Nascholing en workshops voor NT2-docenten

 • Post-bachelor
 • Cursus
 • één dagdeel per workshop
 • HU locaties, Incompany

Ben jij een enthousiaste NT2-docent? Dan is professionele ontwikkeling voor jou vanzelfsprekend. Jij wilt cursisten immers optimaal begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. Met een workshop bij Hogeschool Utrecht doe je in één dagdeel nieuwe kennis en inspiratie op!

Aziatisch ogende studente zit in de klas.

Hogeschool Utrecht organiseert nascholing over actuele, gevarieerde NT2-onderwerpen. Een greep uit het aanbod: activerende didactiek in de alfaklas, escape the classroom, samenwerking met vakdocenten, uitspraak en verstaanbaarheid.

Alle workshops zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Benieuwd naar de inhoud van deze bijeenkomsten? Scroll even verder! Onder het rode blok lees je een beknopte beschrijving per workshop.

Handig om te weten

Start Najaar 2021
Lesdata 29 oktober, 12 november en 26 november 2021
Studie-investering 1 dagdeel
Kosten € 125 (vrij van btw)
Deelnemers 12 - 20
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Bewijs van deelname
Prijsinformatie

Op locatie: 125 euro (inclusief lunch)

Online: 95 euro 

Beschrijvingen van de workshops

Hogeschool Utrecht biedt NT2-workshops in vier categorieën:

 • alfabetisering
 • taal en werk
 • taal en opleiding
 • NT2-verdieping

Je kunt ze afzonderlijk van elkaar volgen.

Alfabetisering

Alfabetisering is met recht een specialisatie binnen het NT2-werkveld. Wil jij je verder ontwikkelen als alfadocent? Volg dan de workshop 'Activerende didactiek in de alfaklas'.

Deze workshop gaat over activeren, differentiëren en buitenschools leren. Welke activiteiten kun je gezamenlijk doen in een alfaklas aan het begin en eind van een les als je werkt volgens het sandwichmodel? Hoe maak je een stappenplan voor buitenschools leren voor ANT2-leerders? Welke activerende werkvormen kun je inzetten zonder gebruik van het schrift?

De bijeenkomst is een mix van informatieoverdracht en samenwerken in groepjes, waarbij je kennis en ervaring deelt met vakgenoten.

Opleider: Merel Borgesius

Taal en werk

Werk en stages kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan taalverwerving. Wat is precies jouw rol als NT2-docent in zo’n geïntegreerd traject? In deze workshop leer je hoe je een effectief taal-/werktraject kunt vormgeven.

De contouren voor een nieuwe inburgeringswet zijn duidelijk: inburgeraars moeten zo snel mogelijk aan de slag, en taal leren op een zo hoog mogelijk niveau. Die combinatie biedt nieuwe kansen en uitdagingen voor de NT2-cursussen, en daarmee voor jou als docent: hoe integreer je situaties vanuit werk en (taal)stage in de NT2-lessen? 

In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en oefenen we met de didactische opbouw van praktijkgericht taalleren. Aan bod komen onder meer: woordenschat voor werksituaties, het oefenen van sociale vaardigheden en taaltaken voor het werk. Ter inspiratie bekijken we goede praktijkvoorbeelden en vervolgens oefenen we zelf met opdrachten op  A2- en B1-niveau voor alle vaardigheden.

Deze workshop is vooral bestemd voor gecertificeerde NT2-docenten in de inburgering, die ook lestijd voor praktijkgerichte opdrachten (willen gaan) inzetten voor cursisten op taalstage of werk. Je hebt feeling voor het leven van cursisten-aan-het-werk en je bent nieuwsgierig hoe NT2-collega’s en opleiders zich voorbereiden op de balans werk en taal in de nieuwe inburgering.

Opleiders: Annet Berntsen en Teun van Iperen

Taal en opleiding

In deze bijeenkomsten staat een goede aansluiting vanuit de NT2-cursus op vervolgonderwijs centraal. Hoe kun je jouw leerlingen/cursisten optimaal voorbereiden op een opleiding in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs? En hoe kunnen taal- en vakdocenten samenwerken om ook tijdens dat vervolgonderwijs te blijven werken aan de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen/studenten?

