Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Na afloop van het uitvoeren van de accreditatie voert het panel een ontwikkelgesprek met de opleidingen.

Tijdens de ontwikkelgesprekken bespreken de opleiding en het panel mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelingsperspectief. De uitkomsten van dit gesprek worden in een apart document vastgelegd. De instelling is verplicht om dit verslag openbaar te publiceren.