Leren spreken in een vreemde taal met improvisationele dramatechnieken

Handen op elkaar

Vaak vinden middelbare scholieren het lastig te spreken in de vreemdetaalles. Ervaring leert dat dramatechnieken (bijvoorbeeld rollenspellen) hierbij kunnen helpen. We ontwikkelen een training voor vreemdetaaldocenten waarin ze leren om dramatechnieken in hun lessen te gebruiken.

Doel

We ontwerpen een training om docenten moderne vreemde talen te laten werken met 'improvisationele dramatechnieken' (IDT), zoals rollenspellen en theatersport. Deze technieken helpen om een veilige en positieve sfeer te creëren. Hierdoor is de drempel om te spreken lager. Docenten kunnen IDT in de les gebruiken om leerlingen hun spreekvaardigheid te laten oefenen.

De training in improvisatietechnieken wordt beschikbaar gesteld voor de lerarenopleidingen moderne vreemde talen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding presenteren we hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 februari 2019 - 01 februari 2023

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In deze eerste fase ontwikkelen we een training voor professionalisering van docenten. We maken hierbij gebruik van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en observaties in de praktijk. De training zal docenten moderne vreemde talen vaardigheden en materialen bieden die zij nodig hebben om dramatechnieken in te zetten in hun lessen.

We geven de training in deze fase aan een eerste groep docenten. Op basis van een evaluatie passen we de training vervolgens aan. Deze aangepaste training bieden we in fase 2 van het onderzoek aan een tweede groep docenten aan.

Betrokken HU-onderzoekers

Catherine van Beuningen (hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid, Hogeschool van Amsterdam) is als copromotor bij dit project betrokken.

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken in dit project samen met Universiteit Utrecht.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kristina Goodnight | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Kristina Goodnight

  • Promovendus
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs