SPRONG Meertaligheid: Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Leerlingen brengen vele talen de school in, hoe sluit je daar goed op aan? Dat vergt samenwerking tussen diverse professionals en schoolvormen. Bijvoorbeeld omdat schoolse taalvaardigheid een jarenlange begeleiding vergt en taalsteun door alle vakken heen nodig is. Steeds meer scholen staan daarbij open voor functionele inzet van meer (moeder-)talen, bijvoorbeeld voor nieuwkomers. Daarmee voelen meer leerlingen zich thuis, zonder dat het leren van een tweede of derde taal gehinderd wordt. Maar is het altijd wijs?

Actueel projectnieuws en evenementen

10 november 2022: Landelijke studiedag SPRONG Meertaligheid en Platform TVO

Hoe laat?

09.30 - 17.00 uur

Waar?

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Wat?

Verdere informatie vind je hier.

Meld je aan:

Projectdoel

Beschikbare kennis over meertaligheid en leren wordt verbonden aan vragen van scholen in po, vo en mbo. De prangende kwesties in klas, school en regio worden in een onderzoeksagenda geformuleerd. Onderwijspersoneel, opleiders en onderzoekers bekwamen zich om daar de komende jaren gezamenlijk antwoorden op te zoeken.

 

Dit project bouwt voort op de publicatie Ruimte voor Nieuwe Talenten, zie de website Taallectoren.nl

Looptijd

01 maart 2020 - 01 maart 2024

Aanpak

In drie verschillende meertalige regio's (noord, midden en zuid) analyseren leraren, opleiders, studenten en onderzoekers samen kansen en knelpunten die meertaligheid meebrengt. Ze leren samen en professionaliseren zich vanuit beschikbare kennis en ervaringen. We bouwen daarvoor landelijk sterke netwerken op.
Gaandeweg ontwikkelen we een onderzoeksagenda op om systematisch samen wijzer te worden over effectieve werkwijzen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de Marnix Academie, NHL/Stenden Hogeschool, Fontys, TRION en vijftien partnerscholen in po, vo en mbo. Dit project is mogelijk dankzij een subsidie van NRO/SIA vanuit het SPRONG Educatief-programma en de inzet vanuit scholen en hogescholen.


Documenten

Download hier de Handreiking Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (2021).