Toelating

Ben jij enthousiast over de master Fysiotherapie in deeltijd? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen.

Instroomeisen master Fysiotherapie

Om te kunnen starten met de master heb je een bachelordiploma Fysiotherapie of Oefentherapie nodig.

Een intakegesprek is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure. Tijdens het gesprek bespreken we hoe je de opleiding het beste kunt vormgeven, rekening houdend met je werk- en privésituatie en je kennisniveau. Ook bekijken we of je werkplek geschikt is om de opleidingscompetenties te ontwikkelen.

Tijdens de master Fysiotherapie krijg je praktijkopdrachten die direct aansluiten bij je dagelijks werk als fysiotherapeut. Om deze verbinding tussen opleiding en praktijk te kunnen maken, is het belangrijk dat je een relevante werkplek hebt. In het intakegesprek kijken we of je werkplek geschikt is. Is dit niet het geval, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Heb je nog vragen?