1875, vrij van btw. Dit is inclusief lunch en toetsen.

In de module Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten maak je gebruik van je eigen casuïstiek. Daarom is het belangrijk dat je werkt in een setting waar je te maken hebt met cliënten met schouderklachten. Dit mag ook een stage zijn.

Waarom Klinisch redeneren bij cliënten met schouderklachten bij de HU?

 • Combineer studie, werk en privé

  Door de innovatieve blended learning-omgeving kun je je studie goed inpassen in je drukke leven.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Docenten uit de praktijk

  De docenten zijn gerenommeerde deskundigen op hun vakgebied met passie voor hun vak.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

De module Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten is geaccrediteerd bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie onder accreditatienummer 201600157 voor 97 KU (kwaliteitsuren).

De module Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten is geaccrediteerd bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut, Manueeltherapeut en Sportfysiotherapeut onder nummer 24140 voor 140 punten.

Direct Contact

Msc. Eric Schoemaker

Interesse in de mastermodule Klinisch Redeneren bij Cliënten met Schouderklachten?

Vragen over de opleiding?