Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Heb je te maken met een auditieve-, visuele- of fysieke beperking, neurodiversiteit (dyslexie, add, adhd, ass), chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid? Wij streven ernaar om jouw studietijd aan de HU zo makkelijk mogelijk te maken.
Fietsende studenten op de Uithof

Wist je dat zo’n 30% van alle studenten ‘iets’ heeft dat deelname aan het onderwijs belemmert? Studeren met een ondersteuningsbehoefte (functiebeperking of chronische ziekte) is in dat geval soms best een uitdaging. Wij streven ernaar om onze opleidingen voor iedereen toegankelijk te houden. Hierbij kijken we naar jouw individuele behoefte.

Voorzieningen voor extra ondersteuning tijdens je studie

Heb jij extra ondersteuning nodig? Of staat je studie onder druk door (mantel)zorgtaken of familieomstandigheden? Geef bij je inschrijving via Studielink of per e-mail aan dat je graag gebruik maakt van voorzieningen.

Sommige voorzieningen zijn door iedereen vrij te gebruiken, zoals voorleessoftware bij het studeren. Over andere voorzieningen beslist de opleiding of de examencommissie of dit past binnen de eindtermen van de opleiding. Bespreek daarom vooraf (of in ieder geval tijdens de matching) wat jij nodig hebt en vraag of dat binnen de mogelijkheden valt. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Is de voorziening mogelijk? Dan is de studentendecaan diegene die je ondersteunt bij het aanvragen ervan.

Voorzieningen aanvragen

Hoe je voorzieningen aanvraagt vind je in onze voorzieningenkaarten. Hierin staat onder andere informatie over:

  • parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart
  • voorzieningen in onze gebouwen en lokalen
  • onbelemmerd onderwijs volgen
  • digitale hulpmiddelen
  • financiën en studentenhuisvesting
  • voorzieningen bij toetsen

De procedure

Geef via Studielink of per e-mail aan dat dat je behoefte hebt aan een gesprek met de studentendecaan. Dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek.

Wil je al eerder een gesprek, bijvoorbeeld omdat je inschrijving afhangt van de mogelijke voorzieningen? Stuur ons een e-mail en geef aan dat je zo spoedig mogelijk een intakegesprek wilt.

Het kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek met de studentendecaan kan je aangeven wat je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren. Denk aan knelpunten en oplossingen uit het verleden en hoe groot je draagkracht is. Als er een diagnose is, is het handig deze mee te nemen omdat dit soms nodig is voor de aanvraag van voorzieningen. Je bent uiteraard vrij om iemand mee te nemen naar het gesprek met een studentendecaan. De studentendecaan gaat vertrouwelijk om met alles wat je bespreekt en deelt.

Na het kennismakingsgesprek

Na het kennismakingsgesprek word je verder binnen de opleiding begeleid door een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. De studentendecaan waarmee jij je kennismakingsgesprek had blijft ook altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Wet Gelijke Behandeling

Volgens de Wet Gelijke Behandeling kun je met een ondersteuningsbehoefte aanspraak maken op bepaalde aanpassingen, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens. Een voorwaarde is wel dat de aanpassingen die jij vraagt de HU niet buitensporig belasten. Wil je meer weten? De volledige wettekst vind je op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Wil je meer weten?

Kijk voor meer tips en informatie op de websites van ECIO en Hoger Onderwijs Toegankelijk.