Met je vakkennis is het prima gesteld, maar kun je het ook overbrengen? Wie het docentenvak in wil, zit goed bij Hogeschool Utrecht. Flexibele opleidingen op verschillende niveaus, passend bij jouw wensen. Leer je leerlingen te enthousiasmeren voor je vak, te coachen naar een goede leerstijl en je lesaanbod af te stemmen op hun leerbehoeftes- en tempo. 

Jouw ontwikkeling staat centraal

Het lesprogramma past helemaal bij hoe jij je wilt ontwikkelen tot leraar in een schoolvak. Je gaat aan de slag met moderne manieren van lesgeven. Begrippen als passend onderwijs, burgerschap, Bildung en ‘21st century skills’ staan centraal. Je leert op school, in de lespraktijk en via de online leeromgeving van Hogeschool Utrecht.

Open avond

Behoefte aan meer informatie of persoonlijk studieadvies? Bezoek de open avond pagina voor de meest actuele informatie.

Routes naar een bevoegdheid

In de keuzetool hieronder kun je zien welk traject het beste bij jou past.

Keuzehulp Onderwijsaanbod

Hoogst genoten opleiding

Hoogst genoten opleiding

Wil je een bevoegdheid halen voor het voorgezet onderwijs / mbo of voor het basisonderwijs?

Wil je een bevoegdheid voor voorgezet onderwijs / mbo halen of voor het basisonderwijs?

Heb je een afgeronde hbo of wo-opleiding?

Heb je een mbo niveau 4-diploma?

Heb je een mbo niveau 4-diploma?

Heb je havo of vwo afgerond op de middelbare school?

Heb je een havo- of vwo-diploma?

Wil je een onderwijs bevoegdheid halen voor het basisonderwijs of vo en/of mbo?

Wat voor onderwijsbevoegdheid wil je halen?

Waarvoor wil je een bevoegdheid halen?

Werk je in het mbo?

Heb je werkervaring in het onderwijs?

Heb je zicht op een baan in het onderwijs, of werk je al in het onderwijs?

Heb je een pabo-diploma?

Werk je al in het eerstegraads gebied?

Wil je een bevoegdheid techniek?

Werk je in het voorgezet onderwijs?

Werk je in het vmbo?

Vertoont deze vooropleiding vakverwantschap met: Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, techniek, zorg & welzijn, omgangskunde?

Heb je 3 jaar technische werkervaring?

Heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring op je vakgebied?

Wil je een bevoegdheid techniek?

Wil je een lesbevoegdheid halen voor het vmbo basis-kader onderbouw (of vso)?

Werk je in het mbo?

Heb je werkervaring in het onderwijs?

Werk je in het voortgezet onderwijs?

Wil je een tweedegraads lesbevoegdheid halen?

Werk je in het voortgezet onderwijs, of verwacht je daar binnenkort te gaan werken?

Ben je of verwacht je binnenkort werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs?

Verwacht je binnenkort werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs?

Werk je in het mbo?

Heb je een lesbevoegdheid (pabo-diploma, tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid)?

Ben je werkzaam in het mbo?

Heb je werkervaring in het voortgezet onderwijs?

Ben je geïnteresseerd in een eenjarige voltijd opleiding?

Heb je werkervaring in het voorgezet onderwijs?

Wil je een lesbevoegdheid halen alleen voor mbo?

Ben je geïnteresseerd in een eenjarige voltijdopleiding?

Wil je een lesbevoegdheid halen in het tweedegraads gebied?

Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding. Je wordt direct toegelaten tot de opleiding. Na je aanmelding heb je een persoonlijk gesprek met een leerteambegeleider. Je bespreekt dan je wensen, motivatie, ambities en ervaringen. Deze worden dan gekoppeld aan de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) je biedt. Omdat je al in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, heb je mogelijkheden om tijdens de opleiding te versnellen.

Via de 21+ toelatingstoets kun je toegang krijgen tot de deeltijd lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht.
Flexibele deeltijdopleiding leraar primair onderwijs (pabo). Heb je havo of mbo? Dan moet je voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie of NLT voldoe je aan de toelatingseisen. Als je voor een of meer van deze vakken geen examen hebt gedaan, moet je een toelatingstoets afleggen voor dat vakgebied.

Heb je een mbo-vooropleiding (niveau 4), dan maak je alle drie de toelatingstoetsen. Bekijk alle informatie over de kennistoetsen.

Geen diploma, maar wel 21 jaar of ouder? Dan kun je de 21+ toets maken.
Via de 21+-toets kun je toegang krijgen tot de flexibele deeltijdopleiding leraar primair onderwijs (pabo). Voor meer informatie over de 21+-toets, zie deze pagina.

Lerarenopleiding deeltijd

Je kunt bij ons de reguliere lerarenopleiding in deeltijd volgen eventueel met generieke vrijstellingen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de intakecoördinator van de desbetreffende opleiding.

Bekijk het aanbod deeltijd lerarenopleidingen op deze pagina.

Leraar Basisonderwijs (pabo) - flexibele deeltijdopleiding. Als je een vwo-, hbo- of wo-diploma hebt, word je direct toegelaten. Heb je een havo- of mbo-diploma? Dan moet je voldoen aan kenniseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Na je aanmelding heb je een persoonlijk gesprek met een leerteambegeleider. Je bespreekt dan je wensen, motivatie, ambities en ervaringen. Deze worden dan gekoppeld aan de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) je biedt.

Deeltijd lerarenopleiding met validering

Je kunt een deeltijd lerarenopleiding volgen, waarbij je eventueel in aanmerking komt voor het valideringsproces. Denk je in aanmerking te komen voor het valideringsproces, neem dan contact op met opleidingsadvies.ia@hu.nl of 088 481 00 89.

Zij-instroom in het Beroep Leraar PO. Je komt in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek wanneer je je hbo- of wo-opleiding hebt afgerond. Daarnaast toetsen we kandidaten op voldoende maatschappelijke en beroepsgerichte ervaring.
Neem contact op met één van onze adviseurs bij Bureau Assessment & Validering (BA&V) voor een persoonlijk advies. Wij zijn bereikbaar via opleidingsadvies.ia@hu.nl of 088 481 00 89.

Master lerarenopleiding eerstegraads

Volg één van onze eerstegraads deeltijd masteropleidingen. Je kunt direct contact opnemen met de masteropleiding die je wil volgen.
Zij-instroom tweedegraads bevoegdheid Leraar Techniek. Mogelijk kom je in aanmerking voor het verkorte traject op maat: zij-instroom tweedegraads bevoegdheid voor de opleiding Leraar Techniek.

Traject

Het assessment (geschiktheidsonderzoek) bestaat uit:

 • Maken van een portfolio
 • Criterium Gericht Interview
 • Praktijkopdracht
 • Formatieve kennistoets
 • Rapportage
 • Opleidingsprogramma op maat

Studieduur en -belasting

Maximale opleidingsduur: 2 jaar. Studiebelasting hangt af van het persoonlijke opleidingstraject

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid.

Heb je vragen? Neem dan contact op met BA&V (Bureau Assessment & Validering) via assessmentbureau.fe@hu.nl.

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Je komt in aanmerking voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Heb je een mbo4 vooropleiding dan dient de hbo capaciteitstest succesvol behaald te zijn.

Traject

Samen met andere docenten van beroepsgerichte vakken in het mbo volg je een speciaal opleidingstraject gericht op het behalen van het PDG.

Studieduur en -belasting

1,5 jaar - 1680 uur studiebelasting, waarvan de helft leren op de werkplek. Een aanstelling van 0,4 fte is een vereiste.

Resultaat

PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift)
Lesgeven in het mbo

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via ca@hu.nl.

Lees meer over PDG voor docenten in het mbo.

Verkort traject bevoegdheid groepsleerkracht pabo-vmbo

Je komt in aanmerking voor het verkort traject bevoegdheid groepsleerkracht pabo-vmbo.

Zij-instroom tweedegraads bevoegdheid. Je komt mogelijk in aanmerking voor het verkorte traject zij-instroom tweedegraads bevoegdheid. Stuur een cv met je onderwijservaring naar een van onze adviseurs bij Bureau Assessment en Validering (BA&V).

Traject

Het assessment (geschiktheidsonderzoek) bestaat uit:

 • Maken van een portfolio
 • Criterium Gericht Interview
 • Praktijkopdracht
 • Formatieve kennistoets
 • Rapportage
 • Opleidingsprogramma op maat

Studieduur en -belasting

Maximale opleidingsduur: 2 jaar. Studiebelasting hangt af van het persoonlijke opleidingstraject. Voor de zij-instroom is een aanstelling van minimaal 0,4 fte een vereiste.

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid.

Heb je vragen? Neem dan contact op met BA&V (Bureau Assessment & Validering) via assessmentbureau.fe@hu.nl.

Lees meer over zij-instroom tweedegraads bevoegdheid.

Waar ben je naar op zoek? Onze adviseurs bij Bureau Assessment & Validering zoeken graag een passende traject bij je vraag. Neem contact op met assessmentbureau.fe@hu.nl.

Kopopleiding Leraar Tweedegraads

Je komt in aanmerking voor de kopopleiding leraar tweedegraads.

Traject

Je volgt een specifiek opleidingstraject samen met andere studenten van de kopopleiding.

Studieduur en -belasting

1 jaar - 60 ECTS credits (1680 uur studiebelasting)

Resultaat

Tweedegraads lesbevoegdheid/hbo bachelordiploma
Lesgeven in het betreffende vak in vmbo, mbo en onderbouw havo en vwo.
Zij-instroom (ongesubsideerd). Neem voor meer informatie contact op met Bureau Assessment & Validering.

Bachelor leraar tweedegraads deeltijdopleidingen

Om aan de slag te mogen als leraar in het voorgezet onderwijs, moet je eerst je bevoegdheid halen. Met de tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van havo / vwo en op vmbo en mbo.

Je kunt ook meerdere bevoegdheden tegelijk halen. Wanneer je al een hbo/wo-diploma hebt, kom je bovendien eventueel in aanmerking voor een verkort traject om de twee studies te doorlopen. Neem contact op met Rachel Collins voor meer informatie.