Een workshop voor taal- én vakdocenten. Tijdens deze bijeenkomst ontdek je hoe je elkaars aanpak kunt versterken. We gaan in op taalgericht vakonderwijs én vakgericht taalonderwijs. Je leert hoe je de principes daarvan kunt toepassen in je eigen lessen. Voor taaldocenten betekent dat: functionele lessen, aansluitend op de belevingswereld van je leerlingen. Vakdocenten worden zich bewust van de talige struikelblokken bij hun leerlingen, en weten hoe zij in de les kunnen werken aan taalontwikkeling.

Ook komt aan de orde hoe op jouw school de vak- en taallessen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Opleider: Mieke Lafleur

Voorbeelden genoeg van succesvolle anderstaligen in het hoger onderwijs. Helaas zijn er ook veel uitvallers. De oorzaken zijn divers en hebben dus niet alleen te maken met een taalachterstand. Hoe kan de NT2-cursus bijdragen aan meer studiesucces in het hoger onderwijs? Dat is de vraag die we tijdens deze workshop proberen te beantwoorden. We wisselen daarbij eerst kennis en ervaring uit. Welke taalvaardigheden vragen extra aandacht, en hoe kunnen we die oefenen tijdens de taalcursus? Welke andere hindernissen zijn er voor hoger opgeleide cursisten? Vervolgens gaan we praktisch aan de gang met het ontwerpen van (een deel van) een intensief NT2-traject, gericht op doorstroom naar hoger onderwijs.

Deze workshop is bestemd voor NT2-docenten met interesse en/of enige ervaring in lesgeven aan hoger opgeleide cursisten. 

Opleiders: Ina van Wijngaarden en Anneloes Spaan

NT2-verdieping

Een serie verdiepende workshops over onderwerpen waar elke NT2-docent mee te maken heeft. Van differentiatie tot grammatica, van uitspraak tot ICT-toepassingen.

Tijdens de coronacrisis zijn we het gewoon maar gaan doen: online lesgeven, ook aan onze NT2-cursisten. In deze workshop leren we van elkaars ervaringen én krijg je inspiratie voor jouw online lessen. Welke meerwaarde heeft online lesgeven? Hoe ga je om met de beperkingen, zoals het gebrek aan interactie en non-verbale communicatie; zijn er goede en makkelijk inzetbare ICT-tools die hieraan tegemoet komen? Kortom: hoe verzorg je plezierige en effectieve online NT2-lessen?

Opleiders: Ineke Zuidema en Irene van der Spoel  

Wil je je cursisten meer activeren en het spelend leren stimuleren? In deze workshop ga je aan de slag met spelvormen die cursisten uitnodigen tot taalproductie. Je leert aan welke eisen een zinvol spel moet voldoende, je oefent diverse spelvormen, je leert deze ontwikkelen en je ervaart de escape the classroom-werkvorm (dat is ook een spel) als toetsinstrument.

Na de workshop kun je contact houden met de andere deelnemers en de ontwikkelde spel- en toetsvormen uitwisselen.

Opleiders: Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken

NT2-cursisten leren sneller Nederlands als ze de taal ook buiten de les gebruiken. Daar kun je als docent aan bijdragen, maar hoe? Veel NT2-docenten zien op tegen het maken en laten uitvoeren van buitenschoolse opdrachten. In deze actieve workshop krijg je inspirerende voorbeelden en handvatten om zo'n opdracht van begin tot eind te ontwerpen. Je gaat met een ontwerp voor je eigen cursusgroep naar huis.

Opleiders: Gerdie Wolfs en Ineke Zuidema

ICT biedt talloze mogelijkheden voor de NT2-les. Maar waar moet je als docent beginnen? Welke toepassingen maken je lessen echt dynamischer én effectiever? Tijdens deze bijeenkomst ga je dat zelf ervaren.

Het begint met digitaal vooruitkijken. Vervolgens proberen we tijdens de workshop ICT-tools uit die je kunt inzetten in de verschillende lesfases en bij diverse taalvaardigheden. Steeds reflecteren we op de mogelijkheden hiervan voor de eigen praktijk. Uiteraard gaan we digitaal terugkijken. Na de bijeenkomst kun je als deelnemer in de ontstane learning community je ervaringen en ideeën blijven delen.

Opleiders: Ellis Delken en Ineke Zuidema

Differentiëren door samenwerkend leren, hoe doe je dat? In deze workshop ga je dit zelf ervaren. Een workshop met veel opdrachten rondom samenwerkend leren, uitmondend in een grotere eindopdracht waarin je een opdracht voor je eigen leerlingen ontwerpt. Je gaat dus naar huis met een uitgewerkte opdracht, die je meteen in jouw eigen les kunt gebruiken. Daarnaast heb je meer kennis van de manier waarop je differentiatie kunt vormgeven door samenwerkend leren.

Opleider: Yvonne Langendoen

Wil je met jouw gevorderde NT2-cursisten eens op een andere manier met grammatica aan de gang? Meld je dan aan voor deze activerende grammaticaworkshop. We beginnen met het activeren van je grammaticale NT2-voorkennis. Daarna komen grammaticale struikelblokken voor NT2-leerders aan de orde. Ten slotte ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van activerende grammaticaoefeningen. Ontdek hoe leuk het is om grammatica te geven!

Opleiders: Ellis Delken

Als NT2-docent heb je een essentiële rol in het ontwikkelen van een goede uitspraak en verstaanbaarheid van je cursisten. Jouw aanpak en feedback kunnen het verschil maken. Maar hoe doe je dat precies? Hoe werk je als docent effectief aan uitspraak en verstaanbaarheid? Welke activiteiten zijn wel of juist niet zinvol? Hoe vind je de balans tussen groepsactiviteiten en individuele aanpak voor uitspraakproblemen? 

We starten deze bijeenkomst met enige theorie over fonetiek en fonologie. Vervolgens vertalen we de kennis naar de praktijk: je gaat een of meer casussen analyseren en een behandelplan opstellen, compleet met oefenmateriaal. Na deze workshop weet je hoe je jouw lessen kunt verrijken met gerichte aandacht voor uitspraak en verstaanbaarheid.

Opleiders: Anneloes Spaan en Ilvi Blessenaar (als logopedist gespecialiseerd in NT2)

Ben jij een (aankomend) NT2-docent die het beste uit de les wil halen? Maar zijn alle didactische modellen die hiervoor de basis zijn nog onoverzichtelijk of weggezakt? Neem dan deel aan deze workshop. We kijken samen naar een didactische, en daarmee doelgerichte en planmatige aanpak van een NT2-les. In z’n geheel, maar ook met betrekking tot de vier deelvaardigheden van het Nederlands, met daarbij woordenschat en grammatica. We werken vanuit de praktijk naar de theorie. De vraag is steeds: wat pak je hóe aan om uiteindelijk tot een optimaal resultaat van je les te komen. Hoe geef je een resultaatgerichte taalles? Kortom: hoe help je cursisten echt vooruit met hun Nederlandse taal? 

Opleider: Ronny Hartman - Wuts 

Inburgering 2022

De nieuwe inburgeringswet (per 1 januari 2022) stelt NT2-docenten voor nieuwe uitdagingen. Zo gaat de taaleis voor nieuwkomers van A2 naar B1, en het leren van taal gaat voortaan samen met een plek op de arbeidsmarkt. Deze workshops geven houvast én inspiratie bij het ontwikkelen van nieuwe NT2-trajecten.

Jarenlang was A2 het vereiste niveau voor het behalen van het inburgeringsdiploma. Deze taaleis gaat in 2021 naar B1. Wat betekent dit voor jou als docent? Hoe help je jouw cursisten effectief naar taalvaardigheid op B1-niveau? 

Opleider: Annet Berntsen

Toelating

Je kunt je inschrijven voor deze workshops als je werkzaam bent als NT2-docent.

Docenten

De NT2-workshops worden verzorgd door ervaren opleiders van de NT2-docentenopleiding van de HU.

