Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG)

Werk jij als docent in het middelbaar beroepsonderwijs, maar heb je nog geen lesbevoegdheid? Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) haal je in anderhalf jaar je pedagogisch didactisch getuigschrift (voorheen pedagogisch didactische aantekening of BVE-bevoegdheid).

Cursus PDG voor docenten in het MBO: studenten samen aan het werk in leeromgeving

praktijkgericht

De praktijkgerichte opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) richt zich op docenten die op basis van hun inhoudelijke vak- of beroepsbekwaamheid als docent mbo zijn begonnen (bijv. als zij-instromer). Tijdens de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) leer je hoe je studenten lesgeeft en begeleidt.

Versneld PDG-traject pabo

Heb je een pabo-diploma of andere aantoonbare pedagogisch didactische scholing? Dan kun je dit traject misschien in één jaar doen.

Voor mbo-docenten met een pabo diploma, certificaat Pedagogisch Didactische Bekwaamheid voor het hbo of andere aantoonbare pedagogisch didactische scholing, start jaarlijks in september een aparte groep. De kandidaten doorlopen het traject in 1 jaar met als doel het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift te behalen. Het traject wordt uitgevoerd door docenten van Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht.

De globale opzet is als volgt:

 • 3 hele dagen scholing als opstart van het traject.
 • 6 dagen waarin de input vraaggestuurd en in samenspraak met de groep is: ochtenddeel input, begeleid werken in groepen of individueel.
 • Individuele- en groepsbegeleiding op afspraak.
 • Werken aan producten en portfolio in zelfgekozen (kleine) leerteams met als doel het behalen van het getuigschrift. 

Voorwaarden om aan dit traject mee te kunnen doen (naast de algemene inschrijvingsvoorwaarden):

 • Je bent in het bezit van een pabo-diploma of bent anderszins aantoonbaar geprofessionaliseerd (zoals gevolgde scholing/training) op het gebied van pedagogische en didactische bekwaamheden en afgesloten met diploma of certificaat. 
 • Deelname is in opdracht van een mbo/de werkgever. 
 • Je hebt een open en reflectieve leerhouding t.a.v. de verdere ontwikkeling van docentbekwaamheden.
 • Je bent in staat om een intakeportfolio te maken dat voorbeelden bevat van zelf ontworpen lessen en lesmateriaal waarmee je aantoont in staat te zijn zelfstandig onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en bij te stellen. 
 • Hiermee toon je aan dat je kennis en vaardigheden hebt omtrent lesgeven, didactiek, leerpsychologie, leer- en onderwijsprocessen.

Handig om te weten

Startmoment

De opleiding voor maart 2024 is al vol, deelname is niet meer mogelijk. Volgende startmoment is september 2024, inschrijven is al mogelijk.

Lesdata - PDG Regulier: 26 september, 10 oktober, 7 november, 12 december 2024 en 9 januari, 30 januari, 13 februari, 6 maart, 27 maart,  17 april, 22 mei, 19 juni, 11 september, 9 oktober, 6 november, 11 december 2025 en 15 januari, 9 april 2026.

- PDG Pabo: 26 september, 17 oktober, 14 november en 12 december 2024, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april, 15 mei en 4 september 2025 (certificering). 
Studie-investering 1680 uur, waarvan de helft in je werk als mbo-docent.
Kosten

€ 7095 (vrij van btw)

- PDG Regulier € 7095 (vrij van btw)
- PDG voor pabo-gediplomeerden € 5940 (vrij van btw)

Deelnemers 12 - 16
Locatie Incompany, HU locaties
Diploma Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Aanmelden

Zin om te beginnen aan deze opleiding? Meld je direct aan voor PDG of PDG Pabo via onderstaande buttons.

Opleidingsinhoud

Bij Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) ben je zelf de regisseur van je scholing. Je stelt samen met je begeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op, dat je tijdens de opleiding steeds actualiseert. Door de innovatieve digitale leeromgeving kun je flexibel studeren. Zo kun je de opleiding goed combineren met je werk en privéleven.

Je leert:

 • te reflecteren op je eigen onderwijspraktijk en formuleert doelen om deze praktijk naar je eigen hand te zetten.
 • de verschillende rollen van de docent.
 • onderwijs te ontwerpen en evalueren.
 • verschillende didactische principes en ontwikkelt een persoonlijke visie op het onderwijs.
 • een aantal leerpsychologische theorieën.
 • op een persoonlijke manier omgaan met groepen en individuen.
 • verschillende ordestrategieën en bekijkt welke strategie het beste bij je past.
 • over verschillende structuurbehoeften van leerlingen en hoe je hier mee om kunt gaan.
 • je eigen sterke en zwakke kanten kennen; je werkt planmatig aan je eigen ontwikkeling.
 • werken in de context van het mbo; je bekwaamt je op het gebied van de leerlingpopulatie en de relatie tussen theorie en beroepspraktijk in het mbo.
 • een onderzoekende houding ontwikkelen; je doet onderzoek in je eigen onderwijspraktijk.

Tijdens de cursus staat de praktijk centraal: wat je leert, pas je direct toe in je werk. Zo werk je in verschillende lesvormen aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen, klassenmanagement en het begeleiden en corrigeren van leerlingen. Ook analyseer je video-opnamen van je eigen lessen en krijg je feedback.

Gedurende de opleiding werk je aan drie grote prestaties (zoals een leerarrangement en een beroepsproduct), die aansluiten bij jouw werksituatie en die je ontwerpt en verantwoordt met behulp van didactische en pedagogische theorie. De opleiding wordt afgesloten met een assessment bij een onafhankelijk assessmentbureau, waarin je je bekwaamheidseisen voor leraren aantoont. Tijdens de opleiding staan vijf thema's centraal:

 • Ambachtelijk meesterschap in de 21e eeuw
 • Begeleiding van de mbo-student
 • Beroepspraktijk
 • Visie op beroep, beroepsonderwijs en docentschap
 • Eigen ontwikkeling

Binnen deze thema's werken we aan de volgende onderwerpen:

 • orde handhaven in de klas
 • groepsdynamica
 • onderwijsmodellen en pedagogische visie
 • werkvormen
 • lesopzet en -doelen
 • toetsing en evaluaties
 • leerproblemen en probleemgedrag
 • puberteit en leerlingen motiveren
 • contact met ouders
 • multiculturele school
 • taalbeleid
 • mentoraat
 • coaching en onderzoek in de eigen lespraktijk

De cursus gebruikt blended learning: een innovatief onderwijsconcept waarbij je niet alleen in de klas en individueel leert, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Dit gevarieerde aanbod van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten. Bovendien kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Toelating

De opleiding is bedoeld voor mbo- en hbo-docenten die hun pedagogische en didactische kennis en vaardigheden willen uitbreiden en verdiepen en hun pedagogisch didactisch getuigschrift willen behalen. Hiervoor gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding of aantoonbaar vergelijkbaar niveau.
 • Heb je geen hbo-opleiding afgerond, maar wel minimaal 3 jaar relevante werkervaring (in het vak waarvoor je opgeleid wordt)? Dan is het halen van een hbo-capaciteitentest verplicht (zie landelijke instroomeisen PDG).
 • Je hebt een aanstelling voor docenttaken van minimaal 0,4 fte bij een mbo-instelling of crebo-geregistreerde opleiding. Daarbinnen geef je minstens 8 uur per week les. Als er geen sprake is van een aanstelling, is een stagecontract met dezelfde omvang bij een mbo-instelling of crebo-geregistreerde opleiding ook een mogelijkheid. Deze moet geborgd zijn voor de volledige duur van het traject.
 • De school voorziet in een coach op de werkplek en geeft een geschiktheidsverklaring af.

Docenten

De PDG opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren lerarenopleiders. De student staat centraal binnen het PDG, samen zorgen wij ervoor dat studenten binnen anderhalf jaar hun bevoegdheid halen. De hoogopgeleide cursisten hebben allemaal andere werkervaringen en verschillende capaciteiten. Dit geeft een diversiteit aan inbreng en ontwikkeling. Tijdens de (incompany)opleiding werkt men gezamenlijk aan individuele pedagogische en didactische bekwaamheden.

Na deze opleiding

In het traject PDG staan de bekwaamheidseisen voor leraren vo/bve (zoals vastgelegd in de wet BIO) centraal. Met het afronden van deze opleiding ontvang je het getuigschrift, waaruit blijkt dat je op Bachelor niveau pedagogisch didactisch bekwaam bent. De opleiding PDG voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Overige informatie

De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) kost € 7095, vrij van btw. Dit bedrag is inclusief syllabi en een eindassessment bij een officieel assessmentbureau, maar exclusief boeken. De variant PABO PDG kost € 5940, vrij van btw. 

NB: als er niet genoeg kandidaten zijn voor een aparte groep, krijgen de kandidaten een plek binnen een reguliere groep, maar met een op de kandidaat persoonlijk afgestemde begeleiding.

Scholen kunnen voor deze opleiding zij-instroomsubsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van DUOexterne link. Voor een incompanytraject zal een offerte worden opgemaakt.

De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is gericht op de praktijk. Wat je leert, pas je direct toe in je werk voor de klas. Hiervoor is het belangrijk dat je al een aanstelling van minimaal 0,4 fte in het middelbaar beroepsonderwijs hebt, en dat je minstens 8 uur per week voor de klas staat.

Waarom Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) bij de HU?

 • Maatwerk voor jou

  Hogeschool Utrecht levert in haar PDG opleiding maatwerk: er wordt nauw aangesloten bij achtergrond en ervaring van de deelnemers.

 • Persoonlijke begeleiding

  Onze docenten geven jou direct waardevolle feedback op de producten die je maakt, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. 

 • Direct toepasbaar

  De producten die je tijdens de opleiding maakt, gebruik je in je eigen praktijk.

Direct contact

Centrum Archimedes

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Met het afronden van deze opleiding ontvang je het getuigschrift, waaruit blijkt dat je op Bachelor niveau pedagogisch didactisch bekwaam bent. De opleiding PDG voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Peter Pijper

"Door de PDG-opleiding sta ik rustiger voor de klas en heb ik meer tijd voor mijn studenten."

Peter Pijper Docent Grafisch Lyceum Utrecht

"Het was erg prettig om als onervaren docent te kunnen sparren met andere onervaren docenten."

Ingrid Ruter Mbo-docent en mentor
Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99, bibliotheek

Interesse in de opleiding Pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG)?

Vragen over de opleiding?