Denk je erover een deeltijdopleiding te gaan doen. Neem dan direct contact op met de intakecoördinatoren voor meer informatie.

Aardrijkskunde: gerhard.vanderpot@hu.nl
Biologie: anna.verdoes@hu.nl
Duits: merel.rombout@hu.nl
Engels: intake.lerarenopleidingengels@hu.nl
Frans: marleen.ijzerman@hu.nl
Geschiedenis: pieter.mannak@hu.nl
Gezondheidszorg en Welzijn: toos.vanstralen@hu.nl; evi.vanekris@hu.nl 
Natuurkunde: henk.tober@hu.nl 
Nederlands: janneke.terbeek@hu.nl
Omgangskunde: karin.vangorkum@hu.nl
Scheikunde: iris.vanmarwijk@hu.nl
Spaans: marije.douma@hu.nl
Techniek: sacha.tippel@hu.nl; vincent.hoksbergen@hu.nl
Wiskunde: barbara.vanamerom@hu.nl; els.boonstra@hu.nl

In 1 jaar leraar met de kopopleiding tweedegraads

Ben jij (bijna) afgestudeerd aan een hbo- of wo-bacheloropleiding en sluit jouw opleiding aan op een schoolvak? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de kopopleiding.

Lees meer over de kopopleiding.

Master leraar eerstegraads deeltijdopleidingen

Ben je leraar tweedegraads en wil je ook lesgeven in de bovenbouw van havo / vwo en op het hbo? Met de eerstegraads masters van Hogeschool Utrecht haal je niet alleen je bevoegdheid, maar verdiep je je ook verder in je schoolvak én leer je initiatief nemen op jouw school voor onderwijsvernieuwing.

Nederlands als vreemde taal: NT2-onderwijs

Wil je aan de slag als NT2-docent? Of wil jij erkend worden als kwalitatief bekwaam NT2-docent? Je kunt kiezen uit de volgende trajecten.

Omscholen tot leraar met verkorte trajecten

Als je werkervaring en vooropleiding relevant zijn, kom je wellicht in aanmerking voor een aangepast studietraject. Kijk hier welk traject het beste past bij jou. Of doe de keuzetool om te bepalen welk aanbod voor jou geschikt is.

Selfscan versneld studeren

Video afspelen Leraar voortgezet onderwijs: versneld studeren

Versneld studeren

Wij bieden verschillende routes die kunnen leiden naar een (extra) bevoegdheid, afgestemd op jouw kennis, ervaring en vooropleiding. Kijk hier welk traject het beste past bij jou.

Voor wie: je hebt je pabo-diploma en wilt lesgeven in het vmbo, basis en kader onderbouw: rekenen/wiskunde, Nederlands en vakken uit de profielkeuze in de onderbouw. Je kunt versneld je bevoegdheid halen.

Meer weten over de Bevoegdheid groepsleerkracht voor pabo-gediplomeerden.

Voor wie: je bent docent op het mbo en hebt nog geen lesbevoegdheid, maar wel een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Je wilt je pedagogisch didactisch getuigschrift halen om te kunnen werken in het mbo. Er is subsidie beschikbaar om je lesbevoegdheid te halen. 

Meer weten over de PDG voor docenten in het MBO.

Voor wie: je hebt vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs gemaakt en al een baan gevonden in het vo of mbo. Er is subsidie beschikbaar om je lesbevoegdheid te halen, zodat je als bevoegd docent in je vak mag lesgeven. 

Meer weten over de zij-instroom.

 

Waarom bij de HU?

 • Samen met de praktijk

  Onze opleidingen zijn praktijkgericht en worden met scholen ontwikkeld. Zo werken we samen met gecertificeerde keurmerkscholen, waar je begeleid wordt door opleiders en praktijkbegeleiders van de HU.

 • Aandacht voor innovatie

  Ben jij – net als wij – een ‘early adopter’? We werken met scholen aan innovatieve projecten en bieden zelf ook onderwijs op basis van de laatste didactische methodes (zoals Lesson Study). Daarnaast werken we samen met onderzoekslectoraten, zoals Bèta- en Technologieonderwijs, Co Design en Digitale innovatie in het onderwijs.

 • Flink tekort aan leraren

  Het beroepsperspectief voor leraren is gunstig. In de regio Utrecht, maar ook in andere delen van het land, lopen de tekorten aan docenten flink op. Vooral voor leraren in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en scheikunde zijn veel vacatures. Daarom maken we onze opleidingen zo flexibel dat iedereen, van (versnelde) deeltijder tot zij-instromer, bij ons kan aansluiten. Op het moment dat het jou uitkomt.

 • Innovatieve leermiddelen

  Technologie en digitale leermiddelen worden steeds belangrijker in het onderwijs. Zo maakt Hogeschool Utrecht gebruikt van een innovatieve online omgeving, zodat jij kunt leren waar en wanneer het jou uitkomt. In de opleidingen is veel aandacht voor hoe jij als leraar nieuwe technologieën en digitale leermiddelen kunt ontwikkelen en inzetten.