Ellis Delken, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Ellis Delken

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

In het derde jaar van de Pabo liep ik stage op een school met veel Turkse kinderen. Daar begon mijn interesse voor NT2. Van 1992 t/m 2005 heb ik voor verschillende taalscholen gewerkt. 

In 2005 ontmoette ik Emmeke Boot en wij gingen samen verder als Delken&Boot – interactieve taalprojecten. In 2015 groeide onze taalschool explosief door de komst van veel vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Aan lesgeven kwam ik niet meer toe en dat miste ik enorm. Daarom ben ik in 2016 weer voor mezelf begonnen. Ik geef nu les aan de docentenopleiding NT2, maar ben ook NT2- en NT1-docent. In mijn lessen probeer ik zo veel mogelijk interactie te creëren door activerende werkvormen en het inzetten van digitale middelen.

Merel Borgesius, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Merel Borgesius

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Merel Borgesius geeft sinds 1985 les aan anderstaligen en legt zich toe op het alfabetiseringsonderwijs.

Zij is in deeltijd verbonden aan een ROC. Daarnaast is zij werkzaam als trainer op (A)NT2-gebied. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van alfa leermiddelen zoals Melkweg+, Water bij de melk, Ster in lezen, Picto ANT2 en Vooruit! Ook zit ze in de redactie van het tijdschrift Les.

Gerdie Wolfs, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Gerdie Wolfs

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Gerdie is docent NT2 op een ISK. Ze was jarenlang opleider en assessor op Hogeschool Utrecht en verzorgt nog met enige regelmaat trainingen en workshops voor (ISK-)docenten.

Sandy Posthumus Meyjes, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Sandy Posthumus Meyjes

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Sinds 2016 geef ik les in de opleiding voor docenten NT2 van Hogeschool Utrecht. Ik heb leservaring in allerlei groepen, van alfa tot taal op de werkvloer tot B2- en C1-trajecten.

Ik houd me ook bezig met examineren en beoordelen. Samen met Ellis Delken heb ik acht werkboeken ontwikkeld voor lezen op A2. Zie ook www.taalactief.com.

Ina van Wijngaarden

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Vanaf 2018 ben ik met veel plezier docentopleider NT2 bij Hogeschool Utrecht (HU). Tien jaar eerder volgde ik zelf een NT2-docentenopleiding – voor mij een logisch vervolg op jarenlange ‘talige’ ervaring in communicatie en journalistiek én (veel korter) vrijwilligerswerk als taalmaatje.

Van 2009 tot 2018 was ik NT2-docent en stagebegeleider bij hogeschool Saxion in Deventer/Enschede. Ik gaf daar ook vakken in het schakeljaar voor anderstalige studenten, waaronder communicatieve vaardigheden en groepsgericht werken. Zo is langzamerhand mijn specialisatie ontstaan: NT2’ers in het hoger onderwijs. Bij de HU ben ik betrokken bij het initiatief HU HOME dat  vluchtelingstudenten en andere meertalige studenten een goede start wil bieden in het hbo.

Mieke Lafleur, opleider docenten NT2, Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur

Lerarenopleider bij Hogeschool Utrecht

Mieke Lafleur is sinds 2008 lerarenopleider aan Hogeschool Utrecht voor docenten Nederlands vo en mbo en voor docenten NT2. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde.

Zij is werkzaam geweest als docent en inhoudelijk coördinator NT2 aan een ROC en als trainer/adviseur bij een onderwijsadviesdienst. Specialisaties zijn de ontwikkeling van leermiddelen, het uitzetten van leerlijnen en taalbeleid. Zij houdt zich binnen de lerarenopleiding bezig met taalgericht vakonderwijs in alle opleidingen.

Teun van Iperen, opleider docent NT2, Hogeschool Utrecht

Teun van Iperen

Directeur Flevotaal, gastdocent bij opleiding docent NT2 Hogeschool Utrecht

Teun van Iperen is directeur van Flevotaal. Flevotaal verzorgt inburgeringscursussen en trainingen Nederlands voor de werkvloer.

