Je hebt vakkennis, maar kun je het ook overbrengen? De HU biedt flexibele opleidingen op verschillende niveaus voor mensen die docent willen worden. Je leert leerlingen enthousiasmeren voor je vak, coachen naar een goede leerstijl en je lesaanbod afstemmen op leerbehoefte en tempo. 

De opleidingen zijn ontworpen om bij de individuele wensen van de studenten te passen. Het lesprogramma omvat moderne lesmethoden en benadrukt begrippen als passend onderwijs, burgerschap, Bildung en ‘21st century skills’. Je leert op school, in de lespraktijk en via de online leeromgeving van de HU.

Wil je lesgeven in het voortgezet onderwijs? Haal dan je tweedegraads bevoegheid met een bachelor bij de HU. Met de eerstegraads masters haal je je bevoegdheid, verdiep je je verder in je schoolvak én leer je initiatief nemen op jouw school voor onderwijsvernieuwing.

Als je al een hbo- of wo-diploma hebt, kom je in aanmerking voor een verkort traject voor 2 studies. Je haalt dan in 4 jaar een dubbele lesbevoegdheid voor de lerarenopleidingen:

  • Aardrijkskunde – Geschiedenis
  • Duits – Geschiedenis
  • Engels – Nederlands 
  • Natuurkunde - Scheikunde
  • Natuurkunde - Techniek

Ben jij (bijna) afgestudeerd voor je hbo- of wo-bachelor en sluit jouw opleiding aan op een schoolvak? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de kopopleiding waarin je in 1 jaar je lesbevoegdheid haalt.

Wil je aan de slag als NT2-docent? Of wil jij erkend worden als kwalitatief bekwaam NT2-docent? Je kunt kiezen uit twee trajecten.

Versneld studeren

Met jouw werkervaring en vooropleiding kom je wellicht in aanmerking voor een aangepast studietraject. De HU biedt verschillende routes voor het halen van een (extra) bevoegdheid. Kijk welk traject het beste bij jou past.

Je hebt je pabo-diploma en wilt lesgeven in het vmbo, basis en kader onderbouw: rekenen/wiskunde, Nederlands en vakken uit de profielkeuze in de onderbouw. Je kunt versneld je bevoegdheid halen.

Je bent docent op het mbo en hebt nog geen lesbevoegdheid, maar wel een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Je wilt je pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) halen om te kunnen werken in het mbo. Er is subsidie beschikbaar om je lesbevoegdheid te halen.

Je hebt vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs gemaakt en al een baan gevonden in het vo of mbo. Er is subsidie beschikbaar om je lesbevoegdheid te halen.

Selfscan versneld studeren

Video afspelen Leraar voortgezet onderwijs: versneld studeren