Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Na het verkrijgen van de accreditatie voeren onze opleidingen ontwikkelgesprekken om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Tijdens deze ontwikkelgesprekken bespreken onze opleidingen samen met een door het NVAO goedgekeurd panel mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelingsperspectief. De uitkomsten van dit gesprek worden in verslag vastgelegd.

Verslagen van ontwikkelgesprekken

Hieronder kun je de verslagen van de ontwikkelgesprekken per vakgebied downloaden. Lees ze gerust door.