Marike Boonzaaijer | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Marike Boonzaaijer

Onderzoeker

Marike Boonzaaijer is kinderfysiotherapeut en orthopedagoog. Na ruim 10 jaar in het St. Antonius Ziekenhuis te hebben gewerkt, combineert ze momenteel onderzoek en lesgeven op de masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie aan Hogeschool Utrecht.

In 2016 heeft Marike een promotiebeurs voor docenten ontvangen van het NWO. Haar promotieonderzoek richt zich op longitudinale trajecten van grofmotorische ontwikkeling van zuigelingen. Daarbij wordt de invloed van ‘parental beliefs’ op deze ontwikkeling meegenomen.

Naast onderzoek en onderwijs is Marike met collega’s een interprofessionele Community of Practice (CoP) gestart, met een focus op Early Development.
Het inspireren van studenten en het uitvoeren van echt praktijkgericht onderzoek zijn twee belangrijke aspecten die Marike zeer waardeert in haar werk.

Expertises

  • Kinderfysiotherapie
  • Klinische bewegingspedagogiek
  • Motorische ontwikkeling

 


Publicaties

Wil je samenwerken of heb je een vraag?