Nascholing en workshops voor NT2-docenten

 • Post-bachelor
 • Cursus
 • één dagdeel per workshop
 • HU locaties, Incompany

Ben jij een enthousiaste NT2-docent? Dan is professionele ontwikkeling voor jou vanzelfsprekend. Jij wilt cursisten immers optimaal begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. Met een workshop bij Hogeschool Utrecht doe je in één dagdeel nieuwe kennis en inspiratie op!

Aziatisch ogende studente zit in de klas.

Hogeschool Utrecht organiseert nascholing over actuele, gevarieerde NT2-onderwerpen. Een greep uit het aanbod: activerende didactiek in de alfaklas, escape the classroom, samenwerking met vakdocenten, uitspraak en verstaanbaarheid.

Alle workshops zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Benieuwd naar de inhoud van deze bijeenkomsten? Scroll even verder! Onder het rode blok lees je een beknopte beschrijving per workshop.

Handig om te weten

Startmoment Najaar 2023
Lesdata 13 oktober, 3 november, 17 november en 1 december 2023
Studie-investering 1 dagdeel
Kosten

€ 125 (vrij van btw)

125 euro

Deelnemers 12 - 20
Locatie Incompany, HU locaties
Diploma Bewijs van deelname

Beschrijvingen van de workshops

Hogeschool Utrecht biedt NT2-workshops in drie categorieën:

 • alfabetisering
 • taal en opleiding
 • NT2-verdieping

Je kunt de workshops afzonderlijk van elkaar volgen.

Alfabetisering

Alfabetisering is met recht een specialisatie binnen het NT2-werkveld. Wil jij je verder ontwikkelen als alfadocent? Volg dan de workshop 'Activerende didactiek in de alfaklas'.

Deze workshop gaat over het activeren van alfacursisten binnen en buiten de klas. Welke activerende werkvormen kun je inzetten zonder gebruik van het schrift? We proberen er een paar uit en ervaren de kracht ervan. Daarbij is er extra aandacht voor het trainen van het geheugen.

Hoe maak je een stappenplan voor buitenschools leren voor ANT2-leerders? Hoe verbind je taal met activering en participatie? Je maakt zelf een stappenplan voor een buitenschoolse activiteit en deelt dat met de groep.

En hoe kun je werken met een portfolio? Je ziet een paar voorbeelden ter inspiratie.

De bijeenkomst is een mix van informatieoverdracht en samenwerken in groepjes, waarbij je kennis en ervaring deelt met vakgenoten.

Opleider: Merel Borgesius

Taal en opleiding

In deze bijeenkomsten staat een goede aansluiting vanuit de NT2-cursus op vervolgonderwijs centraal. Hoe kun je jouw leerlingen/cursisten optimaal voorbereiden op een opleiding in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs? En hoe kunnen taal- en vakdocenten samenwerken om ook tijdens dat vervolgonderwijs te blijven werken aan de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen/studenten?

Een workshop voor taal- én vakdocenten. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je hoe je elkaars aanpak kunt versterken. We gaan in op taalgericht vakonderwijs én vakgericht taalonderwijs.  Je leert hoe je de principes daarvan kunt toepassen in je eigen lessen. Voor taaldocenten betekent dat: functionele lessen, aansluitend op de belevingswereld van je leerlingen. Vakdocenten worden zich bewust van de talige struikelblokken bij hun leerlingen, en weten hoe zij in de les kunnen werken aan taalontwikkeling. 

Ook komt aan de orde hoe op jouw school de vak- en taallessen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Opleider: Maaike van Utrecht  

Voorbeelden genoeg van succesvolle anderstaligen in het hoger onderwijs. Helaas zijn er ook veel uitvallers. De oorzaken zijn divers en hebben dus niet alleen te maken met een taalachterstand. Hoe kan de NT2-cursus bijdragen aan meer studiesucces in het hoger onderwijs? Dat is de vraag die we tijdens deze workshop proberen te beantwoorden. We wisselen daarbij eerst kennis en ervaring uit. Welke taalvaardigheden vragen extra aandacht, en hoe kunnen we die oefenen tijdens de taalcursus? Welke andere hindernissen zijn er voor hoger opgeleide cursisten? Je gaat tijdens deze workshop ook praktisch aan de gang met het samen ontwerpen van opdrachten, waarbij je rekening houdt met zowel taal- als studievaardigheden.

