SPRONG Meertaligheid: Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Leerlingen brengen vele talen de school in, hoe sluit je daar goed op aan? Dat vergt samenwerking tussen diverse professionals en schoolvormen. Bijvoorbeeld omdat schoolse taalvaardigheid een jarenlange begeleiding vergt en taalsteun door alle vakken heen nodig is. Steeds meer scholen staan daarbij open voor functionele inzet van meer (moeder-)talen, bijvoorbeeld voor nieuwkomers. Daarmee voelen meer leerlingen zich thuis, zonder dat het leren van een tweede of derde taal gehinderd wordt. Maar is het altijd wijs?

Projectdoel

Beschikbare kennis over meertaligheid en leren wordt verbonden aan vragen van scholen in po, vo en mbo. De prangende kwesties in klas, school en regio worden in een onderzoeksagenda geformuleerd. Onderwijspersoneel, opleiders en onderzoekers bekwamen zich om daar de komende jaren gezamenlijk antwoorden op te zoeken.

Dit project bouwt voort op de publicatie Ruimte voor Nieuwe Talenten, zie de website Taallectoren.nl.

Lees ook meer over dit project, de partners en de resultaten op het Platform Samen Onderzoeken: SPRONG Meertaligheid.

Looptijd

01 maart 2020 - 01 maart 2024

Nieuws en activiteiten

De afgelopen jaren heeft dit consortium van o.a. leerkrachten, docenten en onderzoekers zich gebogen over urgente vraagstukken rond inclusief onderwijs in meertalige contexten. Op 7 november presenteren zij hun resultaten tijdens de afsluitende conferentie "Inclusief Onderwijs in Meertalige Contexten".

Aanpak

In drie verschillende meertalige regio's (noord, midden en zuid) analyseren leraren, opleiders, studenten en onderzoekers samen kansen en knelpunten die meertaligheid meebrengt. Ze leren samen en professionaliseren zich vanuit beschikbare kennis en ervaringen. We bouwen daarvoor landelijk sterke netwerken op.
Gaandeweg ontwikkelen we een onderzoeksagenda op om systematisch samen wijzer te worden over effectieve werkwijzen.

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de Marnix Academie, NHL/Stenden Hogeschool, Fontys, TRION en vijftien partnerscholen in po, vo en mbo. Dit project is mogelijk dankzij een subsidie van NRO/SIA vanuit het SPRONG Educatief-programma en de inzet vanuit scholen en hogescholen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Linda Gijsen | Senior onderzoeker | Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Linda Gijsen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs