Meertalig toetsen van nieuwkomers bij rekenen - Multi-Assessment

Multi-Assessment richt zich op meertalig toetsen van nieuwkomers in de rekenles, zowel op taalscholen als op reguliere basisscholen. Door het benutten van thuistalen bij evaluatie, wil Multi-Assessment het potentieel van nieuwkomers beter benutten, waardoor ze betere kansen krijgen in het rekenonderwijs én in hun schoolloopbaan. Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs werkt hierin samen met het Seminarium voor Orthopedagogiek en de lectoraten Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs en Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals.

Doel

In het Multi-Assessment-project beogen we alternatieve toetsvormen (summatief en formatief) te ontwikkelen en te beproeven, in samenwerking met onderwijsprofessionals. Maatschappelijke en wetenschappelijke partners denken met ons mee. In de beoogde aanpak is het benutten van thuistalen een centraal uitgangspunt.

 

Resultaten

  • Inzicht in toetsvormen die zowel de prestaties als het potentieel van nieuwkomers beter in beeld brengen dan tot dusver het geval is
  • Inspirerende voorbeelden en beschrijvingen van meertalige toetsvormen
  • Inzicht in kansen en obstakels die onderwijsprofessionals ervaren bij meertalig toetsen van nieuwkomers
  • Aanpassingen in het curriculum van de Master Educational Needs (SVO), op grond van de bevindingen

Looptijd

01 september 2021 - 31 augustus 2023

Aanpak

In de eerste fase van het project neemt een groep onderwijsprofessionals deel aan een professionaliseringprogramma over meertalig toetsen. In de tweede fase ontwikkelen onderwijsprofessionals alternatieve toetsvormen om direct op school te gebruiken, in samenwerking met de betrokken onderzoekers.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met maatschappelijke partners

In dit project wordt samengewerkt met:

SLO

Lowan

Het ABC

Bureau ICE

Marian van Popta | onderzoeker | Meertaligheid en Onderwijs

Marian van Popta

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs