Zij-instroom Tweedegraads Lesbevoegdheid

 • Post-bachelor
 • Leergang
 • Maximaal 2 jaar
 • Incompany, Padualaan 97 Utrecht

Je denkt er steeds vaker aan: leraar worden op een middelbare school. Maar je laten omscholen, dat is best een stap. Het liefst sta je direct voor de klas. Goed nieuws: via Zij-instroom Tweedegraads Lesbevoegdheid kan dat. Hierin combineer je werken en leren. Je hebt een baan als docent op een middelbare school en volgt daarnaast zelf één dag in de week lessen op de HU. Zo breng je wat je leert meteen in de praktijk.

Cursus Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid: docent voor een klas met studenten

Het zij-instroomtraject tweedegraads lesbevoegdheid bestaat uit twee delen: een geschiktheidsonderzoek en de opleiding. Niet iedereen die overstapt naar het onderwijs heeft dezelfde achtergrond. We brengen bij het geschiktheidsonderzoek daarom eerst in beeld waar je staat als docent én of je in twee jaar opleidbaar bent. Met een individueel opleidingsplan stap je vervolgens de opleiding in van het vak waarin je wilt lesgeven.

Handig om te weten

Startmoment - September start opleiding: aanmelden geschiktheids- onderzoek uiterlijk 15 april.
- Februari start opleiding: aanmelden geschiktheidsonderzoek uiterlijk 15 oktober.
Lesdata - Je volgt een vaste dag per week les op de HU.

- Maandag: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek.

- Dinsdag: biologie, omgangskunde, gezondheidszorg en welzijn, geschiedenis, aardrijkskunde.

- Donderdag: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Incompany is mogelijk na overleg.

Studie-investering 20-28 uur per week (inclusief colleges), afhankelijk van het aantal vakken per periode.
Kosten

€ 2685 (vrij van btw)

De zij-instroom in beroep is een gesubsidieerd traject om leraar te worden. Jouw werkgever vraagt deze subsidie bij DUO aan voor het geschiktheidsonderzoek en de opleiding.
Locatie Incompany, Padualaan 97 Utrecht
Diploma Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek -baccalaureaat- met tweedegraads bevoegdheid

Aanmelden

Zin om te beginnen? Meld je aan voor het geschiktheidsonderzoek (intakeassessment).

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Hoe je opleiding er precies uit komt te zien, wordt bepaald aan de hand van de bevindingen tijdens het geschiktheidsonderzoek. Dit onderzoek doe je voordat je aan de opleiding begint.

In dit assessment wordt gekeken of je direct zelfstandig voor de klas kan staan én of je in twee jaar tijd opleidbaar bent. Voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek maak je zelfstandig een portfolio. Uiteraard krijg je hier instructies en een voorlichtingsbijeenkomst over. 

Onderdelen geschiktheidsonderzoek

 • Maken van een portfolio
 • Criteriumgericht interview
 • Lesobservatie
 • Formatieve kennistoets
 • Rapportage

Dit assessmenttraject beslaat ongeveer 2-3 maanden.

Niet iedereen die de overstap maakt naar het onderwijs heeft dezelfde achtergrond. Daarom krijg je als zij-instromer een individueel opleidingsprogramma afgestemd op jouw vooropleiding en werkervaring. Ben je nu bijvoorbeeld journalist? Dan kun je het onderwerp ‘schrijfvaardigheid’ valideren voor de lerarenopleiding Nederlands. Als opleider bij Defensie beschik je al over algemene didactische vaardigheden. En heb je werkervaring met ‘rugzakkindjes’? Dan beschik je over pedagogische kwaliteiten en hoef je daar in de opleiding geen aandacht aan te besteden. 

Wil je meer informatie over de lerarenopleiding van je keuze en welke vakken aan bod kunnen komen? Je volgt de vakinhoudelijke vakken van de deeltijdopleiding. Kijk alvast op de opleidingspagina van het vak waarin jij les wilt geven.

Vanaf de eerste dag van het zij-instroomtraject sta je betaald voor de klas. Dit doe je zelf-standig, maar wel met begeleiding vanuit de school. Je kiest zelf hoeveel dagen je werkt. De meeste zij-instromers werken 2 of 3 dagen per week op een middelbare school. Naast je werk als docent volg je zelf ook één dag in de week lessen op de HU.

Tijdens het zij-instroomtraject zijn er verschillende vormen van toetsing. Zo krijg je een kennis-examen, dossieropdrachten, mondelinge examens en  praktijkopdrachten.

Je gaat als zij-instromer aan de slag met wat je nog moet ontwikkelen. Tijdens het geschikt-heidsonderzoek wordt gekeken welke docentvaardigheden en kennis je al bezit en wat je ontwikkelpunten zijn. Denk bijvoorbeeld aan klassenmanagement, omgaan met adolescenten, mentorschap, culturele diversiteit, vakdidactiek en vakmodules. De ontwikkelpunten worden vertaald naar een individueel opleidingsprogramma.