Daarnaast schreef Teun mee aan "Vooruit!", een cursusboek voor cursisten die zich voorbereiden op Staatsexamen, Programma I. Zie ook www.flevotaal.nl.

Ineke Zuidema

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

De grootste drijfveer in mijn werk is opleiden van NT2-docenten tot zelfstandige professionals met een goede theoretische basis die concreet in de lespraktijk kan worden toegepast.

Annet Berntsen

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Sinds 2005 ben ik opleider NT2 aan de Hogeschool Utrecht  en coördinator van de opleiding.

Ik studeerde sociale wetenschappen met als specialisatie immigratie en onderwijsbeleid. Ik heb gewerkt in het NT2-veld voor het ITTA, als docent NT2 in bedrijven en als NT2-docent voor de inburgering aan een ROC. Taalgericht vakonderwijs, de inburgeringsexamens en taalontwikkeling voor studie en beroep bij hoger opgeleide cursisten zijn mijn specialisaties.

Yvonne Langendoen

Opleider docenten Nederlands en NT2 bij Hogeschool Utrecht

Ik heb als docent Nederlands gewerkt op de ISK in Utrecht. Daar begeleid ik nu stagiaires die docent willen worden.

Daarnaast ben ik docentenopleider voor de opleiding docent Nederlands bachelor en voor de post-hbo opleiding tot NT2-docent op de Hogeschool Utrecht. Ik heb hierdoor veel ervaring in het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling tot leraar Nederlands tweedegraadsgebied en tot NT2-docent.  

Ronny Hartman Wuts

Opleider docenten NT2 bij Hogeschool Utrecht

Ronny Hartman is sinds 2020 opleider van NT2-docenten bij de Hogeschool Utrecht. Zij is gecertificeerd NT2-docent en geeft Nederlands aan anderstaligen op alle niveaus.

Dit doet zij op een ROC, een hbo-instelling en binnen bedrijven. Ook is zij trainer NT2-vakdidactiek voor taalvrijwilligers en werkt zij als EVC-assessor ten behoeve van certificering van docenten NT2. Voor cursisten met spreekangst geeft zij workshops aan de hand van een specifieke communicatiemethodiek.

Na deze OPLEIDING

Je krijgt een bewijs van deelname. Dit kan van belang zijn voor jouw vermelding in het (toekomstige) kwaliteitsregister van de BVNT2, waarbij je als NT2-docent jouw professionele ontwikkeling moet kunnen aantonen.

De NT2-opleiding en -nascholing zijn gebaseerd op het competentieprofiel van de BVNT2. Dit beschrijft de competenties waarover een NT2-docent beschikt, verdeeld in vakinhoudelijke, algemene en specialistische competenties. Met de workshops van Hogeschool Utrecht werk je dus gericht aan jouw professionele ontwikkeling als NT2-docent.

Overige informatie

Deelname aan een NT2-workshop kost € 125 (inclusief lesmateriaal en lunch).

Hogeschool Utrecht verzorgt ook nascholingstrajecten voor NT2-teams in heel Nederland. Mail voor informatie naar centrumarchimedes@hu.nl.

Waarom Nascholing en workshops voor NT2-docenten bij de HU?

 • Experts uit de praktijk

  NT2-opleiders bij Hogeschool Utrecht zijn expert in hun vakgebied. Tijdens hun vaak jarenlange NT2-loopbaan hebben zij hun eigen specialisme ontwikkeld. Kennis en ervaring die zij enthousiast inzetten om jou als (aankomend) NT2-docent te begeleiden!

 • Direct toepasbaar

  Je doet nieuwe kennis op, maar het blijft niet bij theorie. Tijdens een NT2-workshop ben je als deelnemer actief bezig met de vertaling naar jouw lespraktijk.

 • Werk aan jouw professionele ontwikkeling

  Je wilt jezelf blijven ontwikkelen in je vakgebied, maar je tijd is beperkt. Een NT2-workshop bij de HU geeft nieuwe kennis en inspiratie in één dagdeel.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Exterieur Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in nascholing en workshops voor NT2-docenten?