Jantien Smit | onderzoeker | lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

Lector

Jantien Smit is lector binnen het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. In haar onderzoek richt ze zich op meertaligheid in het basisonderwijs, taalgericht reken- en W&T-onderwijs, scaffolding van taal en docentprofessionalisering.

In 2013 promoveerde Jantien op het proefschrift Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Haar onderzoek leverde onder meer toepasbare inzichten op rond talige ondersteuning in meertalige klassen. Ze schreef verschillende wetenschappelijke en praktijkpublicaties over meertaligheid en taalgericht onderwijs bij rekenen en W&T, zoals een artikel over de taalontwikkeling van leerlingen bij het leren over lijngrafieken.

"Door aandacht te schenken aan taal in de vakles, sla je als docent twee vliegen in één klap"

Na haar promotie voerde Jantien ontwerpgericht professionaliseringsonderzoek uit in de context van taalgericht reken- en W&T-onderwijs. Ze werkte mee aan een kennisdossier op Leraar24, een database met taalgerichte W&T-lessen en een video over het integreren van taal en techniek. Ook schreef ze mee aan de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten.

Expertises

  • Scaffolding van taal
  • Meertaligheid
  • Ontwerpgericht onderwijsonderzoek

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | onderzoeker | lectoraat Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs