Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG)

Werk jij als docent in het middelbaar beroepsonderwijs, maar heb je nog geen lesbevoegdheid? Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) haal je in anderhalf jaar je pedagogisch didactisch getuigschrift (voorheen pedagogisch didactische aantekening of BVE-bevoegdheid).

Cursus PDG voor docenten in het MBO: studenten samen aan het werk in leeromgeving

De praktijkgerichte opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) richt zich op docenten die op basis van hun inhoudelijke vak- of beroepsbekwaamheid als docent mbo zijn begonnen (bv. als zij-instromer). Tijdens de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) leer je hoe je studenten lesgeeft en begeleidt. Heb je een pabo-diploma of andere aantoonbare pedagogisch didactische scholing? Dan kun je dit traject misschien in 1 jaar doen.

Handig om te weten

Start 28 september 2023 start zowel een reguliere opleiding PDG als een opleiding PDG pabo. PDG regulier woensdag groep, start 8 november 2023
Lesdata PDG: 28 september 2023. De overige lesdata volgen na aanmelding.

PDG pabo: 28 sep, 26 okt, 16 nov, 7 dec 2023 en 8 feb, 7 mrt, 4 apr, 16 mei en 20 jun 2024 met certificering.

PDG regulier woensdag groep: 8 en 29 nov, 20 december 2023, 17 jan, 7 feb, 6 en 27 mrt, 17 apr, 15 mei, 12 jun, 11 sep, 9 okt, 6 nov, 11 dec 2024, 15 jan, 12 feb, 12 mrt en 14 mei 2025.
Studie-investering 1680 uur, waarvan de helft in je werk als mbo-docent.
Kosten € 6650 (vrij van btw)
Deelnemers 12 - 16
Locatie Incompany, HU locaties
Diploma Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Prijsinformatie

- PDG Regulier € 6650 (vrij van btw)

- PDG voor pabo-gediplomeerden € 5300 (vrij van btw)

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Aanmelden PDG en PDG Pabo

Zin om te beginnen aan deze opleiding? Meld je direct aan voor PDG of PDG Pabo via onderstaande buttons.

Opleidingsinhoud

Bij Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) ben je zelf de regisseur van je scholing. Je stelt samen met je begeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op, dat je tijdens de opleiding steeds actualiseert. Door de innovatieve digitale leeromgeving kun je flexibel studeren. Zo kun je de opleiding goed combineren met je werk en privéleven.

Je leert:

 • te reflecteren op je eigen onderwijspraktijk en formuleert doelen om deze praktijk naar je eigen hand te zetten.
 • de verschillende rollen van de docent.
 • onderwijs te ontwerpen en evalueren.
 • verschillende didactische principes en ontwikkelt een persoonlijke visie op het onderwijs.
 • een aantal leerpsychologische theorieën.
 • op een persoonlijke manier omgaan met groepen en individuen.
 • verschillende ordestrategieën en bekijkt welke strategie het beste bij je past.
 • over verschillende structuurbehoeften van leerlingen en hoe je hier mee om kunt gaan.
 • je eigen sterke en zwakke kanten kennen; je werkt planmatig aan je eigen ontwikkeling.
 • werken in de context van het mbo; je bekwaamt je op het gebied van de leerlingpopulatie en de relatie tussen theorie en beroepspraktijk in het mbo.
 • een onderzoekende houding ontwikkelen; je doet onderzoek in je eigen onderwijspraktijk.

Tijdens de cursus staat de praktijk centraal: wat je leert, pas je direct toe in je werk. Zo werk je in verschillende lesvormen aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen, klassenmanagement en het begeleiden en corrigeren van leerlingen. Ook analyseer je video-opnamen van je eigen lessen en krijg je feedback.

Gedurende de opleiding werk je aan drie grote prestaties (zoals een leerarrangement en een beroepsproduct), die aansluiten bij jouw werksituatie en die je ontwerpt en verantwoordt met behulp van didactische en pedagogische theorie. De opleiding wordt afgesloten met een assessment bij een onafhankelijk assessmentbureau, waarin je je bekwaamheidseisen voor leraren aantoont. Tijdens de opleiding staan vijf thema's centraal:

 • Ambachtelijk meesterschap in de 21e eeuw
 • Begeleiding van de mbo-student
 • Beroepspraktijk
 • Visie op beroep, beroepsonderwijs en docentschap
 • Eigen ontwikkeling

Binnen deze thema's werken we aan de volgende onderwerpen:

 • orde handhaven in de klas
 • groepsdynamica
 • onderwijsmodellen en pedagogische visie
 • werkvormen
 • lesopzet en -doelen
 • toetsing en evaluaties
 • leerproblemen en probleemgedrag
 • puberteit en leerlingen motiveren
 • contact met ouders
 • multiculturele school
 • taalbeleid
 • mentoraat
 • coaching en onderzoek in de eigen lespraktijk

De cursus gebruikt blended learning: een innovatief onderwijsconcept waarbij je niet alleen in de klas en individueel leert, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Dit gevarieerde aanbod van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten. Bovendien kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Toelating

De opleiding is bedoeld voor mbo- en hbo-docenten die hun pedagogische en didactische kennis en vaardigheden willen uitbreiden en verdiepen en hun pedagogisch didactisch getuigschrift willen behalen. Hiervoor gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding of aantoonbaar vergelijkbaar niveau.
 • Heb je geen hbo-opleiding afgerond, maar wel minimaal 3 jaar relevante werkervaring (in het vak waarvoor je opgeleid wordt)? Dan is het halen van een hbo-capaciteitentest verplicht (zie landelijke instroomeisen PDG).
 • Je hebt een aanstelling voor docenttaken van minimaal 0,4 fte bij een mbo-instelling of crebo-geregistreerde opleiding. Daarbinnen geef je minstens 8 uur per week les. Als er geen sprake is van een aanstelling, is een stagecontract met dezelfde omvang bij een mbo-instelling of crebo-geregistreerde opleiding ook een mogelijkheid. Deze moet geborgd zijn voor de volledige duur van het traject.
 • De school voorziet in een coach op de werkplek en geeft een geschiktheidsverklaring af.

Docenten

De PDG opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren lerarenopleiders. De student staat centraal binnen het PDG, samen zorgen wij ervoor dat studenten binnen anderhalf jaar hun bevoegdheid halen. De hoogopgeleide cursisten hebben allemaal andere werkervaringen en verschillende capaciteiten. Dit geeft een diversiteit aan inbreng en ontwikkeling. Tijdens de (incompany)opleiding werkt men gezamenlijk aan individuele pedagogische en didactische bekwaamheden.

Na deze opleiding

In het traject PDG staan de bekwaamheidseisen voor leraren vo/bve (zoals vastgelegd in de wet BIO) centraal. Met het afronden van deze opleiding ontvang je het getuigschrift, waaruit blijkt dat je op Bachelor niveau pedagogisch didactisch bekwaam bent. De opleiding PDG voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Overige informatie

De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) kost € 6650, vrij van btw. Dit bedrag is inclusief syllabi en een eindassessment bij een officieel assessmentbureau, maar exclusief boeken. De variant PABO PDG kost € 4900, vrij van btw.

Scholen kunnen voor deze opleiding zij-instroomsubsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUOexterne link. Voor een incompanytraject zal een offerte worden opgemaakt.

De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is gericht op de praktijk. Wat je leert, pas je direct toe in je werk voor de klas. Hiervoor is het belangrijk dat je al een aanstelling van minimaal 0,4 fte in het middelbaar beroepsonderwijs hebt, en dat je minstens 8 uur per week voor de klas staat.

Waarom Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) bij de HU?

 • Maatwerk voor jou

  Hogeschool Utrecht levert in haar PDG opleiding maatwerk: er wordt nauw aangesloten bij achtergrond en ervaring van de deelnemers.

 • Persoonlijke begeleiding

  Onze docenten geven jou direct waardevolle feedback op de producten die je maakt, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. 

 • Direct toepasbaar

  De producten die je tijdens de opleiding maakt, gebruik je in je eigen praktijk.

Direct contact

Centrum Archimedes

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Met het afronden van deze opleiding ontvang je het getuigschrift, waaruit blijkt dat je op Bachelor niveau pedagogisch didactisch bekwaam bent. De opleiding PDG voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Peter Pijper

"Door de PDG-opleiding sta ik rustiger voor de klas en heb ik meer tijd voor mijn studenten."

Peter Pijper Docent Grafisch Lyceum Utrecht

"Het was erg prettig om als onervaren docent te kunnen sparren met andere onervaren docenten."

Ingrid Ruter Mbo-docent en mentor
Interieur HU Bibliotheek, Padualaan 99

Interesse in de opleiding Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG)?

Vragen over de opleiding?