Deze workshop is bestemd voor NT2-docenten met interesse en/of enige ervaring in lesgeven aan hoger opgeleide cursisten. 

Opleider: Ina van Wijngaarden

In de nieuwe inburgeringswet die in 2022 is ingegaan, is de taaleis verhoogd van A2 naar B1. Hoe werk je daar met je cursisten vanaf de start naartoe? De inzet is een grotere intensiteit van taalleren en een brede blik op de buitenwereld vanuit de NT2-klas. We gaan ervan uit dat je de contouren van de nieuwe Wet Inburgering kent. Vertrekpunt is de blog Hoe komen we naar B1externe link en Les 219 van september 2021. Na deze workshop heb je meer kennis en tools om jouw cursisten succesvol naar B1 te begeleiden.

Opleider: Ina van Wijngaarden

NT2-verdieping

Een serie verdiepende workshops over onderwerpen waar elke NT2-docent mee te maken heeft of zich graag eens in wil verdiepen. Van grammatica tot buitenschoolse opdrachten, van poëzie in de les tot spelend leren.

Wil je je cursisten meer activeren en het spelend leren stimuleren? In deze workshop ga je aan de slag met spelvormen die cursisten uitnodigen tot taalproductie. Je leert aan welke eisen een zinvol spel moet voldoende, je oefent diverse spelvormen, je leert deze ontwikkelen en je ervaart de escape the classroom-werkvorm (dat is ook een spel) als toetsinstrument.

Na de workshop kun je contact houden met de andere deelnemers en de ontwikkelde spel- en toetsvormen uitwisselen.

Opleiders: Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken

NT2-cursisten leren sneller Nederlands als ze de taal ook buiten de les gebruiken. Daar kun je als docent aan bijdragen, maar hoe? Veel NT2-docenten zien op tegen het maken en laten uitvoeren van buitenschoolse opdrachten. In deze actieve workshop krijg je inspirerende voorbeelden en handvatten om zo'n opdracht van begin tot eind te ontwerpen. Je gaat met een ontwerp voor je eigen cursusgroep naar huis.

Opleiders: Gerdie Wolfs en Ineke Zuidema

Poëzie is niet altijd even toegankelijk en ligt soms zwaar op de maag. Weet je nog? Analyses, rijmschema’s en het herkennen van stijlfiguren... Nee hoor, niets van dit alles! Poëzie is hét genre bij uitstek waarbij niets hoeft en alles mag. Precies dat gaan we in deze workshop doen: het establishment vertimmeren tot het volledig geschikt is voor anderstaligen; van beginners tot gevorderden.

We starten met een open discussie over het wat en waarom van poëzie. Hoe kun je het lees- en schrijfplezier van taalleerders laten groeien door eens iets anders te doen met taal? Er volgen allerlei ideeën en interactieve (online) werkvormen om mee aan de slag te gaan tijdens jouw NT2-les. 

Met poëzie kun je alle kanten op en er is helemaal niet veel voor nodig. Zeker niet als je de meertaligheid en moedertalen van je groep benut. Je krijgt tips over hoe je je cursisten begeleidt, maar belangrijker nog: hoe laat je ze vrij? In deze workshop is er alle ruimte om ook zelf en in groepjes te experimenteren met creatief schrijven. Je ervaart dat je alles wat in je hoofd en pen zit, op papier kunt laten stromen. Poëzie is overal. Zoek en je zult vinden.

Opleider: Nikki de Jong

Wil je met jouw gevorderde NT2-cursisten eens op een andere manier met grammatica aan de gang? Meld je dan aan voor deze activerende grammaticaworkshop. We beginnen met het activeren van je grammaticale NT2-voorkennis. Daarna komen grammaticale struikelblokken voor NT2-leerders aan de orde. Ten slotte ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van activerende grammaticaoefeningen. Ontdek hoe leuk het is om grammatica te geven!

Opleider: Ellis Delken

Als NT2-docent heb je een essentiële rol in het ontwikkelen van een goede uitspraak en verstaanbaarheid van je cursisten. Jouw aanpak en feedback kunnen het verschil maken. Maar hoe doe je dat precies? Hoe werk je als docent effectief aan uitspraak en verstaanbaarheid? Welke activiteiten zijn wel of juist niet zinvol? Hoe vind je de balans tussen groepsactiviteiten en individuele aanpak voor uitspraakproblemen? 

We starten deze bijeenkomst met enige theorie over fonetiek en fonologie. Vervolgens vertalen we de kennis naar de praktijk: je gaat een of meer casussen analyseren en een behandelplan opstellen, compleet met oefenmateriaal. Na deze workshop weet je hoe je jouw lessen kunt verrijken met gerichte aandacht voor uitspraak en verstaanbaarheid.

Opleider: Ilvi Blessenaar (als logopedist gespecialiseerd in NT2)

Toelating

Je kunt je inschrijven voor deze workshops als je werkzaam bent als NT2-docent.

Docenten

De NT2-workshops worden verzorgd door ervaren opleiders van de NT2-docentenopleiding van de HU.

Merel Borgesius, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Merel Borgesius

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Merel Borgesius geeft sinds 1985 les aan anderstaligen en legt zich toe op het alfabetiseringsonderwijs.

Zij is in deeltijd verbonden aan een ROC. Daarnaast is zij werkzaam als trainer op (A)NT2-gebied. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van alfa leermiddelen zoals Melkweg+, Water bij de melk, Ster in lezen, Picto ANT2 en Vooruit! Ook zit ze in de redactie van het tijdschrift Les.
Gerdie Wolfs, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Gerdie Wolfs

Gastdocent bij Hogeschool Utrecht

Gerdie Wolfs is docent NT2 op een ISK. Ze was jarenlang opleider en assessor op Hogeschool Utrecht en verzorgt nog met enige regelmaat trainingen en workshops voor (ISK-)docenten.

Sandy Posthumus Meyjes, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Sandy Posthumus Meyjes

Gastdocent bij Hogeschool Utrecht

Sinds 2016 geeft Sandy Posthumus Meyjes les in de opleiding voor docenten NT2 van Hogeschool Utrecht. Zij heeft als NT2-docent leservaring in allerlei groepen, van alfa tot taal op de werkvloer tot B2- en C1-trajecten. Zij houdt zich ook bezig met examineren en beoordelen. Samen met Ellis Delken ontwikkelde zij acht werkboeken voor lezen op A2-niveau en met Merel Borgesius publiceerde zij 'Focus op VUT'.

Zie ook www.taalmoetjedoen.nl.
Foto van Ina van Wijngaarden

Ina van Wijngaarden

Docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Ina van Wijngaarden is vanaf 2018 docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht. Eerder werkte zij als NT2-docent en stagebegeleider bij hogeschool Saxion in Deventer/Enschede. Hier verzorgde ze ook lessen in het schakeljaar voor anderstalige studenten. Zo ontstond haar specialisatie: NT2’ers in het hoger onderwijs. Bij de HU is Ina ook betrokken bij het initiatief HU HOME, dat vluchtelingstudenten en andere meertalige studenten een goede start wil bieden in het hbo.
Mieke Lafleur, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur

Lerarenopleider bij Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur is sinds 2008 lerarenopleider aan Hogeschool Utrecht voor docenten Nederlands vo en mbo en voor docenten NT2. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde.

Zij is werkzaam geweest als docent en inhoudelijk coördinator NT2 aan een ROC en als trainer/adviseur bij een onderwijsadviesdienst. Specialisaties zijn de ontwikkeling van leermiddelen, het uitzetten van leerlijnen en taalbeleid. Zij houdt zich binnen de lerarenopleiding bezig met taalgericht vakonderwijs in alle opleidingen.

