Meertalig toetsen van nieuwkomers bij rekenen - Multi-Assessment

Multi-Assessment richt zich op meertalig toetsen van nieuwkomers in de rekenles, zowel op taalscholen als op reguliere basisscholen. Door het benutten van thuistalen bij evaluatie, wil dit project het potentieel van nieuwkomers beter benutten, waardoor ze betere kansen krijgen in het rekenonderwijs én in hun schoolloopbaan.

Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs werkt hierin samen met het Institituut voor Opleiding & Orthopedagogiek en de lectoraten Beroepsonderwijs en Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals.

Doel

In het Multi-Assessment-project beogen we alternatieve toetsvormen (summatief en formatief) te ontwikkelen en te beproeven, in samenwerking met onderwijsprofessionals. Maatschappelijke en wetenschappelijke partners denken met ons mee. In de beoogde aanpak is het benutten van thuistalen een centraal uitgangspunt.

Resultaten

 • Inzicht in toetsvormen die zowel de prestaties als het potentieel van nieuwkomers beter in beeld brengen dan tot dusver het geval is
 • Inspirerende voorbeelden en beschrijvingen van meertalige toetsvormen
 • Inzicht in kansen en obstakels die onderwijsprofessionals ervaren bij meertalig toetsen van nieuwkomers
 • Aanpassingen in het curriculum van de Master Educational Needs (SVO), op grond van de bevindingen

Resultaten: boek

Het project is afgerond met de publicatie "Nieuwe meertalige toetspraktijken in het rekenonderwijs" (onderaan deze pagina te downloaden). Daarin geven vijf basisscholen een rijke beschrijving van de nieuwe toetspraktijken die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd om beter zicht te krijgen op het rekenpotentieel van hun meertalige leerlingen. De beschrijvingen worden voorafgegaan door een korte inleiding vanuit de theorie, en afgesloten met belangrijkste conclusies en een blik op de toekomst. Hiermee willen we leerkrachten, schoolleiders en beleidsmakers inspireren die aan de slag willen met het eerlijker toetsen van meertalige leerlingen en inclusiever onderwijs.

Cover van Meertalige toetspraktijken

Looptijd

01 september 2021 - 31 augustus 2023

Aanpak

In de eerste fase van het project neemt een groep onderwijsprofessionals deel aan een professionaliseringprogramma over meertalig toetsen. In de tweede fase ontwikkelen onderwijsprofessionals alternatieve toetsvormen om direct op school te gebruiken, in samenwerking met de betrokken onderzoekers.

"Meertalig toetsen is eerlijker"

Marian van Popta

Nieuwsbrief

Dit project is afgerond. Inschrijven voor de nieuwsbrief is niet meer mogelijk. Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Volg het lectoraat dan op LinkedIN

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Marian van Popta
  Marian van Popta
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Eveline Wouters | docent-onderzoeker | Meertaligheid en Onderwijs
  Eveline Wouters
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Rosa Alberto
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Lonneke Boels
  Lonneke Boels
  • Waarnemend lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Naast Jantien Smit en Marian van Popta zijn vanuit de Hogeschool Utrecht Dorien Corver, Nelske van der Veer en Carmen Damhuis betrokken als procesbegeleiders.

Zahraa Attar is als junior onderzoeker en procesbegeleider bij dit project betrokken.

Catherine van Beuningen (hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid) is vanuit de Hogeschool van Amsterdam bij dit project betrokken.

Betrokken lectoraten

Samenwerking met maatschappelijke partners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marian van Popta

Marian van Popta

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs