Invoering en monitoring stedelijk netwerk nieuwkomers

Nieuwkomers in de klas
Als onderdeel van de opdracht van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Utrecht aan de Werkgroep Nieuwkomers Utrecht PO, werken we de komende anderhalf jaar aan het organiseren en begeleiden van de eerste ronde van het stedelijk netwerk nieuwkomers. Dit project beoogt de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van een professionaliseringstraject voor nieuwkomersspecialisten in de Utrechtse basisscholen.

Doel

Doel is het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan nieuwkomers op school-, team-, groeps- en leerlingniveau in Fase 2 van het meerjarenmodel (na de uitstroom vanuit Taalschool Utrecht) door het opleiden van nieuwkomersspecialisten op scholen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO.

Resultaten

Beoogde resultaten van de monitoring zijn:

 • Advies over benodigde aanpassingen in het (professionaliserings)traject en benodigde vervolgacties binnen de deelnemende scholen t.b.v. kwaliteitsborging van de implementatie “doorgaande lijn nieuwkomers”.
 • Een plan m.b.t. kennisdeling, waarin beschreven staat hoe andere scholen (taalscholen, reguliere scholen en andere samenwerkingsverbanden; binnen en buiten de stad) alsook lerarenopleidingen kunnen profiteren van de opgedane ervaringen en inzichten.

Looptijd

01 januari 2023 - 30 juni 2024

Betrokken HU-onderzoekers

 • Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Marian van Popta
  Marian van Popta
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs
 • Portret van Ria Goedhart
  Ria Goedhart
  • Promovendus
  • Lectoraten: Meertaligheid en Onderwijs, Normatieve Professionalisering
 • Jantje Timmerman
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marian van Popta

Marian van Popta

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs