Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Leerlingen brengen vele talen de school in, hoe sluit je daar goed op aan? Schooltaalvaardigheid vraagt een jarenlange begeleiding, zeker in een tweede taal voor nieuwkomers. Dat vergt samenwerking tussen leraren en schoolvormen. Steeds meer scholen staan open voor functionele inzet van meer (moeder-)talen in het onderwijs. Daarmee voelen meer leerlingen zich thuis, zonder dat het leren van een tweede of derde taal gehinderd wordt. Maar is het altijd wijs?

Doel

Beschikbare kennis over meertaligheid en leren wordt verbonden aan vragen van scholen in po, vo en mbo. De prangende kwesties in klas, school en regio worden in een onderzoeksagenda geformuleerd. Onderwijspersoneel, opleiders en onderzoekers bekwamen zich om samen antwoorden te zoeken.

 

Dit project bouwt voort op de publicatie Ruimte voor Nieuwe Talenten, zie de website Taallectoren.nl

Looptijd

01 maart 2020 - 01 maart 2024

Aanpak

In drie verschillende meertalige regio's (noord, midden en zuid) analyseren leraren, opleiders en onderzoekers samen kansen en knelpuntendie meertaligheid meebrengt. Ze leren samenen professionaliseren zich vanuit beschikbare kennis en ervaringen. Gaandeweg stellen ze een onderzoeksagenda op om systematisch samen wijzer te worden over effectieve werkwijzen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Maaike Hajer
  Maaike Hajer
  • Lector
  • Lectoraten: Meertaligheid en Onderwijs
 • Jantien Smit | onderzoeker | lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Meertaligheid en Onderwijs

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de Marnix Academie, NHL/Stenden Hogeschool, Fontys en vijftien partnerscholen in po, vo en mbo. Dit project is mogelijk dankzij een subsidie van NRO/SIA vanuit het SPRONG Educatief-programma en de inzet vanuit scholen en hogescholen.