Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Heb je te maken met een auditieve-, visuele- of fysieke beperking, neurodiversiteit (dyslexie, add, adhd, ass), chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid? Wij streven ernaar om jouw studietijd aan de HU zo makkelijk mogelijk te maken.
Fietsende studenten op de Uithof

Wist je dat zo’n 30% van alle studenten ‘iets’ heeft dat deelname aan het onderwijs belemmert? Studeren met een ondersteuningsbehoefte (functiebeperking of chronische ziekte) is in dat geval soms best een uitdaging. Wij streven ernaar om onze opleidingen voor iedereen toegankelijk te houden. Hierbij kijken we naar jouw individuele behoefte.

Voorzieningen voor extra ondersteuning tijdens je studie

Heb jij extra ondersteuning nodig? Of staat je studie onder druk door (mantel)zorgtaken of familieomstandigheden? Geef bij je inschrijving via Studielink of per e-mail aan dat je graag gebruik maakt van voorzieningen.

Sommige voorzieningen zijn door iedereen vrij te gebruiken, zoals voorleessoftware bij het studeren. Over andere voorzieningen beslist de opleiding of de examencommissie of dit past binnen de eindtermen van de opleiding. Bespreek daarom vooraf (of in ieder geval tijdens de matching) wat jij nodig hebt en vraag of dat binnen de mogelijkheden valt. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Is de voorziening mogelijk? Dan is de studentendecaan diegene die je ondersteunt bij het aanvragen ervan.

Voorzieningen aanvragen

Hoe je voorzieningen aanvraagt vind je in onze voorzieningenkaarten. Hierin staat onder andere informatie over:

  • parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart
  • voorzieningen in onze gebouwen en lokalen
  • onbelemmerd onderwijs volgen
  • digitale hulpmiddelen
  • financiën en studentenhuisvesting
  • voorzieningen bij toetsen

HU helpt

Studeer je aan de HU en heb je voorzieningen, advies of begeleiding nodig? Check welke hulp de HU jou biedt.

Meer informatie

De procedure

Geef via Studielink of per e-mail aan dat dat je behoefte hebt aan een gesprek met de studentendecaan. Dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek.

Wil je al eerder een gesprek, bijvoorbeeld omdat je inschrijving afhangt van de mogelijke voorzieningen? Stuur ons een e-mail en geef aan dat je zo spoedig mogelijk een intakegesprek wilt.

Dyslexie

Je kan vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij de examencommissie voor 33% extra tijd bij tentamens wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring. Om een verzoek in te dienen is een positief advies van de decaan nodig.

Scan jouw dyslexieverklaring in en stuur deze naar decanaat@hu.nl met als titel: Extra Toetstijd. Vermeld in je bericht duidelijk je studentnummer en je naam.

Indien de echtheid van je verklaring is vastgesteld zal de decaan een positief advies naar de examencommissie sturen met een cc naar jou. Vervolgens ontvang je een besluit van de examencommissie op je verzoek.


Let op:

De dyslexie diagnose verklaring moet aan de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland voldoen en afgegeven zijn door een erkend bureau en ondertekend door een geregistreerd Orthopedagoog NVO/BBR of GZ-psycholoog.

Het intakegesprek

In een intakegesprek met de studentendecaan kan je aangeven wat je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren. Denk aan knelpunten en oplossingen uit het verleden en hoe groot je draagkracht is. Als er een diagnose is, is het handig deze mee te nemen omdat dit soms nodig is voor de aanvraag van voorzieningen. Je bent uiteraard vrij om iemand mee te nemen naar het gesprek met een studentendecaan. De studentendecaan gaat vertrouwelijk om met alles wat je bespreekt en deelt.

Na de intake

Heb je de intake afgerond? Dan word je binnen de opleiding begeleid door een studieloopbaanbegeleider of leerteambegeleider. De studentendecaan waarmee jij je intakegesprek had blijft ook altijd beschikbaar voor vragen en advies.

Wet Gelijke Behandeling

Volgens de Wet Gelijke Behandeling kun je met een functiebeperking aanspraak maken op bepaalde aanpassingen, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd bij het maken van tentamens. Een voorwaarde is wel dat de aanpassingen die jij vraagt de HU niet buitensporig belasten. Wil je meer weten? De volledige wettekst vind je op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Wil je meer weten?

Kijk voor meer tips en informatie op de websites van ECIO en Hoger Onderwijs Toegankelijk.