Toelating

Je bezit een hbo- of wo-diploma dat aansluit op het schoolvak dat je wilt geven. Je hebt een aanstelling als docent in het voortgezet onderwijs en geeft minimaal acht uur les in het vak waarvoor je de opleiding wilt volgen. Je hebt het geschiktheidsonderzoek afgerond waaruit blijkt dat je in twee jaar opleidbaar bent. De afgelopen twee jaar stond je niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Deze eis geldt niet als je de opleiding hebt afgerond.

Na deze opleiding

Met je tweedegraads lesbevoegdheid op zak mag jij jezelf officieel bevoegd docent noemen. Ligt je passie ook bij leerlingen in de bovenbouw? Ga dan na deze opleiding door voor je eerstegraads lesbevoegdheid.

Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan: alle klassen van het vmbo, de onderbouw van havo en vwo, en het praktijkonderwijs. De arbeidsmarkt voor (tweedegraads) docenten is gunstig.

Wil jij ook lesgeven in de bovenbouw? Dan heb je een eerstegraads lesbevoegdheid nodig. De HU biedt ook een eerstegraads zij-instroomtraject aan. Of volg een master lerarenopleiding eerstegraads in één van de volgende vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde.

Je hebt de tools om leerlingen te stimuleren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Je hebt inhoudelijke kennis om mee te werken aan nieuwe methodes. En je hebt genoeg ervaring om problemen bij leerlingen te herkennen en ze de juiste weg te wijzen.

Overige informatie

 • Geschiktheidsonderzoek € 2550
 • Opleiding ca. € 10.000 - € 17.500 afhankelijk van de inhoud van het opleidingsprogramma. 

Hier zijn de lesmaterialen niet bij inbegrepen. Voor deze opleiding kan je werkgever subsidie aanvragen. Op de website van het Ministerie van OC&W vind je meer informatie over deze subsidie, over het zij-instroomtraject en over het vak docent.

Je wilt vanuit een ander beroep de overstap maken naar het onderwijs. Als je een vakverwante hbo- of wo-opleiding hebt afgerond en relevante werkervaring hebt, kun je via de zij-instroom je tweedegraads lesbevoegdheid halen. Of als je al bevoegd leraar bent maar graag wil lesgeven in een ander vak, of in een andere onderwijssector. Bijvoorbeeld als je de overstap wil maken vanuit het basisonderwijs.

Waarom Zij-instroom Tweedegraads Lesbevoegdheid bij de HU?

 • Praktijk staat centraal

  Je leert in de praktijk en ook de lessen op de HU worden samen met de beroepspraktijk vormgegeven.

 • Direct toepasbaar

  Wat je leert, breng je meteen in de praktijk op je werkplek.

 • Werk in een leerteam

  Je zit in een klein leerteam met zij-instromers en een leerteambegeleider. Je helpt elkaar, onder begeleiding van de docent.

Veelgestelde vragen

Zij-instroom betekent dat je via een ander beroep instroomt in het onderwijs. Heb je al een hbo- of wo-diploma? Dan kun je als zij-instromer in twee jaar tijd je lesbevoegdheid halen. Het grote voordeel: je combineert de opleiding met werken. Als zij-instromer sta je namelijk vanaf de 1e dag betaald voor de klas. Daarnaast volg je één dag in de week lessen aan de HU.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de zij-instroom. Je bezit een hbo- of wo-diploma dat aansluit op het schoolvak dat je wilt geven. Je hebt een aanstelling als docent in het voortgezet onderwijs en geeft minimaal acht uur les in het vak waarvoor je de opleiding wilt volgen. Je hebt het geschiktheidsonderzoek afgerond waaruit blijkt dat je in twee jaar opleidbaar bent. De afgelopen twee jaar stond je niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Deze eis geldt niet als je de opleiding hebt afgerond.

Via de zij-instroom haal je in twee jaar tijd je lesbevoegdheid door werken en leren te combineren. Ben je recent afgestudeerd en sluit je hbo- of wo-diploma direct aan op een schoolvak? Dan is de kopopleiding misschien meer iets voor jou. Dit is een eenjarige voltijdbachelor waarin je leren ook combineert met werken. Lees meer over de kopopleiding Leraar tweedegraads.

Bij de HU kun je als zij-instromer een tweedegraads lesbevoegdheid halen in de volgende vakken: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg en Welzijn, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde, Spaans, Techniek en Wiskunde. Bezoek voor meer informatie eens de lerarenopleiding voor deze vakken.

De eerste stap is solliciteren bij een middelbare school of een mbo-school. Zodra je een baan als docent hebt gevonden, regel je samen met de school je aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek. Ben je al zover? Meld je dan snel aan.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Student aan het werk achter laptop

Interesse in de opleiding Zij-instroom Tweedegraads Lesbevoegdheid?