Opleiding Docent NT2

Het doceren van Nederlands als tweede taal (NT2) is een vak apart. Nu de markt van NT2- en inburgeringscursussen vrij is, is het belangrijk om je te onderscheiden op kwaliteit. Dat kan met deze post-bachelorcursus Opleiding Docent NT2.

Voorbeeld van leeromgeving met studenten in gesprek met elkaar

De opleiding is goed te combineren met werk en privé. Met blended learning wissel je de bijeenkomsten af met begeleid leren op afstand in een digitale leeromgeving. Wat je leert kun je meteen toepassen in je eigen NT2-lessen. Ook kun je cases uit je eigen lessen bespreken met de docent en de andere deelnemers.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Deze opleiding wordt door HU gecertificeerd. HU-post-bachelor-gecertificeerde docenten kunnen zich laten registreren in het Register NT2-docenten van de BVNT2 m.i.v. 1 jan. 2019.

Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2)

Handig om te weten

Startmoment September 2024
Februari 2025: inschrijving is mogelijk vanaf 1 oktober 2024
Lesdata Iedere 2-3 weken op vrijdag
Studie-investering 20 uur per week. Dat is inclusief stage/werk als NT2-docent, zelfstudie en bijeenkomsten
Kosten

€ 4080 (vrij van btw)

Deelnemers 20 - 26
Locatie Utrecht Science Park
Diploma Post bachelor-certificaat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

Leidraad voor de Opleiding Docent NT2 is het competentieprofiel voor de NT2-docent. Onze opleiding richt zich op NT2-lessen inburgering, NT2 aan hoger opgeleiden die werken aan NT2-staatsexamens, alfabetisering NT2/NT1 en ouderparticipatie, ISK-leerlingen en taalbegeleiding in werk en beroep.

Het programma bestaat uit 6 modules, elk met een mooie balans tussen NT2-theorie en NT2-didactiek:

 • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek
 • Taalvaardigheid: ERK, spreken, gesprekken en luisteren
 • Taalvaardigheid: woordenschat, lezen, schrijven en grammatica NT2
 • NT2-specialisaties: alfabetisering NT2, interculturaliteit en differentiatie in NT2-lesgroepen
 • Module met keuze uit diverse verdiepende workshops
 • NT2-docent en evaluatie: NT2-examens en praktijkonderzoek

Je werkt aan individuele opdrachten, leerteamopdrachten en een praktijkonderzoek. In een vast leerteam van 4 medestudenten bespreek je opnamen van je eigen lessen, presentaties en opdrachten. De opleiders volgen je via het forum en geven je feedback.

Je sluit de opleiding af met een praktijkonderzoek: voor je eigen NT2-lesgroep ontwikkel je een lessenserie. Daarbij verantwoord je je aanpak en geef je een evaluatie.

De cursus gebruikt blended-learning: een innovatief onderwijsconcept waarbij je niet alleen in de klas en individueel leert, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving.

Dit gevarieerde aanbod van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten. Bovendien kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Na Opleiding Docent NT2 ben je een startbekwaam NT2-docent volgens het competentieprofiel NT2-docent (de vakinhoudelijke (A) en de pedagogisch-didactisch (B) competenties, BVNT2 (2005).

Je kunt:

 • gemotiveerd reflecteren op je eigen vakinhoudelijk en didactisch handelen als NT2-docent. Hierbij betrek je de inhoud uit de opleiding.
 • je NT2-vakinhoudelijke en didactische keuzes verantwoorden.

Voor de certificering moet je alle modules actief hebben gevolgd.

Toelating

Je hebt een hbo-diploma of hoger. Deze opleiding is duaal van opzet. Je combineert theorie en praktijk. Om alles uit de opleiding te halen, is het een voorwaarde dat je minimaal 6 uur per week als NT2-docent werkt. Dit mag ook in de vorm van een stage zijn (bij een taalaanbieder met een erkend Keurmerk Blik op Werk). Verder is minimaal C1 op taalniveau voor Nederlands nodig om de opleiding succesvol af te ronden.

Docenten

De eenjarige post-bachelorcursus Opleiding Docent NT2 wordt gegeven door zeer ervaren docenten die zelf jarenlang Nederlands als tweede taal hebben gegeven. Mede dankzij hen wordt de opleiding ieder jaar zeer positief geëvalueerd door de studenten.

Foto van Ina van Wijngaarden

Ina van Wijngaarden

Docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Ina van Wijngaarden is vanaf 2018 docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht. Eerder werkte zij als NT2-docent en stagebegeleider bij hogeschool Saxion in Deventer/Enschede. Hier verzorgde ze ook lessen in het schakeljaar voor anderstalige studenten. Zo ontstond haar specialisatie: NT2’ers in het hoger onderwijs. Bij de HU is Ina ook betrokken bij het initiatief HU HOME, dat vluchtelingstudenten en andere meertalige studenten een goede start wil bieden in het hbo.

Foto van Yvonne Langendoen

Yvonne Langendoen

Opleider docenten Nederlands en docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Yvonne Langendoen werkte als docent Nederlands op de Internationale Schakelklas (ISK) in Utrecht. Nu begeleidt zij nu stagiaires die docent willen worden. Daarnaast is zij docentenopleider voor de opleiding docent Nederlands bachelor en voor de post-hbo opleiding tot NT2-docent. Yvonne heeft hierdoor veel ervaring in het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling tot leraar Nederlands tweedegraads en tot NT2-docent.

Foto van Maaike van Utrecht

Maaike van Utrecht

Docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Maaike studeerde Slavische taalkunde aan de Universiteit van Leiden en deed de opleidingen docent NT2 en leraar Nederlands tweedegraads. Zij werkte als docentenopleider bij Radboud in’to Languages en als docent NT2 en Nederlands bij diverse instellingen binnen het (beroeps) onderwijs. Daarnaast is ze (co-)auteur van enkele publicaties op het gebied van (A)NT2 en ONA/MAP. Haar specialisatie is taal voor het beroepsonderwijs. 

Foto van Mieke Lafleur

Mieke Lafleur

Docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Zij houdt zich bij het Instituut Archimedes bezig met taalgericht vakonderwijs in alle opleidingen. Ze maakt daarnaast deel uit van het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs. Eerder was zij docent en inhoudelijk coördinator NT2 aan een ROC en trainer/adviseur bij een onderwijsadviesdienst. Specialisaties zijn de ontwikkeling van leermiddelen, het uitzetten van leerlijnen, taalbeleid en meertaligheid.

Na deze opleiding

Na deze opleiding ontvang je het certificaat NT2-docent van Hogeschool Utrecht. Dit certificaat wordt erkend door NT2-opdrachtgevers, werkgevers en taalaanbieders in het volwassenenonderwijs, inburgering en NT2-schakelcursussen voor hoger onderwijs. Hierdoor heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Het competentieprofiel NT2 (van BVNT2) is leidend.

Veel NT2-docenten gaan als zzp’er aan het werk en zoeken daarin samenwerking met andere gecertificeerde NT2-docenten. De Beroepsvereniging voor NT2-docenten (BVNT2) is een belangrijk platform voor verdere nascholing, professionalisering en ontmoeting.

Heb je na deze opleiding tot NT2-docent de smaak te pakken? Kijk dan eens naar PDG voor Docenten in het Mbo, of ga voor de bacheloropleiding Leraar Nederlands Tweedegraads in deeltijd.

Voor certificering moet je alle modules actief hebben gevolgd en afgerond met een voldoende beoordeelde eindopdracht.

Overige informatie

De post-bachelorcursus Opleiding Docent NT2 kost vanaf 1 maart 2024 € 4080, vrij van btw. Voor boeken en abonnement op tijdschrift Les ongeveer € 150.

Deze opleiding is duaal van opzet. Je combineert theorie en praktijk. Om alles uit de opleiding te halen, is het een voorwaarde dat je minimaal 6 uur per week als NT2-docent werkt. Dit mag ook in de vorm van een stage zijn.

Waarom Docent NT2 bij de HU?

 • Werken en leren

  Je volgt een duale opleiding (werken en leren) met een sterke didactische component voor (startende) NT2-docenten. Je studeert in een blended leeromgeving en in 18 plenaire bijeenkomsten aan een vaste groep studenten. Via actieve leerteams wordt kennis, werkvormen en NT2-leservaring gedeeld op basis van een keuze uit diverse opdrachten.

Leslocatie van Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Docent NT2?