Ineke Zuidema

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

De grootste drijfveer in Ineke Zuidema's werk is het opleiden van NT2-docenten tot zelfstandige professionals met een goede theoretische basis, die concreet in de lespraktijk kan worden toegepast.

Foto Maaike van Utrecht

Maaike van Utrecht

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Maaike van Utrecht studeerde Slavische taalkunde aan de Universiteit van Leiden en deed de opleidingen docent NT2 en leraar Nederlands tweedegraads. Zij werkte als docentenopleider bij Radboud in’to Languages en als docent NT2 en Nederlands bij diverse instellingen binnen het (beroeps)onderwijs. Daarnaast is ze (co-)auteur van enkele publicaties op het gebied van (A)NT2 en ONA/MAP. Haar specialisatie is taal voor het beroepsonderwijs. 

Foto van Yvonne Langendoen

Yvonne Langendoen

Opleider docenten Nederlands en docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht

Yvonne Langendoen werkte als docent Nederlands op de Internationale Schakelklas (ISK) in Utrecht. Nu begeleidt zij nu stagiaires die docent willen worden. Daarnaast is zij docentenopleider voor de opleiding docent Nederlands bachelor en voor de post-hbo opleiding tot NT2-docent. Yvonne heeft hierdoor veel ervaring in het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling tot leraar Nederlands tweedegraads en tot NT2-docent.
Foto Nikki de Jong

Nikki de Jong

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Nikki de Jong studeerde Taal- en Cultuurstudies, volgde de docentenopleiding Nederlands en een master Interculturele Communicatie. Zij heeft zowel ervaring als NT1- als NT2-docent, onder meer bij Language Institute Regina Coeli in Vught. Zij was een jaar lector Neerlandistiek aan de Universitatea din Bucureşti in Roemenië. Nikki is als gastdocent betrokken bij de jaarlijkse TaalUnie Zomercursus in Gent waar zij workshops geeft over literatuur en poëzie.

Na deze OPLEIDING

Je krijgt een bewijs van deelname. Dit kan van belang zijn voor jouw vermelding in het (toekomstige) kwaliteitsregister van de BVNT2, waarbij je als NT2-docent jouw professionele ontwikkeling moet kunnen aantonen.

De NT2-opleiding en -nascholing zijn gebaseerd op het competentieprofiel van de BVNT2 externe link . Dit beschrijft de competenties waarover een NT2-docent beschikt, verdeeld in vakinhoudelijke, algemene en specialistische competenties. Met de workshops van Hogeschool Utrecht werk je dus gericht aan jouw professionele ontwikkeling als NT2-docent.

Overige informatie

Deelname aan een NT2-workshop kost € 125 (inclusief lesmateriaal).

Hogeschool Utrecht verzorgt ook nascholingstrajecten voor NT2-teams. Mail voor informatie naar centrumarchimedes@hu.nl.

Waarom Nascholing en workshops voor NT2-docenten bij de HU?

 • Experts uit de praktijk

  NT2-opleiders bij Hogeschool Utrecht zijn expert in hun vakgebied. Tijdens hun vaak jarenlange NT2-loopbaan hebben zij hun eigen specialisme ontwikkeld. Kennis en ervaring die zij enthousiast inzetten om jou als (aankomend) NT2-docent te begeleiden!

 • Direct toepasbaar

  Je doet nieuwe kennis op, maar het blijft niet bij theorie. Tijdens een NT2-workshop ben je als deelnemer actief bezig met de vertaling naar jouw lespraktijk.

 • Werk aan jouw professionele ontwikkeling

  Je wilt jezelf blijven ontwikkelen in je vakgebied, maar je tijd is beperkt. Een NT2-workshop bij de HU geeft nieuwe kennis en inspiratie in één dagdeel.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Interesse in nascholing en workshops voor NT2